ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอของ Chromebook เพื่อพิมพ์หรือเขียนข้อความด้วยลายมือ หรือเพิ่มรูปภาพลงในไฟล์ เอกสาร และอีเมลได้

เปิดแป้นพิมพ์

เปิดแป้นพิมพ์ในการตั้งค่า
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chromebook
 2. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง
 3. แตะ "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 4. แตะหรือคลิกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 5. ในส่วน "การเข้าถึงพิเศษ" ให้แตะจัดการฟีเจอร์การเข้าถึงพิเศษ
 6. ในส่วน "แป้นพิมพ์" ให้แตะเปิดใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
เปิดแป้นพิมพ์ในโหมดแท็บเล็ต

หาก Chromebook ของคุณใช้เป็นแท็บเล็ตได้ แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพลิกหน้าจอ Chromebook ผ่านบานพับของเครื่อง

ใช้แป้นพิมพ์

ใช้ตัวอักษรเน้นเสียง

หากแป้นพิมพ์บนหน้าจอเริ่มต้นเป็นแป้นพิมพ์สหรัฐฯ คุณจะต้องเปลี่ยนเป็นแป้นพิมพ์อื่นก่อนที่จะพิมพ์ตัวอักษรเน้นเสียง วิธีการมีดังนี้

 1. เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอของ Chromebook
 2. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม ที่มุมซ้ายล่าง
 3. เลือกแป้นพิมพ์อื่นที่ไม่ใช่แป้นพิมพ์สหรัฐฯ
  หมายเหตุ: หากเห็นเฉพาะแป้นพิมพ์สหรัฐฯ คุณจะต้องเพิ่มแป้นพิมพ์ภาษาอื่นก่อนไปยังขั้นตอนถัดไป
 4. ที่แถวล่างของแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้แตะ alt gr
 5. แตะตัวอักษรเน้นเสียงที่คุณต้องการจะพิมพ์
พิมพ์ข้อความด้วยการพูด

คุณสามารถพูดเพื่อป้อนข้อความได้ในเกือบทุกที่ที่คุณมักจะพิมพ์ คุณยังสามารถเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้บ่อยด้วยการพูด "จุลภาค", "เครื่องหมายจุด", "เครื่องหมายคำถาม", "เครื่องหมายตกใจ" หรือ "อัศเจรีย์"

พิมพ์ข้อความด้วยเสียง

 1. แตะตำแหน่งที่ต้องการพิมพ์
 2. เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอของ Chromebook
 3. ที่มุมขวาบนของแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้แตะ "พูด" พูด
 4. ในครั้งแรกที่คุณทำ คุณจะเห็นข้อความที่อธิบายวิธีการทำงานของฟีเจอร์นี้ แตะรับทราบเพื่อเปิดไมโครโฟน
 5. เมื่อไอคอนไมโครโฟนเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ให้พูดสิ่งที่คุณต้องการพิมพ์
 6. ไม่บังคับ: หากต้องการลบสิ่งที่พูดล่าสุด ให้แตะลบ

แก้ไขปัญหาการพิมพ์ด้วยเสียง

หากคุณกำลังพูดแต่ข้อความไม่แสดงขึ้นบนหน้า ให้ลองขั้นตอนเหล่านี้

 • หากคุณใช้ไมโครโฟนภายนอก ให้ตรวจสอบว่าเสียบอุปกรณ์จนสุด ไม่ได้ปิดเสียง และใช้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย
 • หากเปิดโปรแกรมอื่นอยู่บน Chromebook ให้ตรวจสอบว่าไม่มีโปรแกรมใดใช้งานไมโครโฟนอยู่
 • เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง แล้วคลิกไอคอนข้างแถบเลื่อนระดับเสียง หากมีอินพุตมากกว่า 1 รายการสำหรับไมโครโฟน ให้ตรวจสอบว่าคุณเลือกใช้ไมโครโฟนที่ถูกต้อง
ใส่อีโมจิหรือรูปภาพอื่นๆ

วิธีใส่อีโมจิลงในเอกสาร อีเมล และเซสชันการแชท

 1. เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอของ Chromebook
 2. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม ที่มุมซ้ายล่าง
 3. แตะ "อีโมจิ" อีโมจิ
 4. แตะอีโมจิหรือกราฟิกที่คุณต้องการใส่
เขียนข้อความด้วยลายมือ
 1. แตะช่องข้อความใดก็ได้เพื่อแสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
 2. แตะ "เขียนด้วยลายมือ" การเขียนด้วยลายมือ
 3. เขียนข้อความด้วยปลายนิ้วหรือสไตลัสสำหรับหน้าจอสัมผัสในแป้นที่ปรากฏขึ้นมา
เลื่อนนิ้วเพื่อพิมพ์

คุณสามารถป้อนคำโดยเลื่อนนิ้วจากตัวอักษรหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งได้

หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่สนับสนุนโหมดแท็บเล็ตเท่านั้น และเฉพาะแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ (สหรัฐฯ) เท่านั้น คุณลักษณะนี้จะไม่ทำงานหากคุณได้เปิดแป้นพิมพ์ไว้ในเมนูการตั้งค่า "การเข้าถึง"

 1. เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอโดยพลิกหน้าจอ Chromebook ขึ้นมาจากบานพับ
 2. แตะตำแหน่งที่คุณต้องการพิมพ์
 3. เลื่อนนิ้วไปตามตัวอักษรของคำที่คุณต้องการพิมพ์
 4. ยกนิ้วขึ้นเมื่อพิมพ์คำเสร็จ
  ไม่ต้องแตะแป้นวรรค เมื่อยกนิ้วขึ้น จะเป็นการเว้นวรรคโดยอัตโนมัติ
 5. ไม่บังคับ: หากต้องการเปลี่ยนคำ ให้แตะคำเพื่อดูตัวเลือกอื่น

การป้อนข้อมูลด้วยท่าทางจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หากต้องการปิด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม 
 2. แตะ "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. ข้าง "วิธีการป้อนข้อมูล" ให้แตะ "ลูกศรลง" ลูกศรลง
 4. ข้าง "แป้นพิมพ์สหรัฐฯ" ให้แตะ "แท็บใหม่" เปิด
 5. ยกเลิกการเลือกช่องเปิดใช้การป้อนข้อมูลด้วยท่าทาง

ปรับหรือปิดแป้นพิมพ์

ปรับการตั้งค่าแป้นพิมพ์
 1. เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอของ Chromebook
 2. ที่มุมซ้ายล่าง ให้แตะหรือคลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 3. แตะ "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 4. ในส่วน "วิธีการป้อนข้อมูล" ให้แตะ "ลูกศรลง" ลูกศรลง
 5. ข้าง "แป้นพิมพ์สหรัฐฯ" ให้แตะ "แท็บใหม่" เปิด
 6. ตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนการตั้งค่าใดดังนี้
  • เปิดและปิดเสียงปุ่มกด
  • ตั้งค่าระดับการแก้ไขข้อความโดยอัตโนมัติตามที่คุณต้องการ
  • ลบการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณได้ทำกับพจนานุกรม
  • เปิดและปิดการเปลี่ยนเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ
  • เลือกว่าต้องการให้เพิ่มช่องว่าง 2 ช่องหลังเครื่องหมายจุดโดยอัตโนมัติหรือไม่
ปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง
 2. แตะ "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. ที่ด้านล่าง ให้แตะขั้นสูง
 4. ในส่วน "การเข้าถึงพิเศษ" ให้แตะจัดการฟีเจอร์การเข้าถึงพิเศษ
 5. ในส่วน "แป้นพิมพ์" ให้ปิดเปิดใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

Chromebook Mobility-Assistive Features and Functionality

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร