Włączanie funkcji ułatwień dostępu na Chromebooku

Możesz ułatwić sobie korzystanie z Chromebooka, włączając odpowiednie funkcje ułatwień dostępu.

Krok 1. Znajdź funkcje ułatwień dostępu

 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę. Możesz też nacisnąć Alt + Shift + S.
 2. Kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. Na dole kliknij Zaawansowane.
 4. W sekcji „Ułatwienia dostępu” kliknij Zarządzaj ułatwieniami dostępu.

Krok 2. Włącz funkcję

Wybierz ułatwienia dostępu, których chcesz używać:

Pisanie głosowe

W większości miejsc, gdzie wprowadzasz tekst, możesz też robić to głosowo. Możesz nawet dodawać popularne znaki interpunkcyjne, mówiąc „przecinek”, „kropka”, „znak zapytania” lub „wykrzyknik”.

 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę. Możesz też nacisnąć Alt + Shift + S.
 2. Kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. Na dole kliknij Zaawansowane.
 4. W sekcji „Ułatwienia dostępu” kliknij Zarządzaj ułatwieniami dostępu.
 5. W sekcji „Klawiatura i wprowadzanie tekstu” włącz ustawienie Włącz dyktowanie (mów, by pisać).
 6. Kliknij w miejscu, gdzie chcesz pisać.
 7. Wybierz Mów Dyktowanie wyłączone albo naciśnij Wyszukaj + D.
 8. Podyktuj to, co chcesz wpisać.
Klikanie i przeciąganie palcem, by przenosić obiekty
 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę. Możesz też nacisnąć Alt + Shift + S.
 2. Kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. Na dole kliknij Zaawansowane.
 4. W sekcji „Ułatwienia dostępu” kliknij Zarządzaj ułatwieniami dostępu.
 5. W sekcji „Myszka i touchpad” wybierz opcję Włącz przeciąganie dotykiem.
 6. Kliknij Otwórz ustawienia myszy i touchpada.
 7. Wybierz opcję Włącz kliknięcie przez dotknięcie.

Aby używać kliknięcia przez dotknięcie, kliknij dwukrotnie obiekt i przytrzymaj go, a potem przeciągnij w nowe miejsce.

Automatyczne klikanie obiektów
 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę. Możesz też nacisnąć Alt + Shift + S.
 2. Kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. Na dole kliknij Zaawansowane.
 4. W sekcji „Ułatwienia dostępu” kliknij Zarządzaj ułatwieniami dostępu.
 5. W sekcji „Myszka i touchpad” wybierz opcję Automatyczne kliknięcie po zatrzymaniu kursora.
 6. Z menu „Opóźnienie przed kliknięciem” wybierz, ile czasu ma upłynąć, zanim nastąpi automatyczne kliknięcie.

Jeśli nie chcesz fizycznie klikać myszą lub touchpadem, najedź wskaźnikiem myszy na obiekt, który chcesz kliknąć.

Wpisywanie skrótów klawiszowych jedną ręką
 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę. Możesz też nacisnąć Alt + Shift + S.
 2. Kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. Na dole kliknij Zaawansowane.
 4. W sekcji „Ułatwienia dostępu” kliknij Zarządzaj ułatwieniami dostępu.
 5. Aby korzystać ze skrótów klawiszowych przez ich sekwencyjne wpisywanie, w sekcji „Klawiatura” wybierz „Włącz klawisze trwałe”.

Aby użyć klawiszy trwałych, naciśnij klawisz, który rozpoczyna skrót: Wyszukaj, Shift, Alt lub Ctrl.

 • Naciśnij klawisz dwa razy, by pozostał wciśnięty podczas wpisywania skrótu klawiszowego.
 • Aby zwolnić klawisz, naciśnij go po raz trzeci.

Dalsza pomoc

Aby dowiedzieć się, jak korzystać z ułatwień dostępu na Chromebooku, obejrzyj naszą serię filmów na ten temat

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?