Gỡ cài đặt ứng dụng hoặc tiện ích

Để xóa một ứng dụng hoặc tiện ích khỏi Chromebook, hãy làm theo các bước dưới đây.

Gỡ cài đặt ứng dụng

 1. Ở góc màn hình, hãy chọn biểu tượng Trình chạy sau đó Mũi tên lên .
 2. Nhấp chuột phải vào ứng dụng bạn muốn xóa. 
  • Mẹo: Hoặc, trên bàn phím, hãy nhấn tổ hợp phím Shift + Tìm kiếm  + Tăng âm lượng . Bạn cũng có thể nhấn tổ hợp phím Shift + Trình chạy  + Tăng âm lượng .
 3. Chọn Gỡ cài đặt hoặc Xóa khỏi Chrome.
 4. Chọn Xóa.

 

Gỡ cài đặt tiện ích

 1. Mở Chrome.
 2. Chọn biểu tượng Thêm sau đó Công cụ khác sau đó Tiện ích.
 3. Bên cạnh tiện ích mà bạn muốn xóa, hãy chọn Xóa.
 4. Để xác nhận, hãy chọn Xóa.

Mẹo: Để xóa tiện ích là một nút trên thanh công cụ của trình duyệt, hãy nhấp chuột phải vào nút đó và chọn Xóa khỏi Chrome.

Tắt tiện ích

Để tạm thời dừng sử dụng một tiện ích, hãy làm như sau:

 1. Mở Chrome.
 2. Chọn biểu tượng Thêm sau đó Công cụ khác sau đó Tiện ích.
 3. Tắt tiện ích mà bạn muốn ngừng sử dụng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?