การรักษาความปลอดภัยของ Chromebook

Chromebook ใช้หลักการ "การป้องกันในเชิงลึก" เพื่อให้การปกป้องแบบหลายชั้น ดังนั้นหากชั้นความปลอดภัยชั้นใดชั้นหนึ่งถูกข้ามผ่านไป ชั้นความปลอดภัยอื่นๆ จะยังคงทำงานได้ ดังนั้น ในขณะที่คุณยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในการปกป้องข้อมูลของคุณ Chromebook จะช่วยให้คุณคลายความกังวลลง Chromebook ของคุณมีคุณลักด้านความปลอดภัยอยู่ในตัวดังนี้

การอัปเดตอัตโนมัติ

วิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันมัลแวร์คือตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ทั้งหมดได้รับการอัปเดตและการแก้ไขข้อบกพร่องล่าสุดด้านความปลอดภัย การบริหารจัดการบนระบบปฏิบัติการแบบเดิมซึ่งมีอุปกรณ์ซอฟต์แวร์มากมายจากผู้ให้บริการ ซึ่งมีกลไกการอัปเดตและส่วนติดต่อผู้ใช้ที่แตกต่างกันอาจทำได้ยาก Chromebook บริหารจัดการการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ทำให้ Chromebook ทำงานด้วยเวอร์ชันล่าสุดและที่ปลอดภัยที่สุดเสมอ

แซนด์บ็อกซ์

ใน Chromebook หน้าเว็บและแอปพลิเคชันแต่ละรายการทำงานในสภาพแวดล้อมแบบจำกัดที่เรียกว่า "แซนด์บ็อกซ์" หาก Chromebook ถูกเชื่อมตรงไปยังหน้าที่ติดไวรัส หน้าดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อแท็บหรือแอปอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งอื่นๆ ที่อยู่บนเครื่อง ภัยคุกคามจึงถูกจำกัดพื้นท

การบูตที่ได้รับการยืนยัน

แม้ว่ามัลแวร์จะพยายามหลบหนีออกจากแซนด์บ็อกซ์ Chromebook จะยังคงได้รับการปกป้อง ทุกครั้งที่ Chromebook เริ่มทำงาน เครื่องจะตรวจสอบตนเอง ซึ่งเรียกว่า "การบูตที่ได้รับการยืนยัน" ถ้าตรวจพบว่าระบบถูกแทรกแซงหรือขัดขวางในลักษณะใดก็ตาม เครื่องจะซ่อมแซมตนเองโดยนำ Chromebook กลับไปใช้ระบบปฏิบัติการที่ดีราวกับเพิ่งลงใหม่

การเข้ารหัสข้อมูล

เมื่อใช้เว็บแอปใน Chromebook ข้อมูลทั้งหมดที่สำคัญจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในระบบคลาวด์ ไฟล์บางประเภท เช่น การดาวน์โหลด คุกกี้ และไฟล์แคชของ เบราว์เซอร์ อาจจะยังอยู่บนคอมพิวเตอร์ Chromebook จะเข้ารหัสข้อมูลนี้ด้วยฮาร์ดแวร์ที่ทนทานต่อการรุกล้ำ ทำให้ผู้อื่นเข้าถึงไฟล์เหล่านั้นได้ยากมาก

โหมดการกู้คืน

หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับ Chromebook เพียงแค่กดปุ่มหรือใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อเข้าสู้โหมดการกู้คืนและคืนค่าระบบปฏิบัติการกลับเป็นเวอร์ชันที่ทราบแล้วว่าใช้ได้เป็นปกติ

โปรดดูวิดีโอด้านล่างนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนที่ง่ายดายแต่สำคัญต่อการปรับปรุงความปลอดภัยในการเข้าชมอินเทอร์เน็ตของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร