Používanie klávesnice na obrazovke

Pomocou klávesnice na obrazovke Chromebooku môžete zadávať alebo ručne písať text, ako aj pridávať obrázky do súborov, dokumentov a správ.

Otvorenie klávesnice

Otvorenie klávesnice v Nastaveniach
 1. Prihláste sa do Chromebooku.
 2. Vpravo dole vyberte čas.
 3. Vyberte Nastavenia .
 4. V dolnej časti vyberte Rozšírené.
 5. V sekcii Dostupnosť vyberte Spravovať funkcie dostupnosti.
 6. V sekcii Klávesnica a textový vstup vyberte Zobraziť klávesnicu na obrazovke.
Otvorenie klávesnice v režime tabletu

Ak sa dá váš Chromebook používať ako tablet, klávesnica na obrazovke sa automaticky otvorí, keď obrazovku Chromebooku preklopíte smerom k spodnej strane základne.

Používanie klávesnice

Používanie znakov s diakritikou

Ak chcete písať znaky s diakritikou a predvolená klávesnica je americká, budete musieť prepnúť na inú klávesnicu:

 1. Otvorte v Chromebooku klávesnicu na obrazovke.
 2. Vyberte Nastavenia .
 3. V dolnej časti vyberte Rozšírené.
 4. Vyberte Jazyky a vstup.
 5. V sekcii Metóda vstupu vyberte Spravovať metódy vstupu.
 6. Vyberte inú ako americkú klávesnicu. Poznámka: Ak sa zobrazuje iba americká klávesnica, budete musieť pred nasledujúcim krokom pridať iný jazyk klávesnice. 
 7. V spodnom riadku klávesnice na obrazovke vyberte AltGr.
 8. Klepnite na znaky s diakritikou, ktoré chcete zadať.
Zadávanie textu pomocou hlasu

Text môžete zadávať pomocou hlasu na väčšine miest, kde sa dá zvyčajne zadávať pomocou klávesnice. Môžete dokonca pridávať bežné interpunkčné znamienka – povedzte čiarka, bodka, otáznik, výkričník.

Zadávanie textu hlasom

 1. Vyberte, kde chcete zadať text.
 2. Otvorte v Chromebooku klávesnicu na obrazovke.
 3. V pravom hornom rohu klávesnice na obrazovke vyberte Hovoriť .
 4. Pri prvom použití tejto funkcie sa zobrazí správa opisujúca jej fungovanie. Ak chcete zapnúť mikrofón, klepnite na Dobre.
 5. Keď sa ikona mikrofónu sfarbí na modro, vyslovte požadovaný text.
 6. Nepovinné: Ak chcete vymazať posledný vyslovený výraz, vyberte Odstrániť.

Oprava problémov s hlasovým zadávaním

Ak hovoríte, ale text sa na stránke nezobrazuje, skúste postupovať takto:

 • Ak používate externý mikrofón, skontrolujte, či je dobre zapojený, či nie je stlmený a či používate aktuálny softvér.
 • Ak máte v Chromebooku otvorené ďalšie programy, skontrolujte, či žiadny z nich nepoužíva mikrofón.
 • Vpravo dole vyberte čas. Potom vyberte ikonu vedľa posúvača hlasitosti. Ak je pre mikrofón uvedených viacero vstupov, skontrolujte, či je začiarknutý iba ten správny.
Vkladanie emodži a ďalších obrázkov

Postup vkladania ikon emodži do dokumentov, e-mailových správ a četových relácií:

 1. Otvorte v Chromebooku klávesnicu na obrazovke.
 2. V spodnom riadku vyberte Emodži .
 3. Vyberte ikonu emodži alebo grafiku, ktorú chcete vložiť.
Ručné písanie textu
 1. Ak chcete zobraziť klávesnicu na obrazovke, vyberte ľubovoľné textové pole.
 2. Vyberte Ručné písanie .
 3. V zobrazenom poli zadajte text prstom alebo perom na dotykovú obrazovku.
Písanie potiahnutím prstom

Slova môžete zadávať prejdením prstom po písmenách.

 1. Otvorte v Chromebooku klávesnicu na obrazovke.
 2. Vyberte miesto, kde chcete zadať text.
 3. Prejdite prstom po písmenách slova, ktoré chcete zadať.
 4. Keď slovo zadáte, zdvihnite prst.
  Nemusíte používať medzerník. Keď zdvihnete prst, medzera sa pridá automaticky.
 5. Nepovinné: Ak chcete zmeniť slovo, vyberte ho a zobrazia sa ďalšie možnosti.

Písanie gestami je aktivované automaticky. Postup jeho vypnutia:

 1. Vyberte Nastavenia .
 2. V dolnej časti vyberte Rozšírené.
 3. Vyberte Jazyky a vstup.
 4. V sekcii Metóda vstupu klepnite vedľa povolenej klávesnice na položku Nová karta .
 5. Zrušte začiarknutie políčka Povoliť písanie ťahom.

Úprava alebo vypnutie klávesnice

Úprava nastavení klávesnice
 1. Otvorte v Chromebooku klávesnicu na obrazovke.
 2. Vyberte Nastavenia .
 3. V dolnej časti vyberte Rozšírené.
 4. Vyberte Jazyky a vstup.
 5. V sekcii Metóda vstupu vyberte vedľa povolenej klávesnice položku Nová karta.
 6. Rozhodnite sa, ktoré nastavenia chcete zmeniť:
  • Upravte zvuk pri stlačení klávesa.
  • Nastavte požadovanú úroveň automatických opráv.
  • Zmeňte nastavenia automatického písania veľkých písmen.
  • Vyberte, či dvojitá medzera automaticky pridá bodku.
  • Upravte položky slovníka.
Vypnutie klávesnice na obrazovke
 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte Nastavenia .
 3. V dolnej časti vyberte Rozšírené.
 4. V sekcii Dostupnosť vyberte Spravovať funkcie dostupnosti.
 5. V sekcii Klávesnica a textový vstup vypnite Zobraziť klávesnicu na obrazovke.