Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας του Chromebook

Μπορείτε να κάνετε το Chromebook πιο εύκολο στη χρήση ενεργοποιώντας τις λειτουργίες προσβασιμότητας που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες σας.

Βήμα 1: Βρείτε τις λειτουργίες προσβασιμότητας

 1. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα. Εναλλακτικά, πατήστε Alt + Shift + s.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις   και μετά Προσβασιμότητα.
  • Προαιρετικά: Για γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες προσβασιμότητας, ενεργοποιήστε την επιλογή Πάντα εμφάνιση επιλογών προσβασιμότητας στο μενού συστήματος.

Βήμα 2: Ενεργοποιήστε μια λειτουργία.

Επιλέξτε τις λειτουργίες προσβασιμότητας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε:

Πατήστε και σύρετε το δάχτυλό σας για τη μετακίνηση αντικειμένων
 1. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα. Εναλλακτικά, πατήστε Alt + Shift + s.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις  και μετά Προσβασιμότητα.
 3. Στην ενότητα Ποντίκι και επιφάνεια αφής, επιλέξτε Άνοιγμα ρυθμίσεων ποντικιού και επιφάνειας αφής συσκευής.
 4. Ενεργοποιήστε την επιλογή Ενεργοποίηση μεταφοράς με πατήματος.

Για να χρησιμοποιήσετε το άγγιγμα για κλικ, πατήστε δύο φορές παρατεταμένα το αντικείμενο και, στη συνέχεια, σύρετέ το, για να το μετακινήσετε.

Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου με διαδοχικό πάτημα πλήκτρων
 1. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα. Εναλλακτικά, πατήστε Alt + Shift + s.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις  και μετά Προσβασιμότητα.
 3. Για να εισαγάγετε διαδοχικά τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, στην ενότητα Πληκτρολόγιο και εισαγωγή κειμένου, ενεργοποιήστε τα Ασύγχρονα πλήκτρα.

Για να χρησιμοποιήσετε τα ασύγχρονα πλήκτρα, πατήστε το πλήκτρο αναζήτησης , το πλήκτρο εφαρμογής εκκίνησης , το Shift, το Alt ή το Ctrl, ανάλογα με το πλήκτρο από το οποίο ξεκινάει η συντόμευση πληκτρολογίου.

 • Για να κρατήσετε ένα πλήκτρο πατημένο έως ότου ολοκληρωθεί η συντόμευση πληκτρολογίου, πατήστε το πλήκτρο δύο φορές.
 • Για να διακόψετε το πάτημα ενός πλήκτρου, πατήστε το για τρίτη φορά.
Χρήση κουμπιών για πλοήγηση σε λειτουργία tablet

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά αντί για κινήσεις για εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών και αλληλεπίδραση με το Chromebook σε λειτουργία tablet. Μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε από λειτουργία φορητού υπολογιστή σε λειτουργία tablet.

 1. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα. Εναλλακτικά, πατήστε Alt + Shift + s.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις  και μετά Προσβασιμότητα
 3. Στην ενότητα Ποντίκι και επιφάνεια αφής, ενεργοποιήστε την επιλογή Εμφάνιση κουμπιών πλοήγησης.
 4. Στο κάτω μέρος, θα εμφανιστούν τα κουμπιά.
  • Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, κάτω αριστερά, επιλέξτε Πίσω .
  • Για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη κάτω αριστερά, επιλέξτε την Εφαρμογή εκκίνησης . Εναλλακτικά, πατήστε Alt + Shift + L.
  • Για να δείτε όλα τα ανοικτά παράθυρα εφαρμογών, κάτω δεξιά, επιλέξτε Εμφάνιση παραθύρων .

Λάβετε περισσότερη βοήθεια

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται οι λειτουργίες προσβασιμότητας στο Chromebook, ανατρέξτε στη Σειρά βίντεο προσβασιμότητας Chromebook.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
false
true
true
208
false