ปกป้อง Chromebook จากความร้อนสูง

Chromebook จะทำงานได้ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขอุณหภูมิที่เหมาะสม หากคุณใช้ Chromebook ในสภาพแวดล้อมที่หนาวหรือร้อนจัดอย่างต่อเนื่อง คุณอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงานของระบบหรืออายุการใช้งานของแบตเตอรี่

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

  • วาง Chromebook ไว้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ใช้งาน Chromebook บนพื้นผิวที่แข็ง เช่น โต๊ะทำงานหรือโต๊ะทั่วไปเสมอ และดูว่ามีอากาศถ่ายเทเพียงพอรอบๆ พัดลมระบายความร้อน ตรวจสอบอย่างระมัดระวังว่าไม่มีหมอนหรือผ้าห่มบล็อกพัดลมระบายความร้อน
  • ทำความสะอาดบริเวณภายนอกและพัดลมของ Chromebook อยู่เสมอ อาจเกิดการสะสมของฝุ่นรอบๆ ช่องและรูต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งจะเป็นการกักเก็บความร้อน ซึ่งในที่สุดแล้วอาจก่อให้เกิดความร้อนสูงในอุปกรณ์ และอาจเสี่ยงต่อการสร้างความเสียหายให้กับส่วนประกอบภายในที่สำคัญของอุปกรณ์ได้ การใช้เครื่องเป่าลมอัดและผ้าเปียกสามารถช่วยให้ Chromebook เย็นลงและสะอาดขึ้นได้
  • วาง Chromebook ไว้ในสถานที่ที่เย็น ความร้อนอาจสร้างความเสียหายให้กับส่วนประกอบภายในและภายนอกได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้งาน Chromebook อยู่ก็ตาม ดังนั้น อย่าทิ้ง Chromebook ไว้ในรถในวันที่อากาศร้อน เป็นต้น
  • คุณอาจสังเกตได้ว่า Chromebook มีอุณหภูมิสูงขึ้นระหว่างการใช้งาน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เครื่องจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจากสภาวะบางประการ เช่น การเล่นเกมที่มีภาพกราฟิกมากหรือการดูวิดีโอความละเอียดสูงเป็นเวลานาน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร