Thêm ứng dụng và tiện ích mở rộng

Bạn có thể tìm tài nguyên cho Chromebook của mình tại Cửa hàng Chrome trực tuyến. Ở đó, bạn có thể tìm thấy cả ứng dụng và tiện ích mở rộng do Google và các nhà phát triển web khác phát triển. Bạn chỉ mất vài giây để thêm ứng dụng/tiện ích mở rộng vào thiết bị của mình và bạn không phải thực hiện bất kỳ quy trình cài đặt phức tạp nào. Bạn có thể tìm thấy ứng dụng của mình trong danh sách ứng dụng, trong khi các tiện ích mở rộng thường xuất hiện trong cửa sổ trình duyệt.

Làm theo các bước sau để khám phá Cửa hàng Chrome trực tuyến:

  1. Truy cập Cửa hàng Chrome trực tuyến bằng cách nhấp vào biểu tượng biểu tượng Cửa hàng trực tuyến trên trang tab mới hoặc danh sách ứng dụng của bạn. Bạn cũng có thể truy cập cửa hàng bằng cách nhập "http://chrome.google.com/webstore" vào thanh địa chỉ.
  2. Sau khi bạn truy cập vào cửa hàng, hãy duyệt hoặc tìm kiếm mặt hàng mà bạn muốn thêm. Cửa hàng có cả mặt hàng miễn phí và trả phí.
  3. Nếu mặt hàng miễn phí, nhấp Thêm vào Chrome trên trang chi tiết để thêm mặt hàng đó vào tài khoản của bạn.
  4. Nếu bạn đang thêm tiện ích mở rộng, hãy xem xét loại dữ liệu mà tiện ích mở rộng có thể truy cập. Nhấp vào Cài đặt trong hộp thoại để cấp quyền truy cập vào dữ liệu được mô tả.

    Truy cập Cửa hàng Chrome trực tuyến

Các ứng dụng đã thêm sẽ tự động xuất hiện trong danh sách ứng dụng của bạn. Hầu hết các tiện ích mở rộng hiển thị trong cửa sổ trình duyệt dưới dạng nút trên thanh công cụ của trình duyệt.

Bạn sẽ không thể thêm ứng dụng hoặc tiện ích mở rộng nếu bạn đang duyệt ở chế độ khách. Nếu bạn đang cố gắng cài đặt một ứng dụng/tiện ích mở rộng từ Cửa hàng Chrome trực tuyến khi duyệt với tư cách khách thì bạn sẽ được nhắc đăng nhập bằng tài khoản Google của mình.

Mẹo quản lý các mặt hàng đã thêm của bạn

  • Đồng bộ hóa ứng dụng và tiện ích mở rộng của bạn với tài khoản để tìm thấy chúng trên máy tính khác mà bạn đã đăng nhập vào Chrome.
  • Ghim ứng dụng mà bạn thường sử dụng nhất vào trình khởi chạy ở cuối màn hình để dễ dàng truy cập. Để ghim ứng dụng, nhấp chuột phải vào ứng dụng (hoặc nhấp hai ngón tay vào Chromebook) từ danh sách ứng dụng và chọn Ghim vào trình khởi chạy. Bạn có thể truy cập tất cả cửa sổ hoặc tab cho từng ứng dụng bằng cách nhấp vào biểu tượng của ứng dụng đó. (Nếu ứng dụng có nhiều cửa sổ hoặc tab đang mở thì ứng dụng đó sẽ tập trung vào cửa sổ hoặc tab mà bạn sử dụng gần đây nhất và hiển thị một danh sách chứa tất cả cửa sổ hoặc tab mà ứng dụng này sở hữu).
  • Một số tiện ích mở rộng có thể có các cài đặt bổ sung mà bạn có thể chỉnh sửa. Nhấp vào trình đơn Chrome trên thanh công cụ của trình duyệt và đi tới Công cụ > Tiện ích mở rộng để tìm các tùy chọn này. Tại đây, bạn cũng có thể điều chỉnh xem liệu bạn có muốn tiện ích mở rộng của mình khả dụng trong cửa sổ ẩn danh hay không.
  • Điều chỉnh thứ tự của các nút tiện ích mở rộng trong cửa sổ trình duyệt hoặc trong danh sách ứng dụng của bạn bằng cách nhấp và kéo để di chuyển chúng.

Các bước tiếp theo

Bạn sử dụng Chromebook ở cơ quan hoặc trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể chặn một số ứng dụng và tiện ích mở rộng nhất định, trong trường hợp đó bạn sẽ không thể cài đặt các ứng dụng và tiện ích mở rộng này. Tìm hiểu cách sử dụng Chromebook được quản lý.

Arneil là chuyên gia về Chromebook đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy trợ giúp anh ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?