ซิงค์การตั้งค่าบัญชีของคุณ

คุณสามารถบันทึกและซิงค์สิ่งต่างๆ เช่น ประวัติ บุ๊กมาร์ก และรหัสผ่านไปยังบัญชี Google ของคุณได้ ซึ่งช่วยให้คุณใช้งานข้อมูลเหล่านี้จาก Chromebook ทุกเครื่องและใน Google Chrome บนอุปกรณ์อื่นที่คุณลงชื่อเข้าใช้ได้เสมอ ดูวิธีลงชื่อเข้าใช้ Chrome

การซิงค์ใช้งานได้ใน Chrome OS เวอร์ชัน 18 ขึ้นไป และเปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้นเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Chromebook

ประโยชน์ของการซิงค์
 • การตั้งค่าและข้อมูลของคุณจะซิงค์กับบัญชี Google ซึ่งจะทำให้การตั้งค่าที่คุณบันทึกไว้พร้อมใช้งานเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีเดียวกันใน Chromebook เครื่องอื่น
 • หาก Chromebook ถูกขโมยหรือสูญหาย คุณสามารถเรียกคืนประวัติ การตั้งค่า ข้อมูล บุ๊กมาร์ก แอป ส่วนขยาย และธีมกลับมาได้ เพียงแค่ลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง (หมายเหตุ: สิ่งที่ดาวน์โหลดไว้จะไม่ซิงค์)
 • การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ Chrome จะซิงค์ทันที หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เดียวกันใน Chromebook เครื่องอื่น และเปิดการซิงค์ไว้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่ทำใน Chromebook จะปรากฏบน Google Chrome ในอุปกรณ์อื่นๆ ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ ดูวิธีลงชื่อเข้าใช้ Chrome
เก็บรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยเมื่อลงชื่อเข้าใช้

ระบบจะเข้ารหัสข้อมูลที่ซิงค์เมื่อข้อมูลเดินทางระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและเซิร์ฟเวอร์ของ Google เพื่อเป็นการเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย รหัสผ่านที่คุณบันทึกไว้จะได้รับการเข้ารหัสบนเซิร์ฟเวอร์ของ Google โดยใช้คีย์การเข้ารหัสลับ เพื่อเป็นการป้องกันเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่ง

คุณสามารถเลือกที่จะเข้ารหัสข้อมูลที่ซิงค์ทั้งหมด ดูวิธีเข้ารหัสข้อมูล

คุณยังนำข้อมูลที่ซิงค์ออกจากบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อ

เลือกข้อมูลที่จะซิงค์

 1. คลิกรูปของบัญชี
 2. คลิก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. ในส่วน "ผู้คน" ให้คลิกซิงค์
 4. เลือกข้อมูลที่ต้องการซิงค์ หากต้องการใช้การตั้งค่าเดียวกันทั้งหมดบน Chromebook ทุกเครื่องที่คุณลงชื่อเข้าใช้ไว้ ให้เลือกซิงค์ทุกอย่าง
 5. ไม่บังคับ: ในส่วน "ตัวเลือกการเข้ารหัส" คุณเข้ารหัสข้อมูลที่ซิงค์ทั้งหมดด้วยรหัสผ่าน ดูวิธีเพิ่มรหัสผ่านการซิงค์

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Chromebook ในที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ผู้ดูแลระบบอาจเลือกที่จะปิดการซิงค์ ในกรณีนี้ คุณจะไม่สามารถซิงค์ข้อมูลได้

ลบข้อมูลที่ซิงค์ออกจากบัญชีของคุณ

คุณลบข้อมูลที่ซิงค์ออกจากบัญชี Google ได้ทุกเมื่อ โดยทำดังนี้

 1. คลิกรูปของบัญชี
 2. คลิก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. ในส่วน "ผู้คน" ให้คลิกซิงค์
 4. คลิกจัดการข้อมูลที่ซิงค์บน Google แดชบอร์ด
 5. คลิกรีเซ็ตการซิงค์ที่ด้านล่าง

ข้อมูลทั้งหมดที่ซิงค์ไว้จะถูกลบออกจากบัญชี Google ของคุณ บุ๊กมาร์ก แอป และส่วนขยายทั้งหมดจะยังอยู่ใน Chromebook ของคุณ แต่จะไม่แสดงใน Chromebook เครื่องอื่นที่คุณใช้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร