Ta foton eller spela in videor med Chromebook

Logga in på Chromebook om du inte har gjort det.

 1. Välj översikten Översikt i skärmens ena hörn följt av uppåtpilen Uppåtpil.
 2. Välj Kamera Kamera. Välj sedan ett alternativ:
  • Ta ett foto Ta foto.
  • Spela in en video Byt till videoinspelning följt av Börja spela in Starta inspelning.

Du kan även göra något av följande:

 • Ta kort med timer: Välj Timer Aktivera och inaktivera timer.
 • Byta kamera: Välj Byt kamera Aktivera och inaktivera kamera. Det går bara att byta kamera om det finns två inbyggda kameror i Chromebook.
 • Få bilden rak med hjälp av ett rutnät: Välj Rutnät rutnät.
 • Ändra inställningar: Välj Inställningar Inställningar. Ändra hur lång tid timern ska räkna ned eller hur stort rutnätet ska vara. 

Titta på eller spara foton och videor

 • Titta på foton och videor: Markera miniatyren av den senaste bilden eller videon nere till höger i appen Kamera Kamera. Dubbelklicka på miniatyren om du vill se en större version. 
 • Spara foton eller videor: Foton och videor som du har tagit med appen Kamera Kamera finns i mappen Nedladdningar i appen Filer Filer. Läs mer om hur du sparar nedladdade filer permanent.​

Skriva ut eller radera foton och videor

 • Skriva ut ett foto eller en video: Välj Skriv ut Skriv ut.
 • Radera ett foto eller en video: Välj Radera Radera.