Používání dotykové obrazovky Chromebooku

Pokud je Chromebook vybaven dotykovou obrazovkou, můžete ji využít k následujícím úkonům:

 • Kliknutí: Klepněte na místo, na které chcete kliknout.
 • Kliknutí pravým tlačítkem: Podržte místo, na které chcete kliknout pravým tlačítkem.
 • Posunutí: Přetáhněte prst nahoru, dolů, doprava nebo doleva.
 • Přechod na předchozí stránku v prohlížeči: Chcete-li přejít zpět, přejeďte prstem zleva doprava. Chcete-li přejít vpřed, přejeďte zprava doleva.
 • Přiblížení a oddálení: Podržte na oblasti dva prsty najednou.
  • Chcete-li zobrazení přiblížit, prsty roztáhněte od sebe.
  • Chcete-li zobrazení oddálit, prsty stáhněte k sobě.
 • Otevření spouštěče: Přejeďte prstem nahoru po řádku aplikací ve spodní části obrazovky.
 • Zobrazení řádku aplikací (poličky): Přejeďte prstem nahoru ze spodní části obrazovky.
 • Skrytí řádku aplikací (poličky): Dlouze stiskněte řádek aplikací ve spodní části obrazovky.
 • Zobrazení dvou aplikací vedle sebe: Pokud máte zobrazena všechna otevřená okna, přetáhněte aplikaci vlevo nebo vpravo, čímž ji použijete vedle druhé aplikace.

Otevírání a zavírání oken a karet

 • Otevření nového okna: V pravém horním rohu okna klepněte na ikonu možností Možnosti a pak Nové okno.
 • Otevření nové karty: Vedle otevřené karty klepněte na Nová karta Nová karta.
 • Zavření okna nebo karty: Přejetím prstem z horní části obrazovky zobrazte všechna otevřená okna. Přejetím prstem dolů po okně ho zavřete.
 • Znovuotevření zavřeného okna nebo karty: Nahoře podržte místo vedle karty. Vyberte Znovu otevřít zavřenou kartu.

Zobrazení dvou oken současně

 1. Přejetím prstem dolů z horní části obrazovky zobrazte přehled oken.
 2. Přetáhněte první okno na levý nebo pravý okraj obrazovky.
 3. Klepněte na druhé okno.
 4. Pomocí čáry uprostřed rozdělené obrazovky můžete upravit velikost oken.
 5. Chcete-li rozdělenou obrazovku odstranit, přetáhněte čáru uprostřed na kteroukoli stranu. Tip: Vpravo dole můžete také podržet tlačítko Přehled Zobrazit okna.

Změna uspořádání, přesouvání a připínání karet

Související karty můžete umístit k sobě, případně můžete kartu přesunout do okna nebo mimo něj. Pokud nějakou webovou stránku chcete mít vždy otevřenou (například e‑mailového klienta), můžete si její kartu připnout, aby byla snadno dostupná.

 • Změna pořadí karet ve stejném okně: Přetáhněte kartu do jiné pozice v horní části okna prohlížeče.
 • Přesunutí karty do nového okna: Přetáhněte kartu do požadovaného okna.
 • Přesunutí karty do jiného okna: Přetáhnutím prstu z horní části karty dolů ji přesunete do nového okna. Poté přetáhněte kartu pomocí horního okraje na okno, do kterého ji chcete vložit. Až prst uvolníte, karta se sloučí s příslušným oknem.
 • Přesunutí karty z jednoho okna rozdělené obrazovky do jiného: V režimu rozdělené obrazovky přetáhněte kartu mimo okno a na druhou polovinu obrazovky. Kartu lze přidat do stávajícího okna Chromu nebo ji použít jako nové okno rozdělené obrazovky.
 • Připnutí karty na určité místo: Podržte požadovanou kartu, dokud se nezobrazí nabídka. Vyberte Připnout kartu. Připnutá karta se zobrazí na levé straně okna prohlížeče a bude menší.

Odstraňování problémů s dotykovou obrazovkou

Pokud dotyková obrazovka nefunguje, vyzkoušejte následující postup. Po každém kroku ověřte, zda se problém podařilo odstranit.

 1. Z dotykové obrazovky odstraňte veškerý prach a nečistoty.
 2. Resetujte hardware Chromebooku.
 3. Resetujte Chromebook do továrního nastavení.

Pokud žádný z uvedených postupů nepomůže, kontaktujte výrobce Chromebooku.