Zapnutie funkcií dostupnosti v Chromebooku

Používanie Chromebooku môže byť ešte jednoduchšie, keď zapnete funkcie dostupnosti, ktoré najviac vyhovujú vašim potrebám.

1. krok: vyhľadajte funkcie dostupnosti

 1. Vpravo dole vyberte čas. Prípadne stlačte klávesy Alt + Shift + s.
 2. Vyberte Nastavenia Nastavenia.
 3. V dolnej časti vyberte možnosť Rozšírené.
 4. V sekcii Dostupnosť vyberte Spravovať funkcie dostupnosti.
  • Nepovinné: Rýchly prístup k funkciám dostupnosti získate zapnutím možnosti Vždy zobrazovať ponuku systému s funkciami dostupnosti.

2. krok: zapnite požadovanú funkciu

Vyberte funkcie dostupnosti, ktoré chcete používať:

Zadávanie textu pomocou hlasu

Text môžete zadávať pomocou hlasu na väčšine miest, kde sa dá zvyčajne zadávať pomocou klávesnice. Môžete dokonca pridávať bežné interpunkčné znamienka – povedzte čiarka, bodka, otáznik, výkričník.

 1. Vpravo dole vyberte čas. Prípadne stlačte klávesy Alt + Shift + s.
 2. Vyberte Nastavenia Nastavenia.
 3. V dolnej časti vyberte možnosť Rozšírené.
 4. V sekcii Dostupnosť vyberte Spravovať funkcie dostupnosti.
 5. V sekcii Klávesnica a textový vstup zapnite Povoliť diktovanie (písanie hlasom).
 6. Klepnite alebo vyberte miesto, kde chcete zadať text.
 7. Vyberte Hovoriť Diktovanie je vypnuté alebo stlačte Hľadať + d.
 8. Povedzte, čo chcete napísať.
Posunutie objektov klepnutím a presunutím prsta
 1. Vpravo dole vyberte čas. Prípadne stlačte klávesy Alt + Shift + s.
 2. Vyberte Nastavenia Nastavenia.
 3. V dolnej časti vyberte možnosť Rozšírené.
 4. V sekcii Dostupnosť vyberte Spravovať funkcie dostupnosti.
 5. V sekcii Myš a touchpad vyberte Otvoriť nastavenia myši a touchpadu.
 6. Zapnúť Povoliť presunutie klepnutím.

Ak chcete použiť výber klepnutím, dvakrát klepnite na objekt, podržte ho a potom presuňte.

Používanie klávesových skratiek stláčaním jednotlivých klávesov
 1. Vpravo dole vyberte čas. Prípadne stlačte klávesy Alt + Shift + s.
 2. Vyberte Nastavenia Nastavenia.
 3. V dolnej časti vyberte možnosť Rozšírené.
 4. V sekcii Dostupnosť vyberte Spravovať funkcie dostupnosti.
 5. Ak chcete aktivovať klávesové skratky postupným stlačením príslušných klávesov, v sekcii Klávesnica zapnite Povoliť režim uzamknutia klávesa.

Ak chcete použiť zlepené klávesy, stlačte kombináciu klávesov Hľadať, Shift, Alt alebo Ctrl – podľa toho, ktorým klávesom sa príslušná skratka začína.

 • Ak chcete ponechať kláves stlačený, kým dokončíte klávesovú skratku, stlačte ho dvakrát.
 • Ak chcete stlačenie klávesa zrušiť, stlačte ho tretíkrát.

Ďalšia pomoc

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používať funkcie dostupnosti v Chromebooku, pozrite si seriál videí o dostupnosti v Chromebooku