Ta kort eller filma med Chromebook

 
 1. Välj översikten Översikt i skärmens ena hörn.
 2. Öppna kameran Kamera. Välj sedan ett alternativ till höger:
  • Välj Foto följt av Ta en bild Ta foto.
  • Välj Video följt av Börja filma Starta inspelning.
  • Välj Kvadrat följt av Ta en bild Ta foto.
 

Du kan även ändra hur kameran fungerar:

 • Ändra inställningar: Välj Inställningar Inställningar. Ändra hur stort rutnätet ska vara, hur lång tid timern ska räkna ned eller vilken upplösning som ska användas i kameran.
 • Spegelvända ett foto från vänster till höger: Välj Spegla Spegelvänd.
 • Få bilden rak med hjälp av ett rutnät: Välj Rutnät rutnät.
 • Byta kamera: Välj Byt kamera Aktivera och inaktivera kamera till vänster. Tips! Det går bara att byta kamera om du har kopplat in en extern kamera eller om det finns två inbyggda kameror i Chromebook.
 • Ta kort med timer: Välj Timer Aktivera och inaktivera timer.

Hitta eller radera foton och videor

 • Hitta foton och videor: Markera miniatyren av den senaste bilden eller videon nere till höger i appen Kamera Kamera. En större version av bilden eller videon visas när du markerar den.
 • Radera ett foto eller en video: Välj Radera Radera.
 • Spara foton eller videor: Foton och videor som du har tagit med appen Kamera Kamera finns i mappen Nedladdningar i appen Filer Filer. Läs mer om hur du sparar nedladdade filer permanent.​

Redigera eller skriva ut dina foton

 • Skriva ut ett foto: Välj Skriv ut Skriv ut.
 • Redigera, beskära eller rotera ett foto: Välj Redigera Redigera.