Skróty klawiszowe na Chromebooku

Dzięki skrótom klawiszowym możesz szybciej wykonywać niektóre zadania.

Wskazówka: aby znaleźć skróty na tej stronie, naciśnij Ctrl + F i wpisz szukane słowa.

Popularne skróty

 • Zrób zrzut ekranu: naciśnij klawisz Zrzut ekranu   lub naciśnij Ctrl + Pokaż okna 
 • Zrób częściowy zrzut ekranu: naciśnij Alt + Zrzut ekranu , a potem kliknij i przeciągnij lub naciśnij Shift + Ctrl + Pokaż okna , a potem kliknij i przeciągnij.
 • Zrób zrzut ekranu (na tablecie): naciśnij przycisk zasilania + przycisk zmniejszania głośności.
 • Włącz lub wyłącz Caps Lock: naciśnij Wyszukaj  + Alt lub Menu z aplikacjami  + Alt.
 • Zablokuj ekran: naciśnij Wyszukaj  + Llub Menu z aplikacjami  + L.
 • Wyloguj się z konta Google: naciśnij Shift + Ctrl + Q (2 razy).
 • Pokaż wszystkie skróty klawiszowe: naciśnij Ctrl + Alt + / (ukośnik).

Skróty na klawiaturze zewnętrznej

Jeśli używasz klawiatury Windows lub Mac, naciśnij klawisz Windows lub Command zamiast klawisza Wyszukaj  lub Menu z aplikacjami .

Aby zmienić działanie określonego klawisza:

 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę. Możesz też nacisnąć Alt + Shift + S.
 2. Kliknij Ustawienia .
 3. W sekcji „Urządzenie” kliknij Klawiatura.
 4. Zmień funkcje odpowiednich klawiszy.

Wszystkie inne skróty

Ważne: w zależności od tego, jaką masz klawiaturę, możesz nacisnąć klawisz wyszukiwania  lub klawisz Menu z aplikacjami , by użyć niektórych skrótów. Oba klawisze działają tak samo.

Karty i okna

Otwórz nowe okno Ctrl + N
Otwórz nowe okno w trybie incognito Shift + Ctrl + N
Otwórz nową kartę Ctrl + T
Otwórz plik w przeglądarce Ctrl +O
Zamknij bieżącą kartę Ctrl +W
Zamknij bieżące okno Shift + Ctrl +W
Przywróć ostatnią zamkniętą kartę lub ostatnie zamknięte okno Shift +Ctrl +T
Przejdź do karty 1–8 w oknie Od Ctrl + 1 do Ctrl + 8
Przejdź do ostatniej karty w oknie Ctrl + 9
Przejdź do następnej karty w oknie Ctrl + Tab
Przejdź do poprzedniej karty w oknie Shift + Ctrl + Tab
Przejdź szybko do innego okna Naciśnij i przytrzymaj Alt, naciskaj Tab, aż przejdziesz do okna, które chcesz otworzyć, i zwolnij klawisze.
Otwórz niedawno używane okno Naciśnij i przytrzymaj Shift + Alt, naciskaj Tab, aż przejdziesz do okna, które chcesz otworzyć, i zwolnij klawisze.
Otwórz poprzednią stronę z historii przeglądania Alt + Strzałka w lewo
Otwórz następną stronę z historii przeglądania Alt + strzałka w prawo
Otwórz link w nowej karcie w tle Naciśnij Ctrl i kliknij link
Otwórz link w nowej karcie i przełącz się na nią Naciśnij Shift + Ctrl i kliknij link
Otwórz link w nowym oknie Naciśnij Shift i kliknij link
Otwórz link w karcie Przeciągnij link na pasek adresu karty
Otwórz link w nowej karcie Przeciągnij link na pusty obszar na pasku kart
Otwórz stronę w nowej karcie Wpisz adres internetowy (URL) w pasku adresu i naciśnij Alt + Enter
Przywróć kartę do jej pierwotnej pozycji Podczas przeciągania karty naciśnij Esc
Zadokuj okno po lewej stronie Alt + [ (lewy nawias kwadratowy)
Maksymalizuj okno Alt + =
Minimalizuj okno Alt + - (minus)
Zadokuj okno po prawej stronie

Alt + ] (prawy nawias kwadratowy)

Przełączaj okna między ekranami (gdy Chromebook jest podłączony do monitora)

Wyszukaj  + Alt + M (lub)
Menu z aplikacjami  + Alt + M

Przeglądarka stron i internetu

Strona w górę Alt + strzałka w górę
Strona w dół Alt + strzałka w dół
Przewiń stronę internetową w dół Spacja
Przejdź na górę strony Ctrl + Alt + strzałka w górę
Przejdź na dół strony Ctrl + Alt + strzałka w dół
Wydrukuj bieżącą stronę Ctrl + P
Zapisz bieżącą stronę Ctrl + S
Załaduj ponownie bieżącą stronę Ctrl + R
Załaduj ponownie bieżącą stronę bez używania pamięci podręcznej Shift + Ctrl + R
Powiększ stronę Ctrl i +
Pomniejsz stronę Ctrl i - (minus)
Zresetuj poziom powiększenia Ctrl + 0
Zatrzymaj wczytywanie bieżącej strony Esc
Kliknij link prawym przyciskiem myszy Naciśnij Alt i kliknij link
Otwórz link w nowej karcie w tle Naciśnij Ctrl i kliknij link
Zapisz link jako zakładkę Przeciągnij link na pasek zakładek
Zapisz bieżącą stronę internetową jako zakładkę Ctrl + D
Zapisz wszystkie strony otwarte w bieżącym oknie jako zakładki w nowym folderze Shift + Ctrl+D
Przeszukaj bieżącą stronę Ctrl + F
Przejdź do następnego wyrażenia pasującego do zapytania Ctrl + G lub Enter
Przejdź do poprzedniego wyrażenia pasującego do zapytania Shift + Ctrl + G lub Shift + Enter
Przejdź do nieaktywnego pola informacji Alt + Shift + A
Szukaj w Google Ctrl + K lub
Ctrl + E
Dodaj www..com do ciągu wpisanego w pasku adresu i otwórz stronę Ctrl + Enter
Wyświetl źródło strony Ctrl + U
Pokaż lub ukryj panel narzędzi dla programistów Shift + Ctrl + I
Przejdź do wybranej sekcji w panelu Narzędzia dla programistów Ctrl + Shift + C
Otwórz kartę Konsola w panelu Narzędzia dla programistów Shift + Ctrl +J
Pokaż lub ukryj pasek zakładek Shift +Ctrl +B
Pokaż pasek narzędzi Alt + Shift + T
Przejdź do wybranej opcji w panelu Narzędzia dla programistów Ctrl + Shift + C
Otwórz stronę Historia Ctrl + H
Otwórz stronę Pobrane pliki Ctrl + J
Usuń sugestię autouzupełniania wybraną podczas wypełniania formularza Shift + Alt + Backspace

Ustawienia systemowe i ustawienia wyświetlania

Otwórz aplikację Pliki Shift + Alt + M
Otwórz podgląd pliku w aplikacji Pliki Wybierz plik i naciśnij spację
Pokaż ukryte pliki w aplikacji Pliki Ctrl + . (kropka)
Otwórz pasek stanu (tam, gdzie widać zegar) Shift + Alt + S
Kliknij ikony 1–8 na półce Od Alt + 1 do Alt + 8
Kliknij ostatnią ikonę na półce Alt + 9
Użyj klawiszy funkcyjnych Wyszukaj  + preferowany klucz funkcyjny (lub)
Menu z aplikacjami  + preferowany klucz funkcyjny
Zobacz powiadomienia Shift + Alt + N
Zmień rozdzielczość ekranu Shift + Ctrl+ lub - (minus)
Przywróć domyślną rozdzielczość ekranu Shift + Ctrl + 0
Obróć ekran o 90 stopni Shift + Ctrl + Obróć
Przełącz do następnego użytkownika Ctrl + Alt + . (kropka)
Przełącz do poprzedniego użytkownika Ctrl + Alt + , (przecinek)

Edytowanie tekstu

Włącz lub wyłącz Caps Lock Wyszukaj  + Alt (lub)
Menu z aplikacjami  + Alt
Zaznacz całą zawartość strony Ctrl + A
Zaznacz zawartość paska adresu Ctrl + L lub Alt + D
Zaznacz następne słowo lub literę Shift + Ctrl + strzałka w prawo 
Zaznacz tekst do końca wiersza Wyszukaj  + Shift + strzałka w prawo  (lub)
Menu z aplikacjami  + Shift + strzałka w prawo 
Zaznacz tekst do początku wiersza Wyszukaj  + Shift + strzałka w lewo  (lub)
Menu z aplikacjami  + Shift + strzałka w lewo 
Zaznacz poprzednie słowo lub znak Shift+Ctrl + strzałka w lewo
Umieść kursor tuż za następnym słowem Ctrl + strzałka w prawo
Umieść kursor tuż przed poprzednim słowem Ctrl + strzałka w lewo
Przejdź na początek wiersza Wyszukaj  + strzałka w lewo  (lub)
Menu z aplikacjami  + strzałka w lewo 
Przejdź na koniec wiersza Wyszukaj  + strzałka w prawo  (lub)
Menu z aplikacjami  + strzałka w prawo 
Przejdź na koniec dokumentu Wyszukaj  + Ctrl + strzałka w prawo  (lub)
Menu z aplikacjami  + Ctrl + strzałka w prawo 
Przejdź na początek dokumentu Wyszukaj  + Ctrl + strzałka w lewo  (lub)
Menu z aplikacjami  + Ctrl + strzałka w lewo 
Skopiuj zaznaczoną zawartość do schowka Ctrl + C
Wklej zawartość schowka Ctrl + V
Wklej zawartość schowka jako zwykły tekst Shift + Ctrl + V
Wytnij Ctrl + X
Usuń poprzednie słowo Ctrl + Backspace
Usuń następny znak (usuwanie do przodu) Alt + Backspace
Cofnij ostatnią czynność Ctrl + Z
Ponów ostatnią czynność Shift +Ctrl + Z

Przełączaj między ustawionymi językami klawiatury.

Dowiedz się, jak wybrać język klawiatury.

Shift +Ctrl+ Spacja

Przełącz do poprzedniego ustawionego języka klawiatury.

Dowiedz się, jak wybrać język klawiatury.

Ctrl + Spacja
Przyciemnij klawiaturę (dotyczy tylko klawiatur podświetlanych) Alt +
Rozjaśnij klawiaturę (dotyczy tylko klawiatur podświetlanych) Alt +

Ułatwienia dostępu

Więcej informacji o ułatwieniach dostępu na Chromebooku

Włącz lub wyłącz ChromeVox (komunikaty głosowe) Ctrl + Alt + Z
Włącz tryb wysokiego kontrastu Wyszukaj  + Ctrl + H (lub)
Menu z aplikacjami  + Ctrl + H
Powiększ cały ekran Ctrl + Wyszukaj  + M (lub)
Ctrl + Menu z aplikacjami  + M
Powiększ część ekranu Ctrl + Wyszukaj  + D (lub)
Ctrl + Menu z aplikacjami  + D
Podświetl przycisk uruchamiający na półce Shift + Alt + L
Podświetl następny element na półce Shift + Alt + L, a potem Tab (lub)
Shift + Alt + L, a potem strzałka w prawo 
Podświetl poprzedni element na półce Shift + Alt + L, a potem Shift + Tab (lub)
Shift + Alt + L, a potem strzałka w lewo 
Otwórz podświetlony przycisk na półce Shift + Alt + L, a potem spacja (lub)
Shift + Alt + L, a potem Enter
Usuń podświetlenie przycisku z półki Shift + Alt + L, a potem Esc
Przełącz aktywny obszar między tymi opcjami:
 • pasek stanu (tam, gdzie widać zegar);
 • menu z aplikacjami;
 • pasek adresu;
 • pasek zakładek (jeśli jest widoczny);
 • otwarta strona;
 • pasek pobranych plików (jeśli jest widoczny).
Ctrl + Wstecz  lub Ctrl + Dalej 
Podświetl pasek zakładek (jeśli jest widoczny) Shift + Alt + B
Podświetl wiersz z paskiem adresu Shift + Alt + T
Otwórz menu prawego przycisku myszy dla zaznaczonego elementu Wyszukaj  + Shift + Zwiększ głośność  (lub)
Menu z aplikacjami  + Shift + Zwiększ głośność 
Przenieś ikonę aplikacji w górę, w dół lub w bok w Menu z aplikacjami Ctrl + strzałka w górę , strzałka w dół , strzałka w lewo  lub strzałka w prawo 
Przenieś aplikację do folderu lub poza folder w Menu z aplikacjami Ctrl + Shift + strzałka w górę , strzałka w dół , strzałka w lewo  lub strzałka w prawo 
Używaj skrótów na klawiaturze brajlowskiej Zobacz listę skrótów klawiatury Braille'a
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?