เปิดฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษใน Chromebook

คุณทำให้ Chromebook ใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยการเปิดฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษที่ตรงความต้องการของคุณมากที่สุด

ขั้นตอนที่ 1: หาฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษ

 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง หรือกด Alt + Shift + s
 2. เลือก "การตั้งค่า"
 3. เลือกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "การช่วยเหลือพิเศษ" เลือกจัดการฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษ
  • ไม่บังคับ: หากต้องการเข้าถึงฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษได้อย่างรวดเร็ว ให้เปิดแสดงเมนูระบบของฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษเสมอ

ขั้นตอนที่ 2: เปิดฟีเจอร์

เลือกฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษที่ต้องการใช้

พิมพ์ข้อความด้วยเสียง

คุณจะพูดเพื่อป้อนข้อความได้ในเกือบทุกที่ที่คุณมักจะพิมพ์ และยังเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้บ่อยด้วยการพูดว่า "จุลภาค" "เครื่องหมายจุด" "เครื่องหมายคำถาม" "เครื่องหมายตกใจ" หรือ "อัศเจรีย์" ได้ด้วย

 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง หรือกด Alt + Shift + s
 2. เลือก "การตั้งค่า"
 3. เลือกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "การช่วยเหลือพิเศษ" เลือกจัดการฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษ
 5. ในส่วน "แป้นพิมพ์และการป้อนข้อความ" ให้เปิดเปิดใช้การพิมพ์ตามเสียงอ่าน (พูดเพื่อพิมพ์)
 6. แตะหรือเลือกบริเวณที่คุณต้องการพิมพ์
 7. เลือก "พูด" หรือกดค้นหา + d
 8. พูดสิ่งที่ต้องการพิมพ์
แตะแล้วลากนิ้วเพื่อย้ายวัตถุ
 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง หรือกด Alt + Shift + s
 2. เลือก "การตั้งค่า"
 3. เลือกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "การช่วยเหลือพิเศษ" เลือกจัดการฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษ
 5. ในส่วน "เมาส์และทัชแพด" ให้เลือกเปิดการตั้งค่าอุปกรณ์เมาส์และทัชแพด
 6. เปิดเปิดใช้การแตะแล้วลาก

หากต้องการใช้ "แตะเพื่อเลือก" ให้แตะสองครั้งที่วัตถุแล้วค้างไว้ จากนั้นลากวัตถุเพื่อย้าย

ใช้แป้นพิมพ์ลัดทีละแป้น
 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง หรือกด Alt + Shift + s
 2. เลือก "การตั้งค่า"
 3. เลือกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "การช่วยเหลือพิเศษ" เลือกจัดการฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษ
 5. หากต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัดด้วยการป้อนตามลำดับ ให้เปิด "เปิดใช้คีย์ติดหนึบ" ในส่วน "แป้นพิมพ์"

หากต้องการใช้คีย์ติดหนึบ ให้กด Search, Shift, Alt หรือ Ctrl ซึ่งเป็นคีย์ที่เริ่มแป้นพิมพ์ลัด

 • หากต้องการให้คีย์นั้นกดอยู่จนกว่าคุณจะกดแป้นพิมพ์ลัดเสร็จ ให้กดคีย์นั้น 2 ครั้ง
 • หากต้องการเลิกกด ให้กดครั้งที่ 3
ใช้ปุ่มเพื่อไปยังส่วนต่างๆ ในโหมดแท็บเล็ต

คุณใช้ปุ่มแทนท่าทางสัมผัสเพื่อสลับระหว่างแอปต่างๆ และโต้ตอบกับ Chromebook ได้ในโหมดแท็บเล็ต ดูวิธีเปลี่ยนจากโหมดแล็ปท็อปเป็นแท็บเล็ต

 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง หรือกด Alt + Shift + s
 2. เลือก "การตั้งค่า"
 3. เลือกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "การช่วยเหลือพิเศษ" เลือกจัดการฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษ
 5. ในส่วน "เมาส์และทัชแพด" ให้เปิดแสดงปุ่มการนำทาง
 6. ปุ่มจะแสดงขึ้นด้านล่าง
  • หากต้องการกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า ที่ด้านซ้ายล่าง ให้เลือก "กลับ"
  • หากต้องการไปที่หน้าจอหลัก ที่ด้านซ้ายล่าง ให้เลือก Launcher หรือกด Alt + Shift + L
  • หากต้องการดูหน้าต่างแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด ที่ด้านขวาล่าง ให้เลือก "แสดงหน้าต่าง"

ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษใน Chromebook ให้ดูซีรีส์วิดีโอเกี่ยวกับการช่วยเหลือพิเศษของ Chromebook

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร