ใช้หน้าจอสัมผัสของ Chromebook

หาก Chromebook ของคุณมีหน้าจอสัมผัส คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

 • คลิก: แตะตำแหน่งที่คุณต้องการคลิก
 • คลิกขวา: แตะค้างตำแหน่งที่คุณต้องการคลิกขวา
 • เลื่อน: ลากนิ้วขึ้น ลง ไปทางขวา หรือทางซ้าย
 • ไปที่หน้าก่อนหน้าในเบราว์เซอร์: หากต้องการย้อนกลับ ให้เลื่อนนิ้วจากซ้ายไปขวา หากต้องการไปข้างหน้า ให้เลื่อนนิ้วจากขวาไปซ้าย
 • ซูมเข้าหรือออก: ใช้ 2 นิ้วแตะในบริเวณที่ต้องการค้างไว้
  • หากต้องการซูมเข้า ให้กางนิ้วออกจากกัน
  • หากต้องการซูมออก ให้บีบนิ้วเข้าหากัน
 • เปิด Launcher: เลื่อนนิ้วขึ้นจากแถวของแอปที่ด้านล่างของหน้าจอ
 • แสดงแถวของแอป (ชั้นวาง): เลื่อนนิ้วขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ
 • ซ่อนแถวของแอป (ชั้นวาง): กดแถวของแอปที่ด้านล่างของหน้าจอค้างไว้
 • ดูแอป 2 แอปอยู่ข้างกัน: หากคุณเห็นหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมดในหน้าจอ ให้ลากแอปหนึ่งไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อใช้แอปโดยที่อยู่ข้างๆ อีกแอปหนึ่งได้

เปิดและปิดหน้าต่างและแท็บ

 • เปิดหน้าต่างใหม่: ที่มุมขวาบนของหน้าต่าง ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น หน้าต่างใหม่
 • เปิดแท็บใหม่: ข้างแท็บที่เปิดอยู่ ให้แตะ "แท็บใหม่" แท็บใหม่
 • ปิดหน้าต่างหรือแท็บ: เลื่อนลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อดูหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมด จากนั้นเลื่อนนิ้วลงบนหน้าต่างเพื่อปิด
 • เปิดหน้าต่างหรือแท็บที่คุณปิดไปขึ้นมาใหม่: ที่ด้านบน ข้างๆ แท็บ ให้แตะค้างไว้ เลือกเปิดแท็บที่ปิดไปขึ้นมาใหม่

ดู 2 หน้าต่างพร้อมกัน

 1. จากด้านบนของหน้าจอ ให้เลื่อนลงเพื่อดูภาพรวมของหน้าต่าง
 2. ลากหน้าต่างใดหน้าต่างหนึ่งที่คุณต้องการใช้ไปทางขอบซ้ายหรือขวาของหน้าจอ
 3. แตะหน้าต่างอื่นที่ต้องการใช้
 4. หากต้องการปรับขนาดของหน้าต่างทั้งสอง ให้ลากเส้นตรงกลางที่แบ่งหน้าจอ
 5. หากต้องการยกเลิกการแบ่งหน้าจอ ให้ลากเส้นตรงกลางที่แบ่งหน้าจอไปทางด้านใดก็ได้ เคล็ดลับ: ใช้วิธีแตะ "ภาพรวม" แสดง Windows ที่ด้านขวาล่างค้างไว้ได้เช่นกัน

จัดเรียงใหม่ ย้าย หรือตรึงแท็บ

คุณสามารถรวมแท็บที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน หรือย้ายแท็บเข้าหรือออกจากหน้าต่าง นอกจากนี้ หากมีหน้าเว็บที่คุณต้องการเปิดไว้ตลอด เช่น อีเมล ก็ตรึงแท็บนั้นเพื่อให้หาเจอง่ายได้

 • จัดเรียงแท็บภายในหน้าต่างเดียวกันใหม่: ลากแท็บไปยังตำแหน่งอื่นตามแนวด้านบนของหน้าต่างเบราว์เซอร์
 • เลื่อนแท็บไปยังหน้าต่างใหม่: ลากแท็บออกจากหน้าต่าง
 • ย้ายแท็บไปยังหน้าต่างอื่น: จากด้านบนสุดของแท็บ ให้ลากนิ้วลงเพื่อแยกแท็บออกเป็นหน้าต่างใหม่ จากนั้น จากด้านบนของหน้าต่างใหม่ ให้ลากแท็บไปทางหน้าต่างที่คุณต้องการเพิ่มแท็บนั้นลงไป เมื่อคุณปล่อยแท็บ แท็บจะรวมเข้ากับหน้าต่างที่มีอยู่นั้น
 • ย้ายแท็บจากหน้าต่างที่มีการแบ่งหน้าจอไปยังอีกหน้าต่างหนึ่ง: เมื่ออยู่ในหน้าต่างที่มีการแบ่งหน้าจอ ให้ลากแท็บออกจากหน้าต่างไปวางไว้ที่บริเวณอีกครึ่งหนึ่งของหน้าจอ โดยคุณจะเพิ่มลงในหน้าต่าง Chrome ที่มีอยู่ หรือให้กลายเป็นหน้าต่างใหม่ที่มีการแบ่งหน้าจอก็ได้
 • ตรึงแท็บไว้กับที่: แตะแท็บที่ต้องการตรึงค้างไว้เพื่อดูเมนู เลือกตรึงแท็บ แท็บที่ถูกตรึงจะปรากฏที่ด้านซ้ายของหน้าต่างเบราว์เซอร์และมีขนาดเล็กลง

แก้ไขปัญหาหน้าจอสัมผัส

หากหน้าจอสัมผัสไม่ทำงาน ให้ลองทำตามขั้นตอนด้านล่าง ทดสอบหลังจากทำตามแต่ละขั้นตอนแล้วเพื่อดูว่าหน้าจอสัมผัสทำงานหรือไม่

 1. เช็ดฝุ่นหรือคราบสกปรกบนหน้าจอสัมผัส
 2. รีเซ็ตฮาร์ดแวร์ Chromebook
 3. รีเซ็ต Chromebook เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ติดต่อผู้ผลิต Chromebook

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร