Anpassa skrivbordet

Längst ned på skärmen eller längs med en av sidorna på skärmen visas en rad med appar som kallas hyllan. Du kan ändra vilka appar som visas och lägga till webbsidor som bokmärken.

Bredvid kontobilden kan du se aviseringar, kontrollera Chromebooks batteritid, höja eller sänka volymen eller ändra andra inställningar,

Lägga till, flytta eller ta bort appar

Du kan lägga till appar som du använder ofta på skrivbordet.

Lägga till en app
 1. Klicka på översikten Översikt i skärmens ena hörn följt av uppåtpilen Uppåtpil.
 2. Leta reda på appen du vill lägga till.
 3. Högerklicka på appikonen.
 4. Klicka på Fäst på hyllan.

Appar som fästs på hyllan stannar kvar där tills du flyttar eller tar bort dem.

Ändra ordningen på apparna

Så här flyttar du en app:

 1. Klicka och håll kvar på appen du vill flytta.
 2. Dra den till en ny plats.
 3. Släpp appen för att lägga den på den nya platsen.
Ta bort en app
 1. Högerklicka på den app som du vill ta bort.
 2. Klicka på Lossa.

Fästa en webbsida på skrivbordet

Om du besöker en webbsida ofta kan det vara bra att fästa den på skrivbordet.

 1. Öppna webbsidan i Chrome.
 2. Klicka på Mer Mer följt av Skapa genväg.
 3. Lägg till genvägen på hyllan genom att klicka på Skapa

Flytta eller dölja appraden

Du kan flytta appraden (eller hyllan som den också kallas):

 1. Högerklicka på hyllan.
 2. Peka på Hyllposition.
 3. Välj var du vill att hyllan ska visas: längst ned på skärmen (standard) eller på vänster eller höger sida.

Högerklicka på hyllan och välj Dölj hyllan automatiskt om du vill att hyllan och statusfältet ska döljas. När hyllan och statusfältet har dolts kan du se appar, bokmärken och kontobild genom att flytta muspekaren till deras sidan av skärmen.

Om du vill att hyllan inte längre ska döljas högerklickar du på den och avmarkerar Dölj hyllan automatiskt.