Åtgärda problem med att lösa in erbjudanden

När du köper en ny Chromebook kan du även få gratis provperioder och andra specialerbjudanden. Om du har problem när du försöker lösa in ett erbjudande testar du följande steg.

Obs! Om du använder Chromebook på jobbet eller i skolan kanske du inte kan lösa in vissa erbjudanden. Kontakta administratören om du behöver mer hjälp

Steg 1:Kontrollera om du har några erbjudanden att lösa in

Kontrollera först följande:

 • Din Chromebook är helt ny. Erbjudandena gäller inte begagnade eller reparerade enheter eller enheter som har sålts med bruten förpackning.
 • Du har inte löst in det här erbjudandet tidigare. Alla erbjudanden kan lösas in en gång per Chromebook eller en gång per Google-konto, beroende på erbjudandet.

Kontrollera därefter vilka erbjudanden du kan lösa in:

 1. Öppna sidan för Chromebook-erbjudanden .
 2. Klicka på Villkor gäller bredvid erbjudandet som du vill lösa in.
 3. Läs erbjudandets användarvillkor. Där kan du läsa om du är berättigad eller inte.

Kontrollera även att tidsgränsen inte har passerat:

Du måste lösa in erbjudanden inom 180 dagar efter att du lade till kontot på Chromebook. Om du inte gör anspråk på erbjudandena inom de angivna tidsperioderna upphör de att gälla.

Steg 2: Kontrollera att Chromebook fungerar ordentligt

Kontrollera följande:

 • Du är inloggad på Chromebook (det går inte att lösa in erbjudanden i inkognitoläge)
 • Chromebook är ansluten till internet
 • Chromebook kör senaste versionen av Chrome OS (den måste vara version 23 eller senare)

Steg 3: Åtgärda ett problem

Min Chromebook är helt ny, men jag kan inte lösa in ett erbjudande

Prova felsökningsåtgärderna nedan:

 • Det kan ibland hända att servern som används för inlösning av erbjudanden ligger nere tillfälligt. Vänta några timmar och gör sedan ett nytt försök.
 • Om du använder en extern skärm kopplar du ur den ur Chromebook och testar att lösa in erbjudandet igen.
 • Om du försöker lösa in ett erbjudande på en Chromebook Pixel testar du att återställa skärmupplösningen genom att trycka på Ctrl + skift + 0.
 • Ibland kan vissa Chrome-tillägg blockera ett erbjudande. Inaktivera alla tillägg och testa att lösa in erbjudandet igen. Läs mer om hur du inaktiverar Chrome-tillägg.

Om du har testat dessa åtgärder men ändå inte kan lösa in erbjudandet kontaktar du oss.

Jag får ett felmeddelande som jag anser är fel

Något av följande felmeddelanden kanske visas:

 • Erbjudandet kan endast lösas in en gång per enhet och det här erbjudandet har redan lösts in: Någon har redan löst in erbjudandet på den Chromebook som du använder.
 • Erbjudandet har redan lösts in med ditt Google-konto eller [Din e-postadress] har redan obegränsad lagring: Meddelandena kan innebära att erbjudandet inte gäller för Google-kontot, att någon redan har löst in erbjudandet på den Chromebook du använder eller att erbjudandet har lösts in med Google-kontot på en annan Chromebook. Du kan inte lösa in erbjudandet igen med det här kontot.

Om du ser något av dessa meddelanden och anser att det inte gäller dig kontaktar du oss.

Jag har löst in erbjudandet om lagringsutrymme i Drive, men jag ser inte mitt nya lagringsutrymme än

Det kan ta upp till tio minuter innan det nya lagringsutrymmet i Drive visas. Då visas det nya lagringsutrymmet på drive.google.com/settings.

Jag vill överföra erbjudandet till ett annat Google-konto

Det är tyvärr inte tillåtet. Erbjudandet gäller endast för det Google-konto som du använde när du löste in erbjudandet.