Klávesové skratky Chromebooku

Niektoré úlohy môžete dokončiť rýchlejšie pomocou klávesových skratiek.

Tip: Ak chcete nájsť skratky na tejto stránke, stlačte klávesy Ctrl + f a zadajte požadovanú položku.

Obľúbené skratky

 • Vytvorenie snímky obrazovky: stlačte Ctrl + prepnúť okno (alebo Ctrl + F5).
 • Vytvorenie čiastočnej snímky obrazovky: stlačte Shift + Ctrl + prepnúť okno (alebo Shift + Ctrl + F5), potom kliknite a presuňte.
 • Vytvorenie snímky obrazovky (v tabletoch): stlačte vypínač + tlačidlo zníženia hlasitosti.
 • Zapnutie alebo vypnutie funkcie Caps Lock: stlačte Hľadať Hľadať + Alt.
 • Uzamknutie obrazovky: stlačte Hľadať Hľadať + L.
 • Odhlásenie z účtu Google: stlačte Shift + Ctrl + q (dvakrát).
 • Zobrazenie všetkých klávesových skratiek: stlačte Ctrl + Alt + /.

Všetky ďalšie skratky

Poznámka: Ak používate klávesnicu pre Windows alebo Mac, použite namiesto klávesa Hľadať Hľadať kláves Windows alebo Command.

Karty a okná

Otvorenie nového okna Ctrl + n
Otvorenie nového okna v režime inkognito Shift + Ctrl + n
Otvorenie novej karty Ctrl + t
Otvorenie súboru v prehliadači Ctrl + o
Zavretie aktuálnej karty Ctrl + w
Zavretie aktuálneho okna Shift + Ctrl + w
Opätovné otvorenie poslednej zatvorenej karty alebo okna Shift + Ctrl + t
Prechod na karty 1 až 8 v okne Ctrl + 1Ctrl + 8
Prechod na poslednú kartu v okne Ctrl + 9
Prechod na ďalšiu kartu v okne Ctrl + Tab
Prechod na predchádzajúcu kartu v okne Shift + Ctrl + Tab
Rýchle prepínanie okien Stlačte a pridržte kláves Alt. Následne klepnite na kláves Tab, kým neprejdete na okno, ktoré chcete otvoriť. Kláves potom uvoľnite.
Otvorenie posledného používaného okna Pridržte klávesy Shift + Alt a klepnite na kláves Tab, kým neprejdete na okno, ktoré chcete otvoriť. Potom klávesy uvoľnite.
Prechod na predchádzajúcu stránku v histórii prehliadania Alt + šípka doľava Okno – dok vľavo
Prechod na ďalšiu stránku v histórii prehliadania Alt + šípka doprava Okno – dok vpravo
Otvorenie odkazu na novej karte na pozadí Stlačte Ctrl a kliknite na odkaz
Otvorenie odkazu na novej karte a prepnutie na novú kartu Stlačte klávesy Shift + Ctrl a kliknite na odkaz
Otvorenie odkazu v novom okne Stlačte Shift a kliknite na odkaz
Otvorenie odkazu na danej karte Presuňte odkaz na panel s adresou na karte
Otvorenie odkazu na novej karte Presuňte odkaz do prázdnej oblasti na paneli kariet
Otvorenie webovej stránky na novej karte Zadajte webovú adresu do panela s adresou a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + Enter
Vrátenie karty do pôvodnej pozície Počas presúvania karty stlačte Esc
Ukotvenie okna vľavo Alt + [
Maximalizovanie okna Alt + =
Minimalizovanie okna Alt + -
Ukotvenie okna vpravo

Alt + ]

Presúvanie okien medzi obrazovkami (keď je Chromebook pripojený k monitoru) Hľadať Hľadať + Alt + m

Stránka a webový prehliadač

Posunutie o stranu vyššie Hľadať Hľadať alebo Alt + šípka nahor Šípka nahor
Posunutie o stranu nižšie Hľadať Hľadať alebo Alt + šípka nadol Šípka nadol
Posunutie nadol na webovej stránke Medzerník
Prechod na začiatok stránky Ctrl + Alt + šípka nahor Šípka nahor
Prechod na koniec stránky Ctrl + Alt + šípka nadol Šípka nadol
Tlač aktuálnej stránky Ctrl + p
Uloženie aktuálnej stránky Ctrl + s
Obnovenie aktuálnej stránky Ctrl + r
Obnovenie aktuálnej stránky bez použitia obsahu z vyrovnávacej pamäte Shift + Ctrl + r
Priblíženie stránky Ctrl a +
Oddialenie stránky Ctrl a -
Obnovenie úrovne priblíženia/oddialenia Ctrl + 0
Zastavenie načítavania aktuálnej stránky Esc
Kliknutie na odkaz pravým tlačidlom Stlačte Alt a kliknite na odkaz
Otvorenie odkazu na novej karte na pozadí Stlačte kláves Ctrl a kliknite na odkaz
Uloženie odkazu ako záložky Presuňte odkaz na panel so záložkami
Uloženie aktuálnej webovej stránky ako záložky Ctrl + d
Uloženie všetkých otvorených stránok v aktuálnom okne ako záložiek v novom priečinku Shift + Ctrl + d
Vyhľadávanie na aktuálnej stránke Ctrl + f
Prechod na ďalšiu zhodu s vyhľadávacím dopytom Ctrl + g alebo Enter
Prechod na predchádzajúcu zhodu s vyhľadávacím dopytom Shift + Ctrl + g alebo Shift + Enter
Spustenie vyhľadávania Google Ctrl + k alebo Ctrl + e
Pridanie predpony www. a prípony .com k zadanému vstupu v paneli s adresou a následné otvorenie stránky Ctrl + Enter
Zobrazenie zdrojového kódu stránky Ctrl + u
Zobrazenie alebo skrytie panela s nástrojmi pre vývojárov Shift + Ctrl + i
Zobrazenie alebo skrytie panela DOM Inspector Shift + Ctrl + j
Zobrazenie alebo skrytie panela so záložkami Shift + Ctrl + b
Otvorenie stránky História Ctrl + h
Otvorenie stránky Stiahnuté súbory Ctrl + j
Odstránenie vybraného návrhu Automatického dopĺňania pri zadávaní údajov do formulára Shift + Alt + Backspace

Nastavenia systému a zobrazenia

Otvorenie aplikácie Súbory Shift + Alt + m
Zobrazenie ukážky súboru v aplikácii Súbory Vyberte príslušný súbor a stačte Medzerník
Zobrazenie skrytých súborov v aplikácii Súbory Ctrl + .
Otvorenie stavovej oblasti (kde je obrázok vášho účtu) Shift + Alt + s
Kliknutie na ikony 1 až 8 na poličke Alt + 1Alt + 8
Kliknutie na poslednú ikonu na poličke Alt + 9
Použitie klávesov F (F1 až F12) Hľadať Hľadať + 1Hľadať Hľadať + =
Zobrazenie upozornení Shift + Alt + n
Zmena rozlíšenia obrazovky Shift + Ctrl + alebo -
Resetovanie rozlíšenia obrazovky na predvolenú hodnotu Shift + Ctrl + 0
Otočenie obrazovky o 90 stupňov Shift + Ctrl + Obnoviť
Prepnutie na ďalšieho používateľa Ctrl Alt + .
Prepnutie na predchádzajúceho používateľa Ctrl Alt + ,

Úprava textu

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Caps Lock Search Hľadať + Alt
Výber celého obsahu stránky Ctrl + a
Výber obsahu v paneli s adresou Ctrl + L or Alt + d
Výber ďalšieho slova alebo písmena Shift + Ctrl + šípka doprava Okno – dok vpravo
Výber textu do konca riadka Hľadať Hľadať + Shift + šípka doprava Okno – dok vpravo
Výber textu k začiatku riadka HľadaťHľadať + Shiftšípka doľava Okno – dok vľavo
Výber predchádzajúceho slova alebo písmena Shift + Ctrl + šípka doľava Okno – dok vľavo
Posunutie kurzora na koniec ďalšieho slova Ctrl + šípka doprava Okno – dok vpravo
Posunutie kurzora na začiatok predchádzajúceho slova Ctrl + šípka doľava Okno – dok vľavo
Prechod na koniec dokumentu Hľadať Hľadať + Ctrl + šípka doprava Okno – dok vpravo
Prechod na začiatok dokumentu  Hľadať Hľadať + Ctrlšípka doľava Okno – dok vľavo
Kopírovanie vybraného obsahu do schránky Ctrl + c
Prilepenie obsahu zo schránky Ctrl + v
Prilepenie obsahu zo schránky ako obyčajného textu Shift + Ctrl + v
Vystrihnutie Ctrl + x
Odstránenie predchádzajúceho slova Ctrl + Backspace
Odstránenie nasledujúceho písmena (odstránenie nasledujúceho znaku) Alt + Backspace
Vrátenie poslednej akcie späť Ctrl + z
Opakovanie poslednej akcie Shift + Ctrl + z
Prepínanie nastavených jazykov klávesnice. Ďalšie informácie o tom, ako vybrať jazyk klávesnice Shift + Ctrl + Medzerník
Prepnutie na predchádzajúci používaný jazyk klávesnice. Ďalšie informácie o tom, ako vybrať jazyk klávesnice Ctrl + Medzerník
Zníženie jasu klávesnice (iba v prípade podsvietených klávesníc) AltZnížiť jas
Zvýšenie jasu klávesnice (iba v prípade podsvietených klávesníc) AltZvýšiť jas

Dostupnosť

Ako na Chromebooku zapnúť funkcie dostupnosti

Zapnutie alebo vypnutie funkcie ChromeVox (hovorená spätná väzba) Ctrl + Alt + z
Zapnutie režimu vysokého kontrastu Hľadať + Ctrl + h
Zvýraznenie tlačidla spúšťača na poličke Shift + Alt + L
Zvýraznenie ďalšej položky na poličke Shift + Alt + L, potom Tab alebo šípka doprava
Zvýraznenie predchádzajúcej položky na poličke Shift + Alt + L, potom kombinácia klávesov Shift + Tab alebo šípka doľava
Otvorenie zvýrazneného tlačidla na poličke Shift + Alt + L, potom Medzerník alebo Enter
Odstránenie zvýraznenia z tlačidla na poličke Shift + Alt + L, potom Esc
Prepínanie zamerania medzi nasledujúcimi položkami:
 • Stavová oblasť (kde je obrázok vášho účtu)
 • Spúšťač
 • Panel s adresou
 • Panel so záložkami (ak je viditeľný)
 • Aktuálne otvorená webová stránka
 • Panel sťahovania (ak je viditeľný)
Ctrl + Predchádzajúca stránka or CtrlĎalšia stránka
Zvýraznenie panela so záložkami (ak je zobrazený) Shift + Alt + b
Zvýraznenie riadka s panelom s adresou Shift + Alt + t
Otvorenie ponuky prístupnej kliknutím pravým tlačidlom myši pre zvýraznenú položku Search + Shift + Zvýšiť hlasitosť
Používanie skratiek na braillovej klávesnici Pozrite si skratky braillovej klávesnice
Zväčšenie celej obrazovky Hľadať + Ctrl + m
Zväčšenie časti obrazovky Hľadať + Ctrl + d