Ekraanil kuvatava klaviatuuri kasutamine

Teksti sisestamiseks või käsitsi kirjutamiseks või failidele, dokumentidele ja meilidele kujutiste lisamiseks saab kasutada Chromebooki ekraanil kuvatavat klaviatuuri.

Klaviatuuri avamine

Klaviatuuri avamine seadetes
 1. Logige Chromebooki sisse.
 2. Valige paremas allosas aeg ja siis nupp Seaded .
 3. Tehke allosas valik Täpsemad.
 4. Tehke jaotises „Juurdepääsetavus” valik Juurdepääsufunktsioonide haldamine.
 5. Valige jaotises „Klaviatuur ja teksti sisestamine” käsk Luba ekraanil kuvatav klaviatuur.
Klaviatuuri avamine tahvelarvutirežiimis
Kui teie Chromebooki saab kasutada tahvelarvutina, avaneb ekraanil kuvatav klaviatuur automaatselt, kui keerate Chromebooki ekraani üle hinge.

Klaviatuuri kasutamine

Täpitähtede kasutamine

Kui teie vaikimisi ekraanil kuvatav klaviatuur on USA klaviatuur, peate vahetama teisele täpitähtedega klaviatuuritüübile.

 1. Avage Chromebooki ekraanil kuvatav klaviatuur.
 2. Tehke valik Seaded .
 3. Tehke allosas valik Täpsemad.
 4. Tehke valik Keeled ja sisestusmeetod.
 5. Tehke jaotises „Sisestusmeetod” valik Sisestusmeetodite haldamine.
 6. Valige mõni muu klaviatuur peale USA klaviatuuri.
  • Kui näete ainult USA klaviatuuri, peate enne järgmise toimingu juurde asumist lisama teise keele klaviatuuri.
 7. Valige ekraanil kuvatava klaviatuuri alumisel real klahv AltGr.
 8. Valige täpitähed, mille soovite sisestada.
Teksti sisestamine kõnega

Enamikus kohtades, kus saate teksti sisestada klaviatuuriga, saate seda teha ka kõnega. Saate lisada isegi sageli kasutatavaid kirjavahemärke, öeldes sõnad „koma“, „punkt“, „küsimärk“ või „hüüumärk“. 

Teksti sisestamine häälega

 1. Valige, kuhu soovite teksti sisestada.
 2. Avage Chromebooki ekraanil kuvatav klaviatuur.
 3. Puudutage ekraanil kuvatava klaviatuuri paremas ülaosas ikooni Rääkimine .
 4. Kui teete seda esimest korda, näete teadet, milles selgitatakse, kuidas see funktsioon toimib. Mikrofoni sisselülitamiseks puudutage valikut Selge.
 5. Kui mikrofoniikoon muutub siniseks, öelge tekst, mille soovite sisestada.
  • Valikuline. Viimati öeldu kustutamiseks valige käsk Kustuta.
 6. Saate teksti muuta ka konkreetsete häälkäsklustega.

Häälega sisestamisega seotud probleemide lahendamine 

Kui räägite, kuid tekst ei ilmu lehele, proovige järgmisi lahendusi.

 • Kui kasutate välist mikrofoni: veenduge, et see oleks korralikult ühendatud, poleks vaigistatud ja kasutaks ajakohast tarkvara.
 • Kui teil on Chromebookis avatud mõni teine programm: veenduge, et see ei kasutaks mikrofoni.
 • Kui kasutate rohkem kui ühte mikrofoni: valige paremas allosas aeg ja valige helitugevuse liuguri kõrval olev ikoon. Veenduge, et märgitud oleks õige mikrofoni sisend.
Isiklike andmete soovituste rakendamine või väljalülitamine

Isiklike andmete soovituste lisamine

Saate soovituste abil kiiresti lisada isiklikke andmeid, nagu telefoninumber või aadress.

 1. Kui sisestate põhifraasi, nt „minu nimi on” või „minu aadress on”, kuvatakse teie soovitatud isiklikud andmed.
 2. Isiklike andmete lisamiseks valige soovitus, mis on ribal kuvatud.

Isiklike andmete soovituste värskendamine

 1. Valige paremas alaosas aeg.
 2. Tehke valik Seaded .
 3. Tehke vasakpoolsel paneelil valikud Täpsemad ja siis Keeled ja sisestusmeetod.
 4. Tehke valik Soovitused.
 5. Tehke valik Isiklike andmete haldamine.
 6. Tehke üks järgmistest valikutest.
  • Isikliku kontaktteabe lisamiseks valige jaotise „Aadressid” kõrval käsk Lisa.
  • Isikliku kontaktteabe muutmiseks tehke valikud Rohkem  ja siis Muuda.
 7. Sisestage kuvatud väljale oma eelistatud teave.

Isiklike andmete soovituste väljalülitamine

 1. Valige paremas alaosas aeg.
 2. Tehke valik Seaded .
 3. Tehke vasakpoolsel paneelil valikud Täpsemad ja siis Keeled ja sisestusmeetod.
 4. Tehke valik Soovitused.
 5. Lülitage välja valik Isiklike andmete soovitused.
Emotikonide või muude kujutiste sisestamine

Dokumentidesse, meilidesse ja vestlusseanssidesse emotikonide sisestamiseks toimige järgmiselt.

 1. Avage Chromebooki ekraanil kuvatav klaviatuur.
 2. Tehke allosas valik Emotikonid .
 3. Puudutage emotikoni või kujutist, mille soovite sisestada.
Teksti käsitsi kirjutamine
 1. Ekraanil kuvatava klaviatuuri avamiseks valige mis tahes tekstiväli.
 2. Tehke valik Käsitsi kirjutamine .
 3. Sisestage kuvataval väljal tekst sõrmeotsa või puuteekraani elektronpliiatsiga.
Teksti sisestamiseks pühkimine

Saate sõnu sisestada, lohistades sõrme tähelt tähele.

 1. Avage Chromebooki ekraanil kuvatav klaviatuur.
 2. Valige asukoht, kuhu soovite teksti sisestada.
 3. Lohistage sõrm üle sisestatava sõna tähtede.
 4. Kui olete sõna lõpetanud, tõstke sõrm ekraanilt.
  • Te ei pea tühikuklahvi valima. Sõrme tõstmisel lisatakse tühik automaatselt.
  • Valikuline. Sõna muutmiseks valige sõna, et vaadata teisi valikuid.

Joonistusega sisestamine on automaatselt sisse lülitatud. Selle väljalülitamiseks toimige järgmiselt.

 1. Valige paremas allosas aeg ja siis nupp Seaded .
 2. Tehke allosas valikud Täpsemad ja siis Keeled ja sisestusmeetod ja siis Sisestusmeetodid.
 3. Puudutage lubatud klaviatuuri kõrval jaotises „Sisestusmeetod” valikut Uus vaheleht .
 4. Eemaldage märge ruudust Luba libistamisega sisestamine.

Lõikelaualt kleepimine

 1. Avage Chromebooki ekraanil kuvatav klaviatuur.
 2. Valige asukoht, kuhu soovite teksti kleepida.
 3. Valige Lõikelaud .
 4. Kui lõikelaud kuvatakse, puudutage üksusi, mida soovite kleepida.
  • Valikuline. Lõikelaualt üksuse kustutamiseks vajutage üksusel pikalt, et see valida, ja seejärel puudutage nuppu Kustuta .

Klaviatuuri kohandamine või väljalülitamine

Klaviatuuri seadete kohandamine

 1. Avage Chromebooki ekraanil kuvatav klaviatuur.
 2. Tehke valik Seaded .
 3. Tehke allosas valikud Täpsemad ja siis Keeled ja sisestusmeetod.
 4. Puudutage lubatud klaviatuuri kõrval jaotises „Sisestusmeetod” valikut Uus vaheleht .
 5. Otsustage, milliseid seadeid muuta.
  • Kohandage klahvivajutuste heli.
  • Määrake sobiv automaatse korrigeerimise tase.
  • Muutke automaatse suurtähtede kasutamise seadeid.
  • Valige, kas topelttühiku sisestamisel lisatakse automaatselt punkt.
  • Muutke sõnastiku kirjeid.

Ekraanil kuvatava klaviatuuri liigutamine või dokkimine

 1. Avage Chromebooki ekraanil kuvatav klaviatuur.
 2. Puudutage ühte järgmistest valikutest.
  1. Klaviatuuri dokkimiseks valige dokkimise nupp .
  2. Hõljuva klaviatuuri jaoks valige hõljumise nupp .
 3. Hõljuva klaviatuuri liigutamiseks hoidke all ja lohistage alaosas olevat suunaklahvistikku .

Nõuanne. Kui dokkimise või hõljumise nupud pole nähtaval, valige klaviatuuri vasakul ülaosas asuv paremnool .

Hõljuva klaviatuuri suuruse muutmine

 1. Avage Chromebooki ekraanil kuvatav klaviatuur.
  • Nõuanne. Kui teie klaviatuur on dokitud, valige ülaosas paremnool , seejärel hõljumise nupp .
 2. Valige suunaklahvistik . Kuvatakse sinine piirjoon.
 3. Klaviatuuri suuruse muutmiseks hoidke all ja lohistage sinist nurka.

Ekraanil kuvatava klaviatuuri väljalülitamine

 1. Valige paremas allosas aeg ja siis nupp Seaded .
 2. Tehke allosas valik Täpsemad.
 3. Tehke jaotises „Juurdepääsetavus” valik Juurdepääsufunktsioonide haldamine.
 4. Lülitage jaotises „Klaviatuur ja teksti sisestamine” valik Luba ekraanil kuvatav klaviatuur välja.
Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
208
false
false