เปิดคุณลักษณะการเข้าถึงของ Chromebook

คุณทำให้ Chromebook ใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยการเปิดฟีเจอร์การเข้าถึงพิเศษที่ตรงความต้องการของคุณมากที่สุด

ขั้นตอนที่ 1: หาฟีเจอร์การเข้าถึงพิเศษ

 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง หรือกด Alt + Shift + s
 2. คลิก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. คลิกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "การช่วยเหลือพิเศษ" ให้คลิกจัดการฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษ

ขั้นตอนที่ 2: เปิดฟีเจอร์

เลือกฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษที่ต้องการใช้

พิมพ์ข้อความด้วยเสียง

คุณจะพูดเพื่อป้อนข้อความได้ในเกือบทุกที่ที่คุณมักจะพิมพ์ และยังเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้บ่อยด้วยการพูดว่า "จุลภาค" "เครื่องหมายจุด" "เครื่องหมายคำถาม" "เครื่องหมายตกใจ" หรือ "อัศเจรีย์" ได้ด้วย

 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง หรือกด Alt + Shift + s
 2. คลิก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. คลิกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "การช่วยเหลือพิเศษ" ให้คลิกจัดการฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษ
 5. ในส่วน "แป้นพิมพ์และการป้อนข้อความ" ให้เปิดใช้การพิมพ์ตามเสียงอ่าน (พูดเพื่อพิมพ์)
 6. แตะหรือคลิกบริเวณที่คุณต้องการพิมพ์
 7. เลือก "พูด" การพิมพ์ตามเสียงอ่านปิดอยู่ หรือกดค้นหา + d
 8. พูดสิ่งที่ต้องการพิมพ์
แตะแล้วลากนิ้วเพื่อย้ายวัตถุ
 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง หรือกด Alt + Shift + s
 2. คลิก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. คลิกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "การช่วยเหลือพิเศษ" ให้คลิกจัดการฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษ
 5. ในส่วน "เมาส์และทัชแพด" ให้เปิดเปิดใช้การแตะแล้วลาก
 6. คลิกเปิดการตั้งค่าอุปกรณ์เมาส์และทัชแพด
 7. เปิดเปิดใช้แตะเพื่อคลิก

หากต้องการใช้ "แตะเพื่อคลิก" ให้แตะสองครั้งที่วัตถุแล้วค้างไว้ จากนั้นลากวัตถุเพื่อย้าย

คลิกวัตถุโดยอัตโนมัติ
 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง หรือกด Alt + Shift + s
 2. คลิก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. คลิกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "การช่วยเหลือพิเศษ" ให้คลิกจัดการฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษ
 5. ในส่วน "เมาส์และทัชแพด" ให้เปิดคลิกโดยอัตโนมัติเมื่อตัวชี้เมาส์หยุด
 6. ในเมนูแบบเลื่อนลง "การล่าช้าก่อนที่จะคลิก" ให้เลือกระยะเวลาที่คุณต้องการให้ Chromebook หยุดชั่วคราวก่อนที่จะคลิก

หากต้องการคลิกโดยต้องไม่กดเมาส์หรือทัชแพด ให้วางเมาส์เหนือวัตถุที่ต้องการคลิก

ใช้แป้นพิมพ์ลัดทีละแป้น
 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง หรือกด Alt + Shift + s
 2. คลิก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. คลิกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "การช่วยเหลือพิเศษ" ให้คลิกจัดการฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษ
 5. หากต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัดด้วยการป้อนตามลำดับ ให้เปิด "เปิดใช้แป้นตรึง" ในส่วน "แป้นพิมพ์"

หากต้องการใช้แป้นตรึง ให้กด Search, Shift, Alt หรือ Ctrl ซึ่งเป็นแป้นที่เริ่มแป้นพิมพ์ลัดของคุณ

 • หากต้องการให้แป้นกดอยู่จนกว่าคุณจะกดแป้นพิมพ์ลัดเสร็จ ให้กดแป้นนั้น 2 ครั้ง
 • หากต้องการเลิกกด ให้กดครั้งที่ 3

ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษใน Chromebook ให้ดูซีรีส์วิดีโอเกี่ยวกับการช่วยเหลือพิเศษของ Chromebook 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร