Hidupkan ciri kebolehaksesan Chromebook

Anda boleh menjadikan Chromebook anda lebih mudah digunakan dengan menghidupkan ciri kebolehaksesan yang dapat memenuhi keperluan anda.

Langkah 1: Cari ciri kebolehaksesan

 1. Di bahagian bawah sebelah kanan, pilih masa. Atau tekan Alt + Shift + s.
 2. Pilih Tetapan .
 3. Di bahagian bawah, pilih Terperinci.
 4. Dalam bahagian "Kebolehaksesan", pilih Urus ciri kebolehaksesan.
  • Pilihan: Untuk mendapatkan akses pantas kepada ciri kebolehaksesan, hidupkan Sentiasa paparkan pilihan kebolehaksesan dalam menu sistem.

Langkah 2: Hidupkan ciri

Pilih ciri kebolehaksesan yang anda mahu gunakan:

Taip teks dengan suara anda

Anda boleh menyebut untuk memasukkan teks di kebanyakan tempat yang biasanya anda menaip. Malah anda boleh menambahkan tanda baca lazim dengan menyebut "koma", "noktah", "tanda soal", "tanda seru" atau "titik seru".

 1. Di bahagian bawah sebelah kanan, pilih masa. Atau tekan Alt + Shift + s.
 2. Pilih Tetapan .
 3. Di bahagian bawah, pilih Terperinci.
 4. Dalam bahagian "Kebolehaksesan", pilih Urus ciri kebolehaksesan.
 5. Di bawah "Input papan kekunci dan teks", hidupkan Dayakan pengimlakan (cakap untuk menaip) .
 6. Ketik atau pilih di tempat yang anda ingin taip.
 7. Pilih Sebut . Anda juga boleh menekan Cari  + d. Atau tekan Pelancar  + d. 
 8. Sebutkan perkara yang anda ingin taip.
Ketik dan seret jari anda untuk menggerakkan objek
 1. Di bahagian bawah sebelah kanan, pilih masa. Atau tekan Alt + Shift + s.
 2. Pilih Tetapan .
 3. Di bahagian bawah, pilih Terperinci.
 4. Dalam bahagian "Kebolehaksesan", pilih Urus ciri kebolehaksesan.
 5. Di bawah "Tetikus dan pad sentuh", pilih Buka tetapan peranti tetikus dan pad sentuh.
 6. Hidupkan Dayakan penyeretan ketik.

Untuk menggunakan ciri ketik untuk pilih, ketik dua kali pada objek dan tahan, kemudian seret untuk menggerakkan objek tersebut.

Gunakan pintasan papan kekunci dengan menekan satu demi satu kekunci
 1. Di bahagian bawah sebelah kanan, pilih masa. Atau tekan Alt + Shift + s.
 2. Pilih Tetapan .
 3. Di bahagian bawah, pilih Terperinci.
 4. Dalam bahagian "Kebolehaksesan", pilih Urus ciri kebolehaksesan.
 5. Untuk melakukan pintasan papan kekunci dengan memasukkan pintasan secara berjujukan, di bawah "Papan Kekunci", hidupkan Dayakan kekunci lekit.

Untuk menggunakan kekunci lekit, tekan Cari , Pelancar Shift, Alt atau Ctrl, mana-mana kekunci yang memulakan pintasan papan kekunci.

 • Untuk menahan kekunci sehingga anda selesai menekan pintasan papan kekunci, tekan kekunci itu dua kali.
 • Untuk melepaskan kekunci, tekan kekunci itu tiga kali.
Gunakan butang untuk menavigasi dalam mod tablet

Anda boleh menggunakan butang dan bukannya gerak isyarat untuk beralih antara apl dan berinteraksi dengan Chromebook anda dalam mod tablet. Ketahui cara bertukar daripada mod komputer riba kepada tablet.

 1. Pilih masa di bahagian bawah sebelah kanan. Atau tekan Alt + Shift + s.
 2. Pilih Tetapan .
 3. Di bahagian bawah, pilih Terperinci.
 4. Dalam bahagian "Kebolehaksesan", pilih Urus ciri kebolehaksesan.
 5. Di bawah "Tetikus dan pad sentuh", hidupkan Tunjukkan butang navigasi.
 6. Butang akan dipaparkan di sebelah bawah.
  • Untuk kembali kepada skrin sebelumnya, Pilih Kembali pada bahagian bawah sebelah kiri.
  • Untuk mendapatkan Skrin utama anda, pilih Pelancar pada bahagian bawah sebelah kiri. Atau tekan Alt + Shift + L.
  • Untuk melihat semua tetingkap apl anda yang terbuka, pilih Tunjukkan tetingkap pada bahagian bawah sebelah kanan.

Dapatkan bantuan lanjut

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara menggunakan ciri kebolehaksesan pada Chromebook anda, lihat Siri Video Kebolehaksesan Chromebook.