ปลั๊กอิน

ปลั๊กอินช่วยเบราว์เซอร์ในการประมวลผลเนื้อหาเว็บชนิดพิเศษอย่างเช่นไฟล์ Flash หรือ Windows Media

ส่วนขยายของเบราว์เซอร์คล้ายคลึงกับปลั๊กอิน แต่จะเพิ่มคุณลักษณะใหม่ๆ ให้กับเบราว์เซอร์ของคุณหรือแก้ไขฟังก์ชันการทำงานของไซต์โปรดของคุณแทน

ติดตั้งปลั๊กอิน

หากคุณอนุญาตให้ไซต์ใช้ปลั๊กอินและ Google Chrome ตรวจพบว่าคุณขาดปลั๊กอินสำหรับบางหน้า Google Chrome จะแจ้งให้คุณติดตั้งปลั๊กอินที่ด้านบนของหน้าเว็บ

คลิก ติดตั้งปลั๊กอิน ในข้อความ ปลั๊กอินบางตัวเริ่มขั้นตอนการติดตั้งโดยการดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ สำหรับปลั๊กอินเหล่านี้ ให้ยืนยันการดาวน์โหลดโดยคลิก "บันทึก" ในแถบดาวน์โหลดที่ปรากฏที่ด้านล่างหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รีสตาร์ท Google Chrome โดยปิดหน้าต่างที่เปิดไว้ทั้งหมดเพื่อให้ขั้นตอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

หากปลั๊กอินไม่ทำงาน ดูข้อมูลการแก้ปัญหา

บล็อกปลั๊กอิน

ปลั๊กอินได้รับอนุญาตโดยค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปลั๊กอินมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเป็นครั้งคราว Google Chrome จะบล็อกปลั๊กอินที่ล้าสมัยหรือที่ไม่ได้ใช้อย่างกว้างขวาง ตัวอย่างรวมถึง Java, RealPlayer, QuickTime, Shockwave, Windows Media Player และ Adobe Reader ก่อนหน้า Adobe Reader X คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเนื้อหา เพื่อบล็อกปลั๊กอินทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกเมนู Chrome Chrome menu และเลือก การตั้งค่า
 2. คลิกแสดงการตั้งค่าขั้นสูง
 3. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัว" คลิกปุ่มการตั้งค่าเนื้อหา
 4. ในส่วน "ปลั๊กอิน" ให้เลือกรายการดังต่อไปนี้
  • ทำงานโดยอัตโนมัติ (แนะนำ): Chrome จะเรียกใช้ปลั๊กอินทั้งหมด
  • คลิกเพื่อเล่น: Chrome จะบล็อกปลั๊กอินทั้งหมด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคลิกไอคอนปลั๊กอิน click to play plug-in เพื่อเรียกใช้ตอนนี้
  • บล็อกทั้งหมด: Chrome จะปิดกั้นไม่ให้ปลั๊กอินใดๆ ทำงาน

คุณสามารถกำหนดค่าสิทธิ์สำหรับเว็บไซต์เฉพาะได้โดยคลิกจัดการข้อยกเว้น

หากคุณใช้อุปกรณ์ Chrome ในที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณอาจจัดการปลั๊กอินไว้ให้คุณแล้ว ซึ่งในกรณีนี้คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ด้วยตัวเอง เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ Chrome ที่มีการจัดการ

อนุญาตให้ใช้ปลั๊กอินที่ถูกบล็อก
 • หากคุณเลือกคลิกเพื่อเล่น คุณจะเห็นกล่องสีเทาที่ปรากฏบนหน้าที่ปลั๊กอินถูกบล็อกไว้ ที่ตรงกลางของกล่อง คลิกไอคอนปลั๊กอิน click to play plug-in เพื่อเรียกใช้ตอนนี้
 • หากคุณเลือก บล็อกทั้งหมด คุณจะเห็นไอคอนปลั๊กอินที่ถูกบล็อก ปลั๊กอินที่ถูกบล็อก ในแถบที่อยู่และกล่องสีเทาที่ปรากฏบนหน้าที่ปลั๊กอินถูกบล็อกไว้ หากต้องการปรับการตั้งค่าปลั๊กอินสำหรับไซต์ ให้คลิกที่ไอคอนปลั๊กอินที่ถูกบล็อกต่อไปนี้

  • คลิก อนุญาตให้ใช้ปลั๊กอินเสมอ ในเมนูที่ปรากฏขึ้นเพื่ออนุญาตให้ใช้ปลั๊กอินในไซต์นี้ในอนาคตโดยอัตโนมัติ ข้อยกเว้นจะถูกเพิ่มสำหรับไซต์นั้น
  • คลิก เรียกใช้ปลั๊กอินทั้งหมดในตอนนี้ เพื่ออนุญาตให้ใช้ปลั๊กอินบนเว็บไซต์นั้นเพียงครั้งนี้ครั้งเดียว คุณจะถูกถามอีกครั้งเมื่อคุณกลับมายังไซด์นี้ใหม่
  • คลิก จัดการการบล็อกปลั๊กอิน เพื่อจัดการการตั้งค่าปลั๊กอินสำหรับเบราว์เซอร์
 • หากต้องการอนุญาตให้ใช้ปลั๊กอินบางตัวในทุกไซต์ ให้ไปที่ chrome://pluginsค้นหาปลั๊กอินและเลือกช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตเสมอ
 • ปลั๊กอินที่ล้าสมัยจะถูกบล็อกโดยค่าเริ่มต้น คุณจะเห็นข้อความที่ด้านบนสุดของหน้าเมื่อใดก็ตามที่เบราว์เซอร์ได้บล็อกปลั๊กอินที่ล้าสมัยบนหน้า คลิกเรียกใช้ในตอนนี้ในข้อความเพื่อใช้ปลั๊กอินที่ล้าสมัย (ไม่แนะนำ)
ปิดใช้ปลั๊กอินที่เฉพาะเจาะจง

คุณยังสามารถปิดใช้ปลั๊กอินที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งไม่เหมือนการบล็อกปลั๊กอิน คุณจะไม่สามารถอนุญาตให้ใช้ปลั๊กอินบนหน้าที่ระบุได้ เมื่อคุณเข้าชมหน้าเว็บที่มีปลั๊กอินที่ถูกปิดใช้งานอยู่ คุณจะเห็นข้อความ “ปลั๊กอินขาดหาย“ ปรากฏในที่ของปลั๊กอินนั้น

หากต้องการปิดใช้งานปลั๊กอิน ให้ไปที่หน้าเว็บปลั๊กอินที่ chrome://plugins/. ค้นหาปลั๊กอินที่คุณต้องการปิดใช้งานและคลิก ปิดใช้งาน คุณยังสามารถเปิดใช้ปลั๊กอินที่ถูกปิดในหน้านี้ได้อีกครั้ง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงหน้าปลั๊กอินโดยคลิกปิดใช้ปลั๊กอินแต่ละรายการในส่วน "ปลั๊กอิน" ของกล่องโต้ตอบการตั้งค่าเนื้อหา

บทความนี้มีประโยชน์เพียงใด:

บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
 • ไม่มีประโยชน์เลย
 • ไม่มีประโยชน์มากนัก
 • มีประโยชน์บ้าง
 • มีประโยชน์มาก
 • มีประโยชน์มากที่สุด