ซิงค์การตั้งค่าบัญชี

คุณจะบันทึกและซิงค์สิ่งต่างๆ เช่น ประวัติ บุ๊กมาร์ก และรหัสผ่านกับบัญชี Google ได้ ซึ่งจะช่วยให้ใช้งานข้อมูลเหล่านี้จาก Chromebook เครื่องใดก็ได้ และใน Google Chrome บนอุปกรณ์อื่นๆ ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ได้เสมอ ดูวิธีลงชื่อเข้าใช้ Chrome

การซิงค์ใช้งานได้ใน Chrome OS เวอร์ชัน 18 ขึ้นไป และเปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้นเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Chromebook

ประโยชน์ของการซิงค์
 • การตั้งค่าและข้อมูลของคุณจะซิงค์กับบัญชี Google ซึ่งจะทำให้การตั้งค่าที่บันทึกไว้พร้อมใช้งานเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีเดียวกันใน Chromebook เครื่องอื่น
 • หาก Chromebook ถูกขโมยหรือสูญหาย คุณจะเรียกคืนประวัติ การตั้งค่า ข้อมูล บุ๊กมาร์ก แอป ส่วนขยาย และธีมกลับมาได้ เพียงแค่ลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง (โปรดทราบว่าสิ่งที่ดาวน์โหลดไว้จะไม่ซิงค์)
 • การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ Chrome จะซิงค์ทันที หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เดียวกันใน Chromebook เครื่องอื่น และเปิดการซิงค์ไว้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่ทำใน Chromebook จะปรากฏบน Google Chrome ในอุปกรณ์อื่นๆ ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ ดูวิธีลงชื่อเข้าใช้ Chrome
เก็บรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยเมื่อลงชื่อเข้าใช้

ระบบจะเข้ารหัสข้อมูลที่ซิงค์เมื่อข้อมูลเดินทางระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ของ Google เพื่อเป็นการเก็บรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย รหัสผ่านที่คุณบันทึกไว้จะได้รับการเข้ารหัสบนเซิร์ฟเวอร์ของ Google โดยใช้คีย์การเข้ารหัสลับ เพื่อเป็นการป้องกันเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่ง

คุณเลือกเข้ารหัสข้อมูลที่ซิงค์ทั้งหมดได้ ข้อมูลนี้ไม่รวมถึงวิธีการชำระเงินและที่อยู่จาก Google Pay ดูวิธีเข้ารหัสข้อมูล

คุณยังนำข้อมูลที่ซิงค์ออกจากบัญชีได้ทุกเมื่อ

เลือกข้อมูลที่จะซิงค์

 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง
 2. เลือก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. ในส่วน "ผู้คน" ให้เลือกซิงค์
 4. เลือกข้อมูลที่ต้องการซิงค์ หากต้องการใช้การตั้งค่าเดียวกันทั้งหมดบน Chromebook ทุกเครื่องที่คุณลงชื่อเข้าใช้ไว้ ให้เลือกซิงค์ทุกอย่าง
 5. ไม่บังคับ: ในส่วน "ตัวเลือกการเข้ารหัส" คุณเข้ารหัสข้อมูลที่ซิงค์ด้วยรหัสผ่านได้ ข้อมูลนี้ไม่รวมถึงวิธีการชำระเงินและที่อยู่จาก Google Pay ดูวิธีสร้างรหัสผ่านสำหรับการซิงค์

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Chromebook ในที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ผู้ดูแลระบบอาจเลือกที่จะปิดการซิงค์ ในกรณีนี้ คุณจะซิงค์ข้อมูลไม่ได้

ลบข้อมูลที่ซิงค์ออกจากบัญชี

คุณลบข้อมูลที่ซิงค์ออกจากบัญชี Google ได้ทุกเมื่อ โดยทำดังนี้

 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง
 2. เลือก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. ในส่วน "ผู้คน" ให้เลือกซิงค์
 4. เลือกจัดการข้อมูลที่ซิงค์ใน Google แดชบอร์ด
 5. เลือกรีเซ็ตการซิงค์ที่ด้านล่าง

ระบบจะลบข้อมูลทั้งหมดที่ซิงค์ไว้ออกจากบัญชี Google บุ๊กมาร์ก แอป และส่วนขยายทั้งหมดจะยังอยู่ใน Chromebook ของคุณ แต่จะไม่แสดงใน Chromebook เครื่องอื่นที่คุณใช้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร