Správa okien a kariet

Môžete ovládať, ako budú okná a karty vyzerať na obrazovke Chromebooku.

Otvorenie okna

Ak chcete otvoriť nové okno prehliadača Chrome, kliknite na ikonu Chrome na poličke . Ak už máte otvorené okno a chcete otvoriť ďalšie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + N.

Presúvanie alebo ovládanie okien

Maximalizovanie okna: Kliknite na tlačidlo maximalizácie .

Minimalizovanie okna: Kliknite na tlačidlo minimalizácie .

Zobrazenie na celú obrazovku: V hornej časti klávesnice stlačte kláves zobrazenia na celej obrazovke . Tento kláves sa tiež nazýva F4.

Prepínanie okien: V hornej časti klávesnice stlačte kláves prepínača okien prepnúť okno. Tento kláves sa tiež nazýva F5.

Ukotvenie okien: Ak chcete dosiahnuť efekt rozdelenej obrazovky, môžete okná ukotviť vľavo alebo vpravo:

  1. Kliknite na tlačidlo maximalizácie a podržte ho.
  2. Presuňte okno na šípku doľava alebo doprava .
    • Voliteľné: Môžete tiež použiť klávesovú skratku Alt + [ na ukotvenie vľavo alebo Alt] na ukotvenie vpravo.

Zobrazenie okna na niekoľkých obrazovkách: Prečítajte si, ako Chromebook pripojiť k monitoru.

Presúvanie alebo ovládanie kariet

Prečítajte si, ako usporiadať karty.