Správa kariet a okien

Usporiadanie okien a kariet na obrazovke môžete meniť podľa svojich potrieb. Ak sa na nejaké okno potrebujete sústrediť, môžete ho maximalizovať. Okná sa tiež dajú usporiadať tak, aby ste ich na obrazovke videli všetky. Môžete dokonca presunúť karty z ich aktuálnych okien do samostatných či iných okien. V neposlednom rade stojí za zmienku, že Chromebook je vybavený aj užitočnými klávesovými skratkami, vďaka ktorým je prehliadanie webu maximálne efektívne.

Otvorenie okien a kariet

Ak ste prihlásený/-á do účtu, v spúšťači v dolnej časti obrazovky kliknite na ikonu prehliadača Chrome ikona Chrome, čím otvoríte nové okno prehliadača. Ak chcete v existujúcom okne otvoriť ďalšiu kartu, znovu kliknite na danú ikonu. Novú kartu môžete otvoriť aj kliknutím na ikonu nová karta v hornej časti okna.

Tipy na správu okien

Prepínanie okien: ak máte otvorených niekoľko okien súčasne, môžete medzi nimi prepínať stlačením klávesu prepínania okien v hornej časti klávesnice.

Zmena veľkosti okien a ich ukotvenie: okná môžete ovládať pomocou tlačidla ovládania okien ovládanie okna, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu každého otvoreného okna.

  • Jedným kliknutím okno maximalizujete. Ak okno presuniete nahor, vyplní celú obrazovku. Ak máte Chromebook a chcete zobraziť samotný obsah okna bez ovládacích prvkov prehliadača, stlačte kláves zobrazenia na celú obrazovku.
  • Jedným kliknutím a presunutím doprava či doľava okno ukotvíte. Veľkosť okna sa po ukotvení automaticky zmení a okno bude umiestnené do pravej alebo ľavej polovice obrazovky.
  • Jedným kliknutím a presunutím nadol okno minimalizujete. Okno zostane skryté, pomocou spúšťača však k nemu budete môcť ľahko pristupovať.

Ak chcete zmeniť veľkosť okna ručne, umiestnite kurzor na okraj okna a presúvaním okraja okno rozšírte alebo zúžte.

Tipy na správu kariet

Zmena usporiadania kariet: usporiadanie kariet môžete ľahko zmeniť v tom istom okne prehliadača. Kliknite na kartu a presuňte ju na inú pozíciu pozdĺž horného okraja okna prehliadača. Kartu nie je možné presunúť myšou z jedného okna do druhého.

Zmena usporiadania kariet

Pripnutie kariet: ak máte otvorené veľké množstvo kariet, môžete ich „pripnúť“. V hornej časti okna potom nebudú zaberať toľko miesta. Pripnuté karty tiež zostávajú naľavo od otvorených kariet, vďaka čomu si o nich ľahko udržíte prehľad.

  • Ak chcete pripnúť kartu, kliknite na danú kartu pravým tlačidlom (na Chromebooku kliknite na touchpad dvoma prstami) a vyberte možnosť Pripnúť kartu.
  • Ak chcete kartu uvoľniť, znova na ňu kliknite pravým tlačidlom a vyberte možnosť Uvoľniť kartu.

Presun kariet do nových okien: ak chcete kartu presunúť do nového okna, kliknite na ňu a presuňte ju smerom nadol od panela s adresou. Podobne, ak chcete kartu presunúť do iného okna, kliknite na ňu a presuňte ju z pôvodného okna do hornej časti cieľového okna. Karta by sa mala v okne umiestniť automaticky.

Užitočné klávesové skratky

Nové karty a nové okná môžete rýchlo otvárať (a zatvárať) aj pomocou nasledujúcich klávesových skratiek.

Ctrl+N Otvoriť nové okno
Ctrl+Shift+N Otvorí nové okno v režime inkognito
Ctrl+T Otvorí novú kartu
Ctrl+W Zatvor aktuálnu kartu
Ctrl+Shift+W Zatvorí aktuálne okno

Niekoľko ďalších klávesových skratiek, pomocou ktorých môžete rýchlo prechádzať medzi kartami a oknami:

Ctrl+1Ctrl+8 Prejde na kartu, ktorá sa v okne nachádza na uvedenej pozícii
Ctrl+9 Prejde na poslednú kartu v okne
Alt+1Alt+9 Prejde na okno, ktoré sa nachádza na uvedenej pozícii
Alt+9 Prejde na posledné otvorené okno
Ctrl+Tab Prejde na ďalšiu kartu vpravo
Ctrl+Shift+Tab Prejde na ďalšiu kartu vľavo
Alt+Tab Prejde na ďalšie otvorené okno
Alt+Shift+Tab Prejde na predchádzajúce otvorené okno

Ďalšie klávesové skratky