Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης

Για να πληκτρολογήσετε ή να συντάξετε κείμενο χειρόγραφα ή να προσθέσετε εικόνες σε αρχεία, έγγραφα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης του Chromebook.

Συμβουλή: Για να πληκτρολογήσετε κείμενο με το πληκτρολόγιο οθόνης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ή πολλά δάχτυλα όπως θα κάνατε με ένα κανονικό πληκτρολόγιο.

Άνοιγμα του πληκτρολογίου

Άνοιγμα του πληκτρολογίου στις Ρυθμίσεις
 1. Συνδεθείτε στο Chromebook.
 2. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα.
 3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις  και μετά Προσβασιμότητα.
 4. Στην ενότητα Πληκτρολόγιο και εισαγωγή κειμένου, ενεργοποιήστε το Πληκτρολόγιο οθόνης.
Άνοιγμα του πληκτρολογίου σε λειτουργία tablet
Αν το Chromebook μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως tablet, το πληκτρολόγιο οθόνης θα ανοίγει αυτόματα, όταν γυρίζετε ανάποδα την οθόνη του Chromebook.

Χρήση πληκτρολογίου

Χρήση τονισμένων γραμμάτων

Εάν το προεπιλεγμένο πληκτρολόγιο οθόνης σας είναι το πληκτρολόγιο ΗΠΑ, θα πρέπει να κάνετε εναλλαγή σε ένα διαφορετικό πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε με τονισμένα γράμματα:

 1. Ανοίξτε το πληκτρολόγιο οθόνης του Chromebook.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις .
 3. Στο κάτω μέρος, επιλέξτε Σύνθετες.
 4. Επιλέξτε Γλώσσες και εισαγωγή.
 5. Στην ενότητα Μέθοδος εισαγωγής, επιλέξτε Διαχείριση μεθόδων εισαγωγής.
 6. Επιλέξτε ένα πληκτρολόγιο εκτός από το πληκτρολόγιο ΗΠΑ.
  • Εάν εμφανίζεται μόνο το πληκτρολόγιο ΗΠΑ, θα πρέπει να προσθέσετε άλλη γλώσσα πληκτρολογίου, προτού μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
 7. Στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου οθόνης, επιλέξτε AltGr.
 8. Επιλέξτε τα τονισμένα γράμματα που θέλετε να πληκτρολογήσετε.
Πληκτρολόγηση κειμένου με ομιλία

Μπορείτε να μιλήσετε για να εισαγάγετε κείμενο στα περισσότερα μέρη όπου συνήθως πληκτρολογείτε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τα συνηθισμένα σημεία στίξης λέγοντας "κόμμα", "τελεία", "ερωτηματικό" ή "θαυμαστικό". 

Πληκτρολόγηση κειμένου με τη φωνή σας

 1. Επιλέξτε το σημείο όπου θέλετε να γίνει πληκτρολόγηση.
 2. Ανοίξτε το πληκτρολόγιο οθόνης του Chromebook.
 3. Στην επάνω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου οθόνης, επιλέξτε Εκφώνηση .
 4. Την πρώτη φορά που το κάνετε αυτό, εμφανίζεται ένα μήνυμα που επεξηγεί τον τρόπο λειτουργίας αυτής της δυνατότητας. Για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνό σας, επιλέξτε Το κατάλαβα.
 5. Όταν το εικονίδιο του μικροφώνου γίνει μπλε, πείτε οτιδήποτε θέλετε να πληκτρολογήσετε.
  • Προαιρετικά: Για να διαγράψετε την πιο πρόσφατη εκφώνησή σας, επιλέξτε Διαγραφή.
 6. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το κείμενό σας με συγκεκριμένες φωνητικές εντολές.

Διόρθωση προβλημάτων με τη φωνητική πληκτρολόγηση 

Αν μιλάτε αλλά δεν εμφανίζεται το κείμενο στη σελίδα, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα:

 • Αν χρησιμοποιείτε εξωτερικό μικρόφωνο: Βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως συνδεδεμένο, ότι δεν είναι σε σίγαση και ότι διαθέτει ενημερωμένο λογισμικό.
 • Εάν έχετε ανοικτά άλλα προγράμματα στο Chromebook: Βεβαιωθείτε ότι κανένα από αυτά τα προγράμματα δεν χρησιμοποιεί το μικρόφωνό σας.
 • Εάν έχετε περισσότερες από μία εισόδους μικροφώνου: Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα και έπειτα το εικονίδιο δίπλα στο ρυθμιστικό έντασης. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η σωστή είσοδος μικροφώνου.
Εφαρμογή ή απενεργοποίηση προτάσεων προσωπικών στοιχείων

Προσθήκη προτάσεων προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα προσωπικά στοιχεία, όπως τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνσή σας, με προτάσεις.

 1. Όταν πληκτρολογείτε μια φράση-κλειδί, όπως "το όνομά μου είναι" ή "η διεύθυνσή μου είναι", θα εμφανίζονται τα προτεινόμενα προσωπικά στοιχεία σας.
 2. Για να προσθέσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, επιλέξτε την πρόταση που εμφανίζεται στη γραμμή.

Ενημέρωση των προτάσεων προσωπικών στοιχείων σας

 1. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις .
 3. Στο αριστερό πλαίσιο, επιλέξτε Σύνθετες και μετά Γλώσσες και εισαγωγή.
 4. Επιλέξτε Προτάσεις.
 5. Επιλέξτε Διαχείριση προσωπικών στοιχείων.
 6. Ορίστε μια επιλογή:
  • Για να προσθέσετε τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας, δίπλα στην επιλογή Διευθύνσεις, επιλέξτε Προσθήκη.
  • Για να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας, επιλέξτε Περισσότερα  και μετά Επεξεργασία.
 7. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται, συμπληρώστε τα προτιμώμενα στοιχεία.

Απενεργοποίηση προτάσεων προσωπικών στοιχείων

 1. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις .
 3. Στο αριστερό πλαίσιο, επιλέξτε Σύνθετες και μετά Γλώσσες και εισαγωγή.
 4. Επιλέξτε Προτάσεις.
 5. Απενεργοποιήστε την επιλογή Προτάσεις προσωπικών στοιχείων.
Εισαγωγή emoji ή άλλων εικόνων

Για να εισαγάγετε emoji σε έγγραφα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και σε περιόδους λειτουργίας συζήτησης:

 1. Ανοίξτε το πληκτρολόγιο οθόνης του Chromebook.
 2. Στο κάτω μέρος, επιλέξτε το εικονίδιο Emoji .
 3. Επιλέξτε το emoji ή το γραφικό που θέλετε να εισαγάγετε.
Χειρόγραφο κείμενο
 1. Επιλέξτε οποιοδήποτε πλαίσιο κειμένου για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο οθόνης.
 2. Επιλέξτε το Χειρόγραφο .
 3. Στην επιφάνεια γραφής που εμφανίζεται, γράψτε το κείμενο με το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα της οθόνης αφής.
Πληκτρολόγηση με σάρωση

Μπορείτε να εισαγάγετε λέξεις, σύροντας το δάχτυλό σας από γράμμα σε γράμμα.

 1. Ανοίξτε το πληκτρολόγιο οθόνης του Chromebook.
 2. Επιλέξτε το σημείο όπου θέλετε να πληκτρολογήσετε.
 3. Σύρετε το δάχτυλό σας στα γράμματα της λέξης που θέλετε να πληκτρολογήσετε.
 4. Όταν ολοκληρώσετε τη λέξη, σηκώστε το δάχτυλο.
  • Δεν χρειάζεται να επιλέξετε το πλήκτρο διαστήματος. Όταν σηκώσετε το δάχτυλο, προστίθεται αυτόματα ένα κενό διάστημα.
  • Προαιρετικό: Για να αλλάξετε μια λέξη, επιλέξτε τη λέξη για να δείτε άλλες επιλογές.

Η πληκτρολόγηση με κίνηση ενεργοποιείται αυτόματα. Για να την απενεργοποιήσετε:

 1. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα και μετά Ρυθμίσεις .
 2. Στο κάτω μέρος, επιλέξτε Σύνθετες και μετά Γλώσσες και εισαγωγή και μετά Εισαγωγές.
 3. Στην ενότητα Μέθοδος εισαγωγής, δίπλα από το ενεργοποιημένο πληκτρολόγιο, πατήστε Νέα καρτέλα .
 4. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου για την Ενεργοποίηση πληκτρολόγησης glide.

Επικόλληση από το πρόχειρο

 1. Ανοίξτε το πληκτρολόγιο οθόνης του Chromebook.
 2. Επιλέξτε το σημείο στο οποίο θέλετε να κάνετε την επικόλληση.
 3. Επιλέξτε Πρόχειρο .
 4. Όταν εμφανιστεί το πρόχειρο, πατήστε τα στοιχεία που θέλετε να επικολλήσετε.
  • Προαιρετικό: Για να διαγράψετε ένα στοιχείο από το πρόχειρο, πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο για να το επιλέξετε και έπειτα πατήστε Διαγραφή .

Προσαρμογή ή απενεργοποίηση του πληκτρολογίου

Προσαρμογή ρυθμίσεων πληκτρολογίου

 1. Ανοίξτε το πληκτρολόγιο οθόνης του Chromebook.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις .
 3. Στο κάτω μέρος, επιλέξτε Σύνθετες και μετά Γλώσσες και εισαγωγή.
 4. Στην ενότητα Μέθοδος εισαγωγής, δίπλα από το ενεργοποιημένο πληκτρολόγιο, επιλέξτε Νέα καρτέλα .
 5. Καθορίστε τις ρυθμίσεις που πρέπει να αλλάξουν:
  • Ρυθμίστε τον ήχο πατήματος πλήκτρου.
  • Ρυθμίστε το επίπεδο της αυτόματης διόρθωσης που επιθυμείτε.
  • Αλλάξτε τις ρυθμίσεις αυτόματης χρήσης κεφαλαίων.
  • Επιλέξτε εάν με το διπλό πάτημα του πλήκτρου διαστήματος προστίθεται αυτόματα μια τελεία.
  • Επεξεργαστείτε τις καταχωρίσεις του λεξικού.

Μετακινήστε ή αγκυρώστε το πληκτρολόγιο οθόνης

 1. Ανοίξτε το πληκτρολόγιο οθόνης του Chromebook.
 2. Πατήστε ένα από τα ακόλουθα:
  1. Για να αγκυρώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε Αγκύρωση .
  2. Για να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε Μετακίνηση .
 3. Για να μετακινήσετε το κινούμενο πληκτρολόγιο, στο κάτω μέρος, πατήστε παρατεταμένα και σύρετε τα πλήκτρα κατεύθυνσης .

Συμβουλή: Εάν δεν εμφανίζονται οι επιλογές Αγκύρωση ή Μετακίνηση, στο επάνω αριστερό μέρος του πληκτρολογίου, επιλέξτε το δεξί βέλος .

Αλλάξτε το μέγεθος του κινούμενου πληκτρολογίου

 1. Ανοίξτε το πληκτρολόγιο οθόνης του Chromebook.
  • Συμβουλή: Εάν το πληκτρολόγιό σας είναι αγκυρωμένο, στο επάνω μέρος, επιλέξτε το δεξί βέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη Μετακίνηση .
 2. Επιλέξτε τα πλήκτρα κατεύθυνσης . Θα εμφανιστεί ένα μπλε περίγραμμα.
 3. Για να αλλάξετε το μέγεθος του πληκτρολογίου, σύρετε παρατεταμένα μια μπλε γωνία.

Απενεργοποίηση του πληκτρολογίου οθόνης

 1. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις  και μετά Προσβασιμότητα
 3. Στην ενότητα Πληκτρολόγιο και εισαγωγή κειμένου, απενεργοποιήστε το Πληκτρολόγιο οθόνης.
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
5525871311853793582
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true