Thêm ứng dụng và tiện ích

Để cung cấp cho Chromebook của bạn thêm tính năng và chức năng, bạn có thể thêm ứng dụng hoặc tiện ích.

Lưu ý: Bạn không thể thêm ứng dụng hoặc tiện ích nếu:

 • Bạn đang duyệt với tư cách khách
 • Bạn đang sử dụng Chromebook ở cơ quan hoặc trường học. Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp, hãy liên hệ với quản trị viên của mình.

Thêm ứng dụng hoặc tiện ích

 1. Mở Cửa hàng Chrome trực tuyến.
 2. Ở cột bên trái, hãy nhấp vào Ứng dụng hoặc Tiện ích.
 3. Duyệt hoặc tìm kiếm ứng dụng/tiện ích bạn muốn thêm.
 4. Khi bạn tìm thấy ứng dụng hoặc tiện ích mà mình muốn thêm, hãy nhấp vào Thêm vào Chrome.
 5. Nếu bạn đang thêm tiện ích:
  1. Xem xét loại dữ liệu mà tiện ích có thể truy cập.
  2. Nhấp vào Thêm tiện ích.

Bạn sẽ thấy ứng dụng của mình trong trình khởi chạy và tiện ích trong Chrome dưới dạng các nút trên thanh công cụ.

Cách hoạt động của ứng dụng và tiện ích

Ứng dụng và tiện ích hoạt động giống như chương trình thông thường cho máy tính để bàn nhưng chúng chạy hoàn toàn trong trình duyệt Chrome. Bạn không cần cài đặt phần mềm hay khởi động lại máy tính.

Quản lý ứng dụng và tiện ích

Mel là chuyên gia về Chromebook đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy trợ giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?