Zapnutí funkcí přístupnosti v Chromebooku

Používání Chromebooku lze zjednodušit zapnutím funkcí přístupnosti, které nejlépe vyhoví vašim potřebám.

Krok 1: Vyhledejte funkce přístupnosti

 1. Vpravo dole vyberte čas. Případně stiskněte Alt + Shift + s.
 2. Vyberte Nastavení .
 3. Dole vyberte Rozšířená nastavení.
 4. V sekci Přístupnost vyberte Spravovat funkce přístupnosti.
  • Volitelné: Chcete-li mít rychlý přístup k funkcím pro usnadnění přístupu, zapněte možnost Vždy zobrazovat systémové funkce přístupnosti.

Krok 2: Zapněte požadovanou funkci

Zvolte funkce přístupnosti, které chcete používat:

Psaní textu hlasem

Na většině míst, kde obvykle píšete, můžete text zadat také hlasem. Vyslovením slov „čárka“, „tečka“, „otazník“ nebo „vykřičník“ můžete zadat i běžnou interpunkci.

 1. Vpravo dole vyberte čas. Případně stiskněte Alt + Shift + s.
 2. Vyberte Nastavení .
 3. Dole vyberte Rozšířená nastavení.
 4. V sekci Přístupnost vyberte Spravovat funkce přístupnosti.
 5. V sekci Klávesnice a zadávání textu zapněte možnost Povolit diktování (hlasové zadávání textu).
 6. Klepněte na nebo vyberte místo, kam chcete psát.
 7. Vyberte ikonu mikrofonu nebo stiskněte vyhledávací tlačítko + d.
 8. Řekněte, co chcete zadat.
Přesunutí objektů klepnutím a přetažením prstem
 1. Vpravo dole vyberte čas. Případně stiskněte Alt + Shift + s.
 2. Vyberte Nastavení .
 3. Dole vyberte Rozšířená nastavení.
 4. V sekci Přístupnost vyberte Spravovat funkce přístupnosti.
 5. V sekci Myš a touchpad vyberte Otevřít nastavení myši a touchpadu.
 6. Zapněte možnost Povolit přetahování klepnutím.

Chcete-li výběr klepnutím použít, klepněte dvakrát na objekt a podržte a potom objekt tažením přesuňte.

Používání klávesových zkratek po jedné klávese
 1. Vpravo dole vyberte čas. Případně stiskněte Alt + Shift + s.
 2. Vyberte Nastavení .
 3. Dole vyberte Rozšířená nastavení.
 4. V sekci Přístupnost vyberte Spravovat funkce přístupnosti.
 5. Chcete-li aktivovat klávesové zkratky postupným tisknutím příslušných kláves, v sekci Klávesnice aktivujte funkci Jednou rukou (StickyKeys).

Chcete-li používat klávesové zkratky jednou rukou, stiskněte klávesu, kterou zkratka začíná (vyhledávací tlačítko, Shift, Alt nebo Ctrl).

 • Chcete-li klávesu nechat stisknutou, dokud nedokončíte klávesovou zkratku, stiskněte ji dvakrát.
 • Chcete-li stisknutí klávesy zrušit, stiskněte ji potřetí.

Další nápověda

Další informace o funkcích pro usnadnění přístupu v Chromebooku najdete v cyklu videí o přístupnosti v Chromeboocích