ถ่ายรูปหรือวิดีโอด้วย Chromebook

ลงชื่อเข้าใช้ Chromebook หากยังไม่ได้ทำ

 1. ที่มุมของหน้าจอ ให้เลือก Launcher Launcher จากนั้น ลูกศรขึ้น ลูกศรขึ้น
 2. เลือกกล้อง กล้อง แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • ถ่ายภาพ ถ่ายภาพ
  • บันทึกวิดีโอ เปลี่ยนเป็นบันทึกวิดีโอ จากนั้น เริ่มบันทึก เริ่มบันทึก

นอกจากนี้คุณยังทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ถ่ายภาพด้วยตัวจับเวลา: เลือก "ตัวจับเวลา" สลับเปิด/ปิดตัวจับเวลา
 • สลับระหว่างกล้อง: เลือก "สลับกล้อง" สลับกล้อง คุณสลับกล้องได้เฉพาะในกรณีที่ Chromebook มีกล้อง 2 ตัวในเครื่อง
 • ใช้เส้นตารางกริดเพื่อปรับภาพให้ตรง: เลือก "ตารางกริด" ตาราง
 • เปลี่ยนการตั้งค่า: เลือก "การตั้งค่า" การตั้งค่า เปลี่ยนระยะเวลาของตัวจับเวลาหรือขนาดของตารางกริด 

ดูหรือบันทึกรูปภาพและวิดีโอ

 • ดูรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดที่ถ่ายไว้: ที่มุมขวาล่างของแอปกล้องถ่ายรูป กล้อง ให้เลือกภาพขนาดย่อของรูปภาพหรือวิดีโอล่าสุด และดับเบิลคลิกเพื่อดูรูปภาพหรือวิดีโอที่ใหญ่ขึ้น 
 • บันทึกรูปภาพหรือวิดีโอ: รูปภาพและวิดีโอที่ถ่ายด้วยแอปกล้องถ่ายรูป กล้อง จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของแอป Files ไฟล์ ดูวิธีจัดเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้

พิมพ์หรือลบรูปภาพและวิดีโอ

 • พิมพ์รูปภาพหรือเฟรมของวิดีโอ: เลือก "พิมพ์" พิมพ์
 • ลบรูปภาพหรือวิดีโอ: เลือก "ลบ" ลบ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร