Hurtigtaster på Chromebook

Du kan gjøre enkelte oppgaver raskere ved hjelp av hurtigtaster.

Tips: For å finne hurtigtaster på denne siden, trykk på Ctrl + F og skriv inn det du leter etter.

Populære hurtigtaster

 • Ta en skjermdump: Trykk på Ctrl + bytt vindu (eller Ctrl + F5).
 • Ta en delvis skjermdump: Trykk på Shift + Ctrl + bytt vindu (eller Skift + Ctrl + F5). Klikk og dra.
 • Ta en skjermdump (på nettbrett): Trykk på av/på-knappen + volum ned-knappen.
 • Slå Caps Lock på eller av: Trykk på Søk Søk + Alt.
 • Lås skjermen: Trykk på Søk Søk + L.
 • Logg av Google-kontoen din: Trykk på Shift + Ctrl + Q (to ganger).
 • Se alle hurtigtaster: Trykk på Ctrl + Alt + /.

Alle andre hurtigtaster

Merk: Hvis du bruker et Windows- eller Mac-tastatur, må du bruke Windows- eller Kommando-tasten i stedet for Søk Søk.

Faner og vinduer

Åpne et nytt vindu Ctrl + N
Åpne et nytt vindu i inkognitomodus Shift + Ctrl + N
Åpne en ny fane Ctrl + T
Åpne en fil i nettleseren Ctrl + O
Lukk den aktive fanen Ctrl + W
Lukk det aktive vinduet Shift + Ctrl + W
Åpne den siste fanen eller det siste vinduet du lukket, på nytt Shift + Ctrl + T
Gå til fane 1–8 i vinduet Ctrl + 1 til Ctrl + 8
Gå til den siste fanen i vinduet Ctrl + 9
Gå til den neste fanen i vinduet Ctrl + Tab
Gå til den forrige fanen i vinduet Shift + Ctrl + Tab
Bytt raskt mellom vinduer Trykk og hold på Alt, trykk på Tab til du kommer til vinduet du vil åpne, og slipp tastene.
Åpne det siste vinduet du brukte Trykk og hold på Shift + Alt, trykk på Tab til du kommer til vinduet du vil åpne, og slipp tastene.
Gå til den forrige siden i nettleserloggen Alt + venstrepilenVindu – dokk til venstre
Gå til den neste siden i nettleserloggen Alt + høyrepilen Vindu – dokk til høyre
Åpne en link i en ny fane i bakgrunnen Hold Ctrl inne og klikk på en link.
Åpne en link i en ny fane, og bytt til den nye fanen Hold Shift + Ctrl inne og klikk på en link.
Åpne en link i et nytt vindu Hold Shift inne og klikk på en link.
Åpne en link i fanen Dra linken til adressefeltet i fanen.
Åpne en link i en ny fane Dra linken til et tomt område på faneraden.
Åpne en nettside i en ny fane Skriv inn en nettadresse (URL) i adressefeltet, og trykk på Alt + Enter.
Flytt fanen tilbake til den opprinnelige posisjonen Trykk på Esc mens du drar fanen.
Dokk et vindu til venstre Alt + [
Maksimer vinduet Alt + =
Minimer vinduet Alt + -
Dokk et vindu til høyre

Alt + ]

Bytt vinduer mellom skjermer (når Chromebooken er koblet til en skjerm) Søk Søk + Alt + M

Sider og nettlesere

Opp en side Søk Søk eller Alt + pil opp Oppoverpil
Ned en side Søk Søk eller Alt + pil ned Pil ned
Rull nedover på nettsiden Mellomromstasten
Gå til toppen av siden Ctrl + Alt + pil opp Oppoverpil
Gå til bunnen av siden Ctrl + Alt + pil ned Pil ned
Skriv ut den aktive siden Ctrl + P
Lagre den aktive siden Ctrl + S
Last inn den aktive siden på nytt Ctrl + R
Last inn den aktive siden på nytt uten å bruke bufret innhold Shift + Ctrl + R
Zoom inn på siden Ctrl og +
Zoom ut på siden Ctrl og -
Tilbakestill zoomenivået Ctrl + 0
Stopp innlastingen av den aktive siden Esc
Høyreklikk på en link Hold Alt inne og klikk på en link.
Åpne en link i en ny fane i bakgrunnen Hold Ctrl inne og klikk på en link.
Lagre en link som bokmerke Dra linken til bokmerkeraden
Legg til den aktive nettsiden som bokmerke Ctrl + D
Legg til alle åpne sider i det aktive vinduet som bokmerker i en ny mappe Shift + Ctrl + D
Søk på den aktive siden Ctrl + F
Gå til det neste treffet for søket Ctrl + G eller Enter
Gå til det forrige treffet for søket Shift + Ctrl + G eller Shift + Enter
Gjør et Google-søk Ctrl + K eller Ctrl + E
Legg til www. og .com i det du har skrevet i adressefeltet, og åpne siden Ctrl + Enter
Se sidekilden Ctrl + U
Vis eller skjul panelet for utviklerverktøy Shift + Ctrl + I
Vis eller skjul DOM-inspektøren Shift + Ctrl + J
Vis eller skjul bokmerkeraden Shift + Ctrl + B
Åpne loggsiden Ctrl + H
Åpne nedlastingssiden Ctrl + J
Slett valgt autofyllforslag når du fyller ut skjemaer Shift + Alt + Tilbaketast

System- og visningsinnstillinger

Åpne Filer-appen Shift + Alt + M
Ta en forhåndskikk på en fil i Filer-appen Velg en fil og trykk på mellomromstasten
Vis skjulte filer i Filer-appen Ctrl + .
Klikk på statusfeltet (der du ser kontobildet ditt) Shift + Alt + S
Klikk på ikon 1–8 på hyllen Alt + 1 til Alt + 8
Klikk på det siste ikonet på hyllen Alt + 9
Bruk F-tastene (F1 til F12) Søk Søk + 1 til Søk Søk + =
Se varslene dine Shift + Alt + N
Endre skjermoppløsningen Shift + Ctrl og + eller -
Tilbakestill skjermoppløsningen til standard Shift + Ctrl + 0
Rotér skjermen 90 grader Shift + Ctrl + Last inn på nytt
Bytt til neste bruker Ctrl Alt + .
Bytt til forrige bruker Ctrl Alt + ,

Tekstredigering

Slå Caps Lock på eller av Søk Søk + Alt
Merk alt på siden Ctrl + A
Merk innholdet i adressefeltet Ctrl + L eller Alt + D
Merk neste ord eller bokstav Shift + Ctrl + høyrepilen Vindu – dokk til høyre
Merk teksten til slutten av linjen Søk Søk + Shift + høyrepilen Vindu – dokk til høyre
Merk teksten til begynnelsen av linjen Søk Søk + Shift + venstrepilenVindu – dokk til venstre
Merk forrige ord eller bokstav Shift + Ctrl + venstrepilenVindu – dokk til venstre
Gå til slutten av neste ord Ctrl + høyrepilen Vindu – dokk til høyre
Gå til begynnelsen av forrige ord Ctrl + venstrepilenVindu – dokk til venstre
Gå til slutten av dokumentet Søk Søk + Ctrl + høyrepilen Vindu – dokk til høyre
Gå til begynnelsen av dokumentet  Søk Søk + Ctrl + venstrepilenVindu – dokk til venstre
Kopiér det merkede innholdet til utklippstavlen Ctrl + C
Lim inn innholdet fra utklippstavlen Ctrl + V
Lim inn innholdet fra utklippstavlen som ren tekst Shift + Ctrl + V
Klipp ut Ctrl + X
Slett forrige ord Ctrl + tilbaketasten
Slett neste bokstav (slett neste) Alt + tilbaketasten
Angre forrige handling Ctrl + Z
Utfør forrige handling likevel Shift + Ctrl + Z
Bytt mellom tastaturspråkene du har konfigurert. Finn ut hvordan du velger tastaturspråk. Shift + Ctrl + mellomromstasten
Bytt til det forrige tastaturspråket du brukte. Finn ut hvordan du velger tastaturspråk. Ctrl + mellomromstasten
Reduser lysstyrken på tastaturlyset (bare for tastaturer med bakgrunnslys) AltReduser lysstyrken
Øk lysstyrken på tastaturlyset (bare for tastaturer med bakgrunnslys) AltØk lysstyrken

Tilgjengelighet

Finn ut hvordan du gjør Chromebooken din mer tilgjengelig.

Slå ChromeVox (taletilbakemelding) på eller av Ctrl + Alt + Z
Slå på høykontrastmodus Søk+ Ctrl + H
Fremhev knappen for appoversikten på hyllen Shift + Alt + L
Merk neste element på hyllen Shift + Alt + L og deretter Tab eller høyrepilen
Merk forrige element på hyllen Shift + Alt + L og deretter Shift + Tab eller venstrepilen
Åpne knappen som er merket på hyllen Shift + Alt + L og deretter mellomromstasten eller Enter
Fjern merkingen av en knapp på hyllen Shift + Alt + L og deretter Esc
Bytt fokus mellom følgende:
 • Statusfeltet (der du ser kontobildet ditt)
 • Appoversikten
 • adressefeltet
 • Bokmerkeraden (hvis den er synlig)
 • Den åpne nettsiden
 • Nedlastingsraden (hvis den er synlig)
Ctrl + Forrige side eller CtrlNeste side
Fremhev bokmerkeraden (hvis den er synlig) Shift + Alt + B
Fremhev raden med adressefeltet Shift + Alt + T
Åpne høyreklikkmenyen for elementet som er fremhevet Søk+ Shift + Øk volumet
Bruk hurtigtaster på leselister Se hurtigtaster for leselister
Forstørr hele skjermen Søk + Ctrl + M
Forstørr en del av skjermen Søk + Ctrl + D