Chromebooki juurdepääsufunktsioonide sisselülitamine

Chromebooki kasutamist saab hõlbustada, kui lülitate sisse juurdepääsufunktsioonid, mis sobivad teie vajadustega.

1. toiming: leidke juurdepääsufunktsioonid

 1. Valige paremas allosas aeg. Võite ka vajutada klahve Alt + tõstuklahv + s.
 2. Tehke valik Seaded .
 3. Tehke alaosas valik Täpsemad.
 4. Tehke jaotises „Juurdepääsetavus“ valik Juurdepääsufunktsioonide haldamine.
  • Valikuline: selleks et juurdepääsufunktsioonid oleksid hõlpsasti saadaval, lülitage sisse valik Kuva süsteemimenüüs alati juurdepääsufunktsioonide valikud.

2. toiming: lülitage funktsioon sisse

Valige juurdepääsufunktsioonid, mida soovite kasutada.

Teksti sisestamine häälega

Enamikus kohtades, kus saate teksti sisestada klaviatuuriga, saate seda teha ka kõnega. Saate lisada isegi sageli kasutatavaid kirjavahemärke, öeldes sõnad „koma“, „punkt“, „küsimärk“ või „hüüumärk“.

 1. Valige paremas allosas aeg. Võite ka vajutada klahve Alt + tõstuklahv + s.
 2. Tehke valik Seaded .
 3. Tehke alaosas valik Täpsemad.
 4. Tehke jaotises „Juurdepääsetavus“ valik Juurdepääsufunktsioonide haldamine.
 5. Lülitage jaotises „Klaviatuur ja teksti sisestamine“ valik Luba dikteerimine (kõnega teksti sisestamine) sisse.
 6. Valige koht, kuhu soovite teksti sisestada, või puudutage seda.
 7. Valige käsk Räägi . Samuti võite vajutada klahve Otsing  + d. Võite ka vajutada klahve Käivitaja  + d. 
 8. Öelge tekst, mille soovite sisestada.
Puudutades ja sõrmega lohistades objektide teisaldamine
 1. Valige paremas allosas aeg. Võite ka vajutada klahve Alt + tõstuklahv + s.
 2. Tehke valik Seaded .
 3. Tehke alaosas valik Täpsemad.
 4. Tehke jaotises „Juurdepääsetavus“ valik Juurdepääsufunktsioonide haldamine.
 5. Tehke jaotises „Hiir ja puuteplaat“ valik Ava hiire ja puuteplaadi seadme seaded.
 6. Lülitage sisse seade Luba puudutusega lohistamine.

Klõpsamiseks puudutamise kasutamiseks topeltpuudutage objekti, hoidke seda all ja seejärel lohistage seda teisaldamiseks.

Klaviatuuri otseteede kasutamine ühe klahvi kaupa
 1. Valige paremas allosas aeg. Võite ka vajutada klahve Alt + tõstuklahv + s.
 2. Tehke valik Seaded .
 3. Tehke alaosas valik Täpsemad.
 4. Tehke jaotises „Juurdepääsetavus“ valik Juurdepääsufunktsioonide haldamine.
 5. Kui soovite klaviatuuri otseteid sisestada klahvidel järjest vajutades, lülitage jaotises „Klaviatuur“ sisse valik Luba nakkeklahvid.

Nakkeklahvide kasutamiseks vajutage klahvi Otsing , Käivitaja tõstuklahv, Alt või Ctrl olenevalt sellest, milline klahv klaviatuuri otsetee käivitab.

 • Kui soovite klahvi klaviatuuri otsetee lõpuleviimiseni all hoida, vajutage klahvi kaks korda.
 • Klahvi vabastamiseks vajutage seda kolmandat korda.
Nuppude kasutamine tahvelarvutirežiimis navigeerimiseks

Tahvelarvutirežiimis saate rakenduste vahel vahetamiseks ja oma Chromebookiga suhtlemiseks kasutada liigutuste asemel nuppe. Vaadake, kuidas lülituda sülearvutirežiimist tahvelarvutirežiimi.

 1. Valige paremas allosas aeg. Võite ka vajutada klahve Alt + Tõstuklahv + s.
 2. Tehke valik Seaded .
 3. Tehke alaosas valik Täpsemad.
 4. Tehke jaotises „Juurdepääsetavus” valik Juurdepääsufunktsioonide haldamine.
 5. Lülitage jaotises „Hiir ja puuteplaat” sisse valik Kuva navigeerimisnupud.
 6. Nupud kuvatakse allosas.
  • Eelmisele kuvale naasmiseks tehke vasakus allosas valik Tagasi .
  • Avakuvale minemiseks valige vasakus allosas Käivitaja . Võite ka vajutada klahve Alt + Tõstuklahv + L.
  • Kõigi avatud rakenduste akende vaatamiseks valige paremas allosas käsk Kuva aknad .

Lisaabi saamine

Kui soovite lisateavet Chromebookis juurdepääsufunktsioonide kasutamise kohta, vaadake üle Chromebooki juurdepääsufunktsioonide videoseeria.

Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
208
false
false