Korzystanie z klawiatury ekranowej

Dzięki klawiaturze ekranowej na Chromebooku możesz wpisywać tekst z klawiatury lub ręcznie oraz dodawać obrazy do plików, dokumentów i e-maili.

Włączanie klawiatury ekranowej

Włączanie klawiatury w Ustawieniach
 1. Zaloguj się na Chromebooku.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę.
 3. Wybierz Ustawienia Ustawienia.
 4. U dołu kliknij Zaawansowane.
 5. W sekcji „Ułatwienia dostępu” kliknij Zarządzaj ułatwieniami dostępu.
 6. W sekcji „Klawiatura i wprowadzanie tekstu” wybierz Włącz klawiaturę ekranową.
Otwieranie klawiatury w trybie tabletu

Jeśli Chromebooka można używać jako tabletu, klawiatura ekranowa wyświetli się automatycznie, gdy obrócisz ekran na zawiasie.

Używanie klawiatury

Używanie znaków diakrytycznych

Jeśli domyślnie korzystasz z amerykańskiej klawiatury ekranowej, musisz przełączyć się na inny typ klawiatury, by podczas pisania móc używać znaków diakrytycznych:

 1. Włącz klawiaturę ekranową na Chromebooku.
 2. Wybierz Ustawienia Ustawienia.
 3. U dołu kliknij Zaawansowane.
 4. Wybierz Języki i metody wprowadzania.
 5. W sekcji „Metoda wprowadzania” wybierz Zarządzaj metodami wprowadzania.
 6. Wybierz typ klawiatury inny niż amerykańska. Uwaga: jeśli widzisz tylko klawiaturę amerykańską, przed wykonaniem następnego kroku musisz dodać inny język klawiatury.
 7. W dolnym rzędzie klawiatury ekranowej kliknij AltGr.
 8. Kliknij litery ze znakami diakrytycznymi, które chcesz wpisać.
Głosowe wpisywanie tekstu

W większości miejsc, gdzie wprowadzasz tekst, możesz też robić to głosowo. Możesz nawet dodawać popularne znaki interpunkcyjne, mówiąc „przecinek”, „kropka”, „znak zapytania” lub „wykrzyknik”.

Pisanie głosowe

 1. Wybierz miejsce, w którym chcesz pisać.
 2. Włącz klawiaturę ekranową na Chromebooku.
 3. W prawym górnym rogu klawiatury ekranowej kliknij Mów Powiedz.
 4. Jeśli robisz to po raz pierwszy, pojawi się komunikat wyjaśniający działanie tej funkcji. Aby włączyć mikrofon, wybierz OK.
 5. Gdy ikona mikrofonu zmieni kolor na niebieski, powiedz, co chcesz wpisać.
 6. Opcjonalnie: aby usunąć ostatnie wypowiedziane słowo, kliknij Usuń.

Rozwiązywanie problemów z pisaniem głosowym

Jeśli mówisz, ale tekst nie pojawia się na stronie, wykonaj te czynności:

 • Jeśli używasz mikrofonu zewnętrznego, upewnij się, że jest on prawidłowo podłączony do Chromebooka, nie jest wyciszony, a jego oprogramowanie jest aktualne.
 • Jeśli masz na Chromebooku otwarte inne programy, upewnij się, że żaden z nich nie korzysta aktualnie z mikrofonu.
 • W prawym dolnym rogu kliknij godzinę. Potem kliknij ikonę obok suwaka głośności.Jeśli na liście mikrofonu znajduje się więcej niż jedno wejście, upewnij się, że zaznaczone jest to właściwe.
Wstawianie emotikonów lub innych obrazów

Aby wstawiać emotikony do dokumentów, e-maili i sesji czatu:

 1. Włącz klawiaturę ekranową na Chromebooku.
 2. W dolnym rzędzie wybierz Emotikony Emotikony.
 3. Kliknij emotikon lub grafikę, którą chcesz wstawić.
Pismo odręczne
 1. Kliknij dowolne pole tekstowe, by otworzyć klawiaturę ekranową.
 2. Wybierz Pismo odręczne .
 3. Na wyświetlonej klawiaturze wpisz tekst palcem lub rysikiem na ekranie dotykowym.
Wpisywanie tekstu przesuwaniem palca

Możesz wpisywać słowa, przesuwając palcem po literach.

 1. Włącz klawiaturę ekranową na Chromebooku.
 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz pisać.
 3. Przesuwaj palcem po literach tworzących słowa, które chcesz wpisać.
 4. Po napisaniu słowa unieś palec.
  Nie musisz naciskać klawisza spacji. Gdy uniesiesz palec, pojawi się ona automatycznie.
 5. Opcjonalnie: jeśli chcesz zmienić słowo, kliknij je, by zobaczyć inne opcje.

Pisanie gestami jest automatycznie włączone. Aby je wyłączyć:

 1. Wybierz Ustawienia Ustawienia.
 2. U dołu kliknij Zaawansowane.
 3. Wybierz Języki i metody wprowadzania.
 4. W sekcji „Metoda wprowadzania” obok włączonej klawiatury kliknij Nowa karta Otwórz.
 5. Odznacz pole Włącz pisanie gestami.

Dostosowywanie i wyłączanie klawiatury

Dostosowywanie ustawień klawiatury
 1. Włącz klawiaturę ekranową na Chromebooku.
 2. Wybierz Ustawienia Ustawienia.
 3. U dołu kliknij Zaawansowane.
 4. Wybierz Języki i metody wprowadzania.
 5. W sekcji „Metoda wprowadzania” obok włączonej klawiatury kliknij Nowa karta Otwórz.
 6. Wybierz, które z tych ustawień chcesz zmienić:
  • Dostosuj dźwięk klawiszy.
  • Ustaw stopień autokorekty.
  • Zmień ustawienia automatycznego wstawiania wielkich liter.
  • Określ, czy podwójne kliknięcie spacji ma automatycznie wstawiać kropkę.
  • Edytuj wpisy w słowniku.
Wyłączanie klawiatury ekranowej
 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę.
 2. Wybierz Ustawienia Ustawienia.
 3. U dołu kliknij Zaawansowane.
 4. W sekcji „Ułatwienia dostępu” kliknij Zarządzaj ułatwieniami dostępu.
 5. W sekcji „Klawiatura i wprowadzanie tekstu” wyłącz ustawienie Włącz klawiaturę ekranową.

Dalsza pomoc

How to use speech to enter text on your Chromebook

Chromebook Mobility-Assistive Features and Functionality

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?