Tùy chỉnh trình khởi chạy và giá

Bạn có thể điều chỉnh cách các mục sau xuất hiện trên Chromebook của mình:

Sắp xếp trình khởi chạy và giá

Sắp xếp trình khởi chạy
 • Thêm ứng dụng: Chuyển tới Cửa hàng Chrome trực tuyến chrome store.
 • Thêm trang web: Mở trang web và chuyển tới menu Chrome Chrome menu > Công cụ khác > Thêm vào giá > Thêm.
 • Xóa ứng dụng: Nhấp chuột phải vào biểu tượng rồi chọn Xóa khỏi Chrome.
 • Cuộn qua ứng dụng: Nhấp vào các thanh màu xanh ở dưới cùng.
 • Di chuyển ứng dụng: Nhấp và giữ ứng dụng rồi di chuyển.
 • Tìm kiếm ứng dụng: Nhập tên của ứng dụng vào hộp tìm kiếm.
 • Tạo thư mục: Nhấp và kéo ứng dụng lên trên ứng dụng khác để nhóm chúng lại với nhau trong một thư mục. Để đặt tên cho thư mục, nhấp vào thư mục. Để xóa ứng dụng khỏi thư mục, nhấp vào thư mục, sau đó nhấp và kéo ứng dụng ra ngoài.
Sắp xếp giá

Khi bạn ghim ứng dụng, ứng dụng này sẽ ở trên giá cho tới khi bạn di chuyển hoặc xóa.

 • Ghim ứng dụng: Nhấp vào trình khởi chạy Biểu tượng Trình khởi chạy, nhấp chuột phải vào ứng dụng mà bạn muốn thêm rồi chọn Ghim vào giá.
 • Ghim trang web: Mở trang web rồi chuyển tới menu Chrome Chrome menu > Công cụ khác > Thêm vào giá > Thêm.
 • Bỏ ghim ứng dụng: Nhấp chuột phải vào biểu tượng rồi chọn Bỏ ghim.
 • Di chuyển ứng dụng: Nhấp và giữ biểu tượng rồi di chuyển để điều chỉnh vị trí của ứng dụng trong giá.

Di chuyển hoặc ẩn giá của bạn

Di chuyển giá của bạn

Để thay đổi vị trí của giá:

 1. Hãy đăng nhập vào Chromebook nếu bạn chưa làm như vậy.
 2. Nhấp chuột phải vào giá của bạn.
 3. Trong phần "Vị trí giá", hãy chọn từ các tùy chọn có sẵn để hiển thị giá ở dưới cùng (mặc định) hoặc ở cạnh bên trái hoặc bên phải của màn hình.
Ẩn hoặc hiển thị giá của bạn

Để tự động ẩn giá và khu vực trạng thái, hãy nhấp chuột phải vào giá rồi chọn Tự động ẩn giá.

Để xem giá và khu vực trạng thái khi chúng bị ẩn, hãy di chuyển con trỏ qua phía đó của màn hình.

Để ngừng tự động ẩn giá, hãy nhấp chuột phải vào giá rồi chọn Tự động ẩn giá để bỏ chọn tùy chọn này.

Casey là chuyên gia về Chromebook đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy trợ giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?