Använda pekskärmen på Chromebook

Om din Chromebook har en pekskärm kan du bland annat göra följande på den:

 • Klicka: Tryck på skärmen där du vill klicka.
 • Högerklicka: Tryck länge där du vill högerklicka.
 • Rulla: Tryck med fingret och dra det uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster.
 • Öppna föregående sida i webbläsaren: Återgå till en tidigare sida genom att svepa med fingret från vänster till höger. Gå framåt i historiken genom att svepa från höger till vänster.
 • Zooma in eller ut: Tryck länge på ett område med två fingrar.
  • Dra isär fingrarna om du vill zooma in.
  • Nyp ihop fingrarna om du vill zooma ut.
 • Öppna översikten: Svep uppåt från raden med appar längst ned på skärmen.
 • Visa raden med appar (hyllan): Svep uppåt från skärmens nedre kant.
 • Dölja raden med appar (hyllan): Tryck länge på raden med appar längst ned på skärmen.
 • Visa två appar sida vid sida: Om alla öppna fönster visas på skärmen och du drar en app åt vänster eller höger så kan du använda den bredvid en annan app.

Öppna och stänga fönster och flikar

 • Öppna ett nytt fönster: Tryck på Mer uppe till höger i fönstret följt av Nytt fönster.
 • Öppna en ny flik: Tryck på Ny flik bredvid den öppna fliken.
 • Stänga ett fönster eller en flik: Svep nedåt från skärmens ovankant så visas alla öppna fönster. Stäng ett fönster genom att dra det nedåt.
 • Öppna ett fönster eller en flik som du har stängt: Tryck länge bredvid en flik högst upp. Välj Öppna en stängd flik igen.

Visa två fönster samtidigt

 1. Svep nedåt från skärmens ovankant så visas en översikt över fönstren.
 2. Dra ett av fönstren du vill använda till skärmens högra eller vänstra kant.
 3. Tryck på det andra fönstret du vill använda.
 4. Justera storleken på de två fönstren genom att dra linjen i mitten av den delade skärmen.
 5. Ta bort den delade skärmen genom att dra linjen i mitten av skärmen till någon av sidorna. Tips! Längst ned på skärmen kan du trycka länge på översikten .

Ordna, flytta eller fästa flikar

Du kan placera relaterade flikar bredvid varandra eller flytta flikar till och från fönster. Om du har webbplatser som du alltid vill öppna, till exempel e-post, kan du fästa dem.

 • Ändra ordning på flikar i samma fönster: Dra fliken till olika platser högst upp i webbläsarfönstret.
 • Flytta en flik till ett nytt fönster: Dra fliken från fönstret.
 • Flytta en flik till ett annat fönster: Dela fliken till ett nytt fönster genom att dra fingret nedåt från flikens ovankant. Dra sedan fliken från det nya fönstrets ovankant till det fönster där du vill lägga till den. När du släpper fliken slås den samman med det befintliga fönstret.
 • Flytta en flik från ett delat skärmfönster till ett annat: När skärmen är delad drar du fliken bort från fönstret och över till den andra halvan av skärmen. Fliken kan läggas till i ett befintligt Chrome-fönster eller bli ett nytt delat skärmfönster.
 • Fästa en flik: Visa menyn genom att trycka länge på fliken du vill fästa. Välj Fäst fliken. Fästa flikar visas till vänster i webbläsarfönstret. De är mindre än andra flikar.

Åtgärda problem med pekskärmen

Följ anvisningarna nedan om pekskärmen inte fungerar. Testa pekskärmen efter varje steg för att se om den fungerar.

 1. Torka av damm och smuts från pekskärmen.
 2. Återställ maskinvaran i Chromebook.
 3. Återställ Chromebook till standardinställningarna.

Kontakta Chromebook-tillverkaren om dessa åtgärder inte löser problemet.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
208
false