ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

จัดการหน้าต่างและแท็บ

คุณสามารถควบคุมการแสดงหน้าต่างและแท็บบนหน้าจอ Chromebook ได้

เปิดหน้าต่าง

หากต้องการเปิดหน้าต่าง Chrome ใหม่ ให้คลิกไอคอน Chrome บนชั้นวาง Chrome หากคุณเปิดหน้าต่างหนึ่งไว้แล้ว และต้องการเปิดเพิ่มอีกบาน ให้กด Ctrl + N

ย้ายหรือควบคุมหน้าต่าง

ขยายขนาดหน้าต่าง: คลิกปุ่มขยายขนาด Maximize window

ย่อขนาดหน้าต่าง: คลิกปุ่มย่อขนาด Minimize window

ดูแบบเต็มหน้าจอ: ที่ด้านบนของแป้นพิมพ์ ให้กดแป้นเต็มหน้าจอ เต็มหน้าจอ แป้นนี้เรียกอีกอย่างว่า F4

สลับระหว่างหน้าต่างบานต่างๆ: ที่ด้านบนของแป้นพิมพ์ ให้กดแป้นสลับหน้าต่าง สลับหน้าต่าง แป้นนี้เรียกอีกอย่างว่า F5

จัดวางหน้าต่าง: หากต้องการใช้เอฟเฟ็กต์แยกหน้าจอ คุณสามารถจัดวางหน้าต่างไว้ทางซ้ายหรือทางขวาได้ โดยทำดังนี้

  1. คลิกปุ่มขยายขนาดค้างไว้ Maximize window
  2. ลากไปที่ลูกศรซ้ายหรือขวา Window - dock leftWindow - dock right
    • ไม่บังคับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัด Alt + [ เพื่อจัดวางหน้าต่างไว้ทางซ้าย หรือ Alt] เพื่อจัดวางหน้าต่างไว้ทางขวา

แสดงหน้าต่างบนหน้าจอหลายหน้าจอ: เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อจอภาพ

ย้ายหรือควบคุมแท็บ

เรียนรู้วิธีการจัดเรียงแท็บ

เคซีย์เป็นผู้เชี่ยวชาญของ Chromebook และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร