Använda Google Drive-filer offline på Chromebook

Du kan använda Google Drive-filer offline. Det gäller bland annat filer från Dokument, Kalkylark och Presentationer.

Steg 1: Gör Google Drive tillgängligt offline

 1. Öppna inställningarna för Google Drive.
 2. Scrolla till Offline och markera kryssrutan. 
  • Det kan ta några minuter innan inställningen för offlineåtkomst aktiveras.
 3. Klicka på Klar.
Tips! De senast öppnade dokumenten sparas på Chromebook så att du kan arbeta med dem offline.

Steg 2: Gör enskilda filer tillgängliga offline

När du gör Google Drive tillgängligt offline är det bara de senaste filerna som sparas offline automatiskt. Du kan även spara filer manuellt.

Använda appen Filer

 1. Välj Appstartaren nere till vänster.
 2. Välj Filer  följt av Google Drive Drive.
 3. Markera filen som du vill använda offline.
 4. Aktivera Tillgänglig offline högst upp. 
  • En bockmarkering vid filen visar att den är tillgänglig offline.
Tips! Du hittar alla offlinefiler i mappen Offline i appen Filer.

Använda Google Drive

 1. Välj Appstartaren nere till vänster.
 2. Välj Google Dokument Docs, Google Kalkylark Kalkylark eller Google Presentationer Presentationer.
 3. Öppna filen du vill använda offline och välj Mer .
 4. Aktivera Tillgänglig offline
Tips! Om en fil är tillgänglig offline visas en bockmarkering längst ned till vänster.

Steg 3: Arbeta med en fil offline

Gör följande när din Chromebook inte är ansluten till internet:

 1. Välj Appstartaren nere till vänster.
 2. Välj Filer  följt av Offline .
 3. Välj filen du vill arbeta med.

Nästa gång Chromebook ansluts till internet synkroniseras ändringarna med Google Drive.

Tips! Om filen du söker inte finns i mappen Offline är den kanske inte tillgänglig offline. När Chromebook är ansluten till internet igen kan du markera den som tillgänglig offline.

Ta bort offlineversionen av filer

Om du vill frigöra lagringsutrymme kan du ta bort offlineversionerna av filerna.

Ta bort offlineversionen av enskilda filer
 1. Välj Appstartaren nere till vänster.
 2. Välj Filer  följt av Google Drive Drive.
 3. Markera filen som du vill ta bort offlineversionen av.
 4. Inaktivera Tillgänglig offline högst upp.
  • Bockmarkeringen vid filen försvinner, vilket visar att den inte längre är tillgänglig offline.
Ta bort offlineversionen av alla filer

1. Öppna inställningarna för Google Drive.
2. Scrolla till Offline och avmarkera kryssrutan.

Tips! Filerna finns fortfarande kvar på Google Drive och du hittar dem där när du är ansluten till internet.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
208
false
false