Použití softwarové klávesnice

Softwarovou klávesnici Chromebooku lze využít k zadávání nebo ručnímu psaní textu a přidávání obrázků do souborů, dokumentů a e-mailů

Otevření klávesnice

Otevření klávesnice v nabídce Nastavení
 1. Přihlaste se do Chromebooku.
 2. Vpravo dole vyberte čas.
 3. Vyberte Nastavení Nastavení.
 4. Dole vyberte Rozšířená nastavení.
 5. V sekci Přístupnost vyberte Spravovat funkce pro usnadnění přístupu.
 6. V sekci Klávesnice a zadávání textu vyberte Zapnout softwarovou klávesnici .
Otevření klávesnice v režimu tabletu

Pokud váš Chromebook lze používat jako tablet, softwarová klávesnice se automaticky otevře po otočení obrazovky Chromebooku okolo kloubu.

Používání klávesnice

Používání písmen s diakritikou

Pokud chcete psát písmena s diakritikou a pro softwarovou klávesnici máte jako výchozí nastavené americké rozložení, bude třeba přepnout na jiné rozložení:

 1. Otevřete v Chromebooku softwarovou klávesnici.
 2. Vyberte Nastavení Nastavení.
 3. Dole vyberte Rozšířená nastavení.
 4. Vyberte Jazyky a zadávání.
 5. V sekci Metoda zadávání dat vyberte Spravovat metody zadávání.
 6. Vyberte jiné než americké rozložení klávesnice. Poznámka: Pokud se zobrazuje pouze americká klávesnice, před provedením dalšího kroku bude potřeba přidat další jazyk klávesnice.
 7. Na spodním řádku softwarové klávesnice vyberte AltGr.
 8. Vyberte písmena s diakritikou, která chcete zadat.
Hlasové zadávání textu

Na většině míst, kde obvykle píšete, můžete text zadat také hlasem. Vyslovením slov „čárka“, „tečka“, „otazník“ nebo „vykřičník“ můžete zadat i běžnou interpunkci.

Psaní textu hlasem

 1. Vyberte místo, kam chcete psát.
 2. Otevřete v Chromebooku softwarovou klávesnici.
 3. V pravém horním rohu softwarové klávesnice klepněte na ikonu mikrofonu Hlasový příkaz.
 4. Při prvním použití této funkce se zobrazí vysvětlení, jak hlasové zadávání funguje. Mikrofon zapnete klepnutím na Rozumím.
 5. Až se ikona mikrofonu rozsvítí modře, řekněte, co chcete zadat.
 6. Volitelné: Chcete-li naposledy vyslovenou část smazat, vyberte Smazat.

Oprava problémů s hlasovým zadáváním

Pokud mluvíte, ale text se na stránce nezobrazuje, vyzkoušejte následující kroky:

 • Používáte-li externí mikrofon, zkontrolujte, zda je připojen a zda je konektor zcela zasunut, zda není ztlumen a zda používáte aktuální software.
 • Máte-li v Chromebooku otevřené další programy, zkontrolujte, zda mikrofon není používán některým z nich.
 • Vpravo dole vyberte čas. Poté vyberte ikonu vedle posuvníku hlasitosti.Je-li pro mikrofon uvedeno několik vstupů, zkontrolujte, zda je zaškrtnut správný.
Vložení emodži nebo jiných obrázků

Postup vložení emodži do dokumentů, e-mailů a chatových zpráv:

 1. Otevřete v Chromebooku softwarovou klávesnici.
 2. Na dolním řádku vyberte Emodži Emodži.
 3. Klepněte na emodži nebo grafiku, kterou chcete vložit.
Psaní textu rukou
 1. Vyberte libovolné textové pole a zobrazte tak softwarovou klávesnici.
 2. Vyberte Psaní rukou .
 3. Zobrazí se podložka, na kterou můžete psát prstem nebo dotykovým perem.
Psaní přejížděním prstem

Slova můžete zadávat tak, že budete přejíždět prstem po písmenech.

 1. Otevřete v Chromebooku softwarovou klávesnici.
 2. Vyberte místo, kam chcete psát.
 3. Přejeďte prstem po písmenech slova, které chcete zadat.
 4. Až slovo zadáte, zdvihněte prst.
  Není třeba používat mezerník. Po zdvihnutí prstu se mezera přidá automaticky.
 5. Volitelné: Chcete-li slovo změnit, vyberte jej. Zobrazí se další možnosti.

Psaní gesty je aktivováno automaticky. Vypnete jej následovně:

 1. Vyberte Nastavení Nastavení.
 2. Dole vyberte Rozšířená nastavení.
 3. Vyberte Jazyky a zadávání.
 4. V sekci Metoda zadávání dat vedle aktivované klávesnice klepněte na Nová karta Otevřít.
 5. Zrušte zaškrtnutí políčka Aktivovat psaní gesty.

Úprava nebo vypnutí klávesnice

Úprava nastavení klávesnice
 1. Otevřete v Chromebooku softwarovou klávesnici.
 2. Vyberte Nastavení Nastavení.
 3. Dole vyberte Rozšířená nastavení.
 4. Vyberte Jazyky a zadávání.
 5. V sekci Metoda zadávání dat vedle aktivované klávesnice vyberte možnost Nová karta Otevřít.
 6. Změňte požadovaná nastavení:
  • Upravte zvuk stisknutí kláves.
  • Nastavte požadovanou úroveň automatických oprav.
  • Změňte nastavení automatického používání velkých písmen.
  • Zvolte, zda dvojité stisknutí mezerníku automaticky přidá tečku.
  • Upravte záznamy slovníku.
Vypnutí softwarové klávesnice
 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte Nastavení Nastavení.
 3. Dole vyberte Rozšířená nastavení.
 4. V sekci Přístupnost vyberte Spravovat funkce pro usnadnění přístupu.
 5. V sekci Klávesnice a zadávání textu vypněte možnost Zapnout softwarovou klávesnici.

Další pomoc

How to use speech to enter text on your Chromebook

Chromebook Mobility-Assistive Features and Functionality