Korzystanie z klawiatury ekranowej

Dzięki klawiaturze ekranowej na Chromebooku możesz wpisywać tekst z klawiatury lub ręcznie oraz dodawać obrazy do plików, dokumentów i e-maili.

Włączanie klawiatury ekranowej

Włączanie klawiatury w Ustawieniach
 1. Zaloguj się na Chromebooku.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę.
 3. Kliknij Ustawienia Ustawienia.
 4. U dołu kliknij Zaawansowane.
 5. W sekcji „Ułatwienia dostępu" kliknij Zarządzaj ułatwieniami dostępu.
 6. W sekcji „Klawiatura” kliknij Włącz klawiaturę ekranową.
Otwieranie klawiatury w trybie tabletu

Jeśli Chromebooka można używać jako tabletu, klawiatura ekranowa wyświetli się automatycznie, gdy obrócisz ekran na zawiasie.

Używanie klawiatury

Używanie znaków diakrytycznych

Jeśli domyślnie korzystasz z amerykańskiej klawiatury ekranowej, musisz przełączyć się na inny typ klawiatury, by podczas pisania móc używać znaków diakrytycznych:

 1. Włącz klawiaturę ekranową na Chromebooku.
 2. W lewym dolnym rogu kliknij Więcej Więcej.
 3. Wybierz typ klawiatury inny niż amerykańska.
  Uwaga: jeśli widzisz tylko klawiaturę amerykańską, przed wykonaniem następnego kroku musisz dodać inny język klawiatury.
 4. W dolnym rzędzie klawiatury ekranowej kliknij alt gr.
 5. Kliknij litery ze znakami diakrytycznymi, które chcesz wpisać.
Głosowe wpisywanie tekstu

W większości miejsc, gdzie wprowadzasz tekst, możesz też robić to głosowo. Możesz nawet dodawać popularne znaki interpunkcyjne, mówiąc „przecinek”, „kropka”, „znak zapytania” lub „wykrzyknik”.

Pisanie głosowe

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz pisać.
 2. Włącz klawiaturę ekranową na Chromebooku.
 3. W prawym górnym rogu klawiatury ekranowej kliknij Powiedz Powiedz.
 4. Jeśli robisz to po raz pierwszy, pojawi się komunikat wyjaśniający działanie tej funkcji. Aby włączyć mikrofon, kliknij OK.
 5. Gdy ikona mikrofonu zmieni kolor na niebieski, powiedz, co chcesz wpisać.
 6. Opcjonalnie: aby usunąć ostatnie wypowiedziane słowo, kliknij Usuń.

Rozwiązywanie problemów z pisaniem głosowym

Jeśli mówisz, ale tekst nie pojawia się na stronie, wykonaj te czynności:

 • Jeśli używasz mikrofonu zewnętrznego, upewnij się, że jest on prawidłowo podłączony do Chromebooka, nie jest wyciszony, a jego oprogramowanie jest aktualne.
 • Jeśli masz na Chromebooku otwarte inne programy, upewnij się, że żaden z nich nie korzysta aktualnie z mikrofonu.
 • W prawym dolnym rogu kliknij godzinę. Potem kliknij ikonę obok suwaka głośności. Jeśli na liście mikrofonu znajduje się więcej niż jedno wejście, upewnij się, że zaznaczone jest to właściwe.
Wstawianie emotikonów lub innych obrazów

Aby wstawiać emotikony do dokumentów, e-maili i sesji czatu:

 1. Włącz klawiaturę ekranową na Chromebooku.
 2. W lewym dolnym rogu kliknij Więcej Więcej.
 3. Kliknij Emotikony Emotikony.
 4. Kliknij emotikon lub grafikę, którą chcesz wstawić.
Pismo odręczne
 1. Kliknij dowolne pole tekstowe, by otworzyć klawiaturę ekranową.
 2. Kliknij Pismo odręczne Pismo odręczne.
 3. W wyświetlonym polu wpisz tekst palcem lub rysikiem do pisania na ekranie dotykowym.
Wpisywanie tekstu przesuwaniem palca

Możesz wpisywać słowa, przesuwając palcem po literach.

Uwaga: ta funkcja działa tylko na urządzeniach obsługujących tryb tabletu i tylko na klawiaturze angielskiej w wersji amerykańskiej. Nie działa po włączeniu klawiatury w ustawieniach ułatwień dostępu.

 1. Aby włączyć klawiaturę ekranową, obróć ekran Chromebooka na zawiasie.
 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz pisać.
 3. Przesuwaj palcem po literach tworzących słowa, które chcesz wpisać.
 4. Po napisaniu słowa unieś palec.
  Nie musisz naciskać klawisza spacji. Gdy uniesiesz palec, pojawi się ona automatycznie.
 5. Opcjonalnie: jeśli chcesz zmienić słowo, kliknij je, by zobaczyć inne opcje.

Pisanie gestami jest automatycznie włączone. Aby je wyłączyć:

 1. Na klawiaturze ekranowej kliknij Więcej Więcej
 2. Kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. Obok opcji „Metoda wprowadzania” kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 4. Obok opcji „Klawiatura amerykańska” kliknij ikonę Nowa karta Otwórz.
 5. Odznacz pole Włącz pisanie gestami.

Dostosowywanie i wyłączanie klawiatury

Dostosowywanie ustawień klawiatury
 1. Włącz klawiaturę ekranową na Chromebooku.
 2. W lewym dolnym rogu kliknij Więcej Więcej.
 3. Kliknij Ustawienia Ustawienia.
 4. W sekcji „Metoda wprowadzania” kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 5. Obok opcji „Klawiatura amerykańska” kliknij ikonę Nowa karta Otwórz.
 6. Wybierz, które z tych ustawień chcesz zmienić:
  • Włącz lub wyłącz dźwięk klawiszy.
  • Ustaw stopień autokorekty.
  • Wykasuj wszystkie zmiany wprowadzone w słowniku.
  • Włącz lub wyłącz automatyczne wstawianie wielkich liter.
  • Określ, czy podwójne kliknięcie spacji ma automatycznie wstawiać kropkę.
Wyłączanie klawiatury ekranowej
 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę.
 2. Kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. U dołu kliknij Zaawansowane.
 4. W sekcji „Ułatwienia dostępu" kliknij Zarządzaj ułatwieniami dostępu.
 5. W sekcji „Klawiatura” wyłącz opcję Włącz klawiaturę ekranową.

Dalsza pomoc

Chromebook Mobility-Assistive Features and Functionality

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?