Správa okien a kariet

Môžete ovládať spôsob, akým sa zobrazujú okná a karty na obrazovke. Stačí zmeniť ich veľkosť a usporiadanie.

Otvorenie nového okna

Po prihlásení do Chromebooku kliknite na poličke v dolnej časti obrazovky na ikonu Chrome ikona Chrome, čím otvoríte nové okno prehliadača.

Novú kartu otvoríte kliknutím na ikonu novej karty nová karta v hornej časti okna.

Ovládanie okien

Prepínanie okien: stlačte kláves prepínania okien kláves prepínania okien v hornej časti klávesnice.

Maximalizácia okien alebo ich ukotvenie: použite ikonu ovládania okien v pravom hornom rohu okna.

  • Ak chcete okno maximalizovať, kliknite na ikonu raz.
  • Ak chcete okno ukotviť vľavo alebo vpravo (pre efekt rozdelenej obrazovky), kliknite na ikonu, podržte ju a potom použite ľavú a pravú šípku ukotvenia.
  • Ak chcete okno zobraziť na celú obrazovku (bez ovládacích prvkov prehliadača), stlačte kláves zobrazenia na celú obrazovku kláves maximalizácie.

Minimalizácia: kliknite na ikonu minimalizácie .

Ovládanie kariet

Zmena usporiadania kariet: kliknite na kartu a presuňte ju na iné miesto v okne.

Pripnutie kariet: ak máte otvorených príliš veľa kariet, môžete ich pripnúť, aby zaberali menej miesta.

  • Ak chcete kartu pripnúť, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Pripnúť kartu.
  • Ak chcete kartu uvoľniť, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Uvoľniť kartu.

Premiestnenie kariet do nových okien: kliknite na kartu a presuňte ju nadol, potom ju premiestnite do hornej časti okna, do ktorého ju chcete pridať.

Ak chcete karty a okná spravovať pomocou klávesnice, prezrite si úplný zoznam klávesových skratiek.