Arbeta med Google Drive-filer offline på Chromebook

Om du vet att du ska vara offline men vill arbeta med Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer kan du göra Google Drive-filer tillgängliga offline.

Steg 1: Gör Google Drive tillgängligt offline

 1. Anslut till internet.
 2. Öppna tillägget Google Dokument offline.
 3. Klicka på Lägg till i Chrome. (Om det står Har lagts till i Chrome på knappen är tillägget redan installerat.)
 4. Öppna drive.google.com/drive/settings.
 5. Markera kryssrutan i fältet Offline. Det kan ta några minuter innan inställningen för offlineåtkomst aktiveras.
 6. Klicka på Klar.

De senast öppnade dokumenten sparas på din Chromebook så att du kan arbeta med dem offline.

Steg 2: Arbeta med en fil offline

Gör följande när din Chromebook inte är ansluten till internet:

 1. Klicka på översikten i skärmens ena hörn följt av uppåtpilen .
 2. Klicka på Google Drive Drive.
 3. Leta upp filen som du vill arbeta med. Öppna filen genom att dubbelklicka på den.
 4. Arbeta med filen. Alla ändringar synkroniseras med Google Drive nästa gång din Chromebook är ansluten till internet.

Valfria steg

Gör specifika filer tillgängliga

När du gör Google Drive tillgängligt offline är det bara dina senast använda filer som sparas ned automatiskt. Gör så här om du manuellt vill välja vilka filer som ska sparas offline:

 1. Gör Google Drive tillgängligt offline genom att följa anvisningarna för steg 1 ovan.
 2. Klicka på översikten i skärmens ena hörn följt av uppåtpilen .
 3. Klicka på Google Dokument Docs, Google Kalkylark Kalkylark eller Google Presentationer Presentationer.
 4. Klicka på Mer på filen som du vill använda offline.
 5. Klicka på Tillgänglig offline. En bockmarkering visas längst ned till vänster när filen är tillgänglig offline.

Sluta visa filer offline

Om du vill frigöra lagringsutrymme kan du radera offlineversioner av filerna på följande sätt:

 1. Öppna drive.google.com/drive/settings.
 2. Avmarkera rutan i fältet Offline.

Filerna visas fortfarande i Google Drive när du är ansluten till internet.