Tworzenie, wyświetlanie i edytowanie zakładek

Chrome może zapamiętywać Twoje ulubione i często odwiedzane strony.

Gdy utworzysz lub zmienisz zakładki, będą one widoczne w Chrome na wszystkich Twoich urządzeniach.

Dodawanie zakładki

 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. Otwórz stronę, którą będziesz często odwiedzać.
 3. Na prawo od paska adresu kliknij ikonę gwiazdki Gwiazdka.

Znajdowanie zakładki

 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej potem Zakładki.
 3. Znajdź zakładkę i kliknij ją.

Aby szybciej otwierać zakładki, użyj paska zakładek. Zakładki pojawią się pod paskiem adresu. Kliknij zakładkę, by ją otworzyć. Aby włączyć lub wyłączyć pasek zakładek, kliknij Więcej Więcej potem Zakładki potem Pokaż pasek zakładek.

Edytowanie zakładki
 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej potem Zakładki potem Menedżer zakładek.
 3. Na prawo od zakładki kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół potem Edytuj.
Usuwanie zakładki

Usuniętej zakładki nie można przywrócić.

 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej potem Zakładki potem Menedżer zakładek.
 3. Na prawo od zakładki kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół potem Usuń.

Porządkowanie zakładek

Zmiana kolejności zakładek
 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej potem Zakładki potem Menedżer zakładek.
 3. Przeciągnij zakładkę w górę lub w dół albo przeciągnij zakładkę do folderu po lewej stronie. Możesz też kopiować i wklejać zakładki w dowolnej kolejności.

Jeśli używasz paska zakładek, możesz przeciągać zakładki, by ustawić je w dowolnej kolejności.

Dodawanie zakładek do folderów
 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej potem Zakładki potem Menedżer zakładek.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej potem Dodaj nowy folder.

Jeśli używasz paska zakładek, kliknij na nim prawym przyciskiem myszy, by dodać folder. Kliknij Dodaj folder.

Układanie zakładek alfabetycznie
 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej potem Zakładki potem Menedżer zakładek.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej potem Sortuj według nazwy.

Znajdowanie zgubionej zakładki

Usuniętych zakładek nie można przywrócić. Jeśli nie możesz znaleźć zakładki z innego powodu, wypróbuj te czynności.

Krok 1. Zaloguj się w Chrome

Jeśli zakładki są zsynchronizowane z Twoim kontem Google, pamiętaj, by zalogować się w Chrome:

 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij nazwę lub ikonę Osoby Kontakty.
 3. Kliknij Zaloguj się w Chrome.
 4. Zaloguj się na konto Google, na którym zapisana jest zakładka.
Krok 2. Pokaż pasek zakładek

Jeśli zwykle używasz paska zakładek, upewnij się, że nie jest ukryty:

 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej potem Zakładki potem Pokaż pasek zakładek.
Krok 3. Sprawdź foldery zakładek

Nowe zakładki są zapisywane w folderze, w którym została zapisana ostatnia zakładka. Sprawdź wszystkie foldery zakładek:

 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej potem Zakładki potem Menedżer zakładek.
 3. Po lewej stronie otwórz każdy folder i poszukaj zakładki.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?