הפעלת תכונות הנגישות ב-Chromebook

תוכלו להפוך את השימוש ב-Chromebook לנוח יותר באמצעות הפעלת תכונות נגישות בהתאם לצרכים שלכם.

שלב 1: מציאת תכונות הנגישות

 1. משמאל למטה, לוחצים על השעה. אפשר גם להקיש על Alt + Shift + s.
 2. לוחצים על סמל ההגדרות   ואז נגישות.
  • אופציונלי: כדי לקבל גישה מהירה לתכונות הנגישות, מפעילים את האפשרות יש להציג תמיד את אפשרויות הנגישות בתפריט המערכת.

שלב 2: הפעלת תכונה

בוחרים את תכונות הנגישות שבהן רוצים להשתמש:

הקשה וגרירה של האצבע כדי להזיז אובייקטים
 1. משמאל למטה, לוחצים על השעה. אפשר גם להקיש על Alt + Shift + s.
 2. לוחצים על סמל ההגדרות  ואז נגישות.
 3. בקטע 'עכבר ולוח מגע', בוחרים באפשרות פתיחת הגדרות המכשיר לעכבר ולוח מגע.
 4. מפעילים את האפשרות הפעלה של גרירת הקשה.

כדי להשתמש ב'בחירה בהקשה', מקישים פעמיים על האובייקט ולוחצים לחיצה ארוכה, ואז גוררים אותו כדי לשנות את המיקום שלו.

שימוש במקשי קיצור על-ידי הקשה נפרדת על כל מקש
 1. משמאל למטה, לוחצים על השעה. אפשר גם להקיש על Alt + Shift + s.
 2. לוחצים על סמל ההגדרות  ואז נגישות.
 3. כדי להזין מקשי קיצור ברצף, בקטע 'מקלדת וקלט טקסט' מפעילים את האפשרות מקשים "דביקים".

כדי להשתמש במקשים "דביקים", מקישים על סמל החיפוש , מרכז האפליקציות , Shift,‏ Alt או Ctrl, בהתאם למקש שמתחיל את הקיצור.

 • כדי להחזיק את המקש לחוץ עד שמסיימים להזין את מקש הקיצור, מקישים פעמיים על המקש.
 • כדי לבטל את ההקשה על מקש, מקישים עליו פעם שלישית.
שימוש בלחצנים לניווט במצב טאבלט

אפשר להשתמש בלחצנים במקום בתנועות כדי לעבור בין אפליקציות ולהפעיל את ה-Chromebook במצב טאבלט. מידע נוסף על מעבר ממצב מחשב נייד למצב טאבלט.

 1. משמאל למטה, בוחרים את השעה. אפשר גם להקיש על Alt + Shift + s.
 2. לוחצים על סמל ההגדרות  ואז נגישות
 3. בקטע 'עכבר ולוח מגע', מפעילים את האפשרות הצגת לחצני ניווט.
 4. הלחצנים יופיעו בחלק התחתון.
  • כדי לחזור למסך הקודם, בפינה הימנית התחתונה בוחרים בסמל 'הקודם' .
  • כדי לעבור למסך דף הבית, בפינה הימנית התחתונה בוחרים בסמל מרכז האפליקציות . אפשר גם להקיש על Alt + Shift + L.
  • כדי לראות את כל החלונות הפתוחים באפליקציות, בפינה השמאלית התחתונה בוחרים בסמל 'הצגת חלונות' .

עזרה נוספת

מידע נוסף על אופן השימוש בתכונות הנגישות של Chromebook זמין בסדרת הסרטונים שלנו בנושא נגישות ב-Chromebook.

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
208
false
false