Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Sử dụng và tùy chỉnh trình khởi chạy ứng dụng

Bạn có thể tìm kiếm, mở ứng dụng và xem thẻ Google Hiện hành của mình bằng cách sử dụng trình khởi chạy ứng dụng của Chomebook.

Dưới đây là hai cách để bắt đầu:

 • Nhấp vào Trình khởi chạy Trình khởi chạy.
 • Sử dụng phím tìm kiếm trên bàn phím của bạn.

Tìm kiếm trên Google

Trình chạy giúp bạn tìm kiếm trên Google một cách nhanh chóng mà không cần mở tab mới:

 1. Đăng nhập vào Chromebook.
 2. Nhấp vào Trình khởi chạy Trình khởi chạy.
 3. Nhập nội dung mà bạn muốn tìm kiếm và nhấn Enter.
  • Tùy chọn: Bạn cũng có thể tìm kiếm ứng dụng, tệp và danh bạ bằng cách sử dụng hộp tìm kiếm.

Mở và sắp xếp ứng dụng

Mở ứng dụng

 1. Đăng nhập vào Chromebook.
 2. Nhấp vào Trình khởi chạy Trình khởi chạy.
 3. Bạn sẽ thấy danh sách các ứng dụng mà mình đã sử dụng gần đây. Nhấp vào ứng dụng bạn muốn mở.
  • Để xem tất cả các ứng dụng của bạn, nhấp vào Tất cả ứng dụng.

Sắp xếp ứng dụng

 • Thêm ứng dụng: Chuyển tới Cửa hàng Chrome trực tuyến chrome store.
 • Thêm trang web: Mở trang web và nhấp vào Thêm Thêm  > Công cụ khác > Thêm vào giá > Thêm.
 • Xóa ứng dụng: Nhấp chuột phải vào biểu tượng rồi chọn Xóa khỏi Chrome.
 • Cuộn qua ứng dụng: Nhấp vào các thanh màu xanh dương ở dưới cùng.
 • Di chuyển ứng dụng: Nhấp và giữ ứng dụng rồi di chuyển.
 • Tìm kiếm ứng dụng: Nhập tên của ứng dụng vào hộp tìm kiếm.
 • Tạo thư mục: Nhấp và kéo ứng dụng lên trên ứng dụng khác để nhóm chúng lại với nhau trong một thư mục. Để đặt tên cho thư mục, nhấp vào thư mục. Để xóa ứng dụng khỏi thư mục, nhấp vào thư mục, sau đó nhấp và kéo ứng dụng ra ngoài.

Xem thẻ Google Hiện hành của bạn

Thẻ Google Hiện hành hiển thị cho bạn các thông tin hữu ích khi bạn cần đến nhất, dựa trên những thông tin như thời gian và vị trí của bạn. Dưới đây là cách xem thẻ này trên Chromebook của bạn:

 1. Đảm bảo rằng bạn có thẻ Google Hiện hành trên điện thoại thông minh hay máy tính bảng của mình.
 2. Đăng nhập vào Chromebook bằng chính Tài khoản Google mà bạn sử dụng cho điện thoại thông minh của mình.
 3. Để xem thẻ, nhấp vào Trình khởi chạy Trình khởi chạy.
 4. Để cho Google Hiện hành biết thẻ bạn muốn xem, nhấp vào Menu now card menu icon.

Casey là chuyên gia về Chromebook đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy trợ giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?