Ako pracovať súčasne s viacerými oknami a kartami

Úlohy môžete dokončiť rýchlejšie, keď usporiadate poradie okien a kariet alebo ich presuniete na iné miesto.

Rýchle prepínanie okien

Stlačte a podržte kláves Alt. Potom klepnite na kláves Tab, kým sa nedostanete na okno, ktoré chcete otvoriť.

Zobrazenie dvoch okien naraz

 1. V niektorom okne, ktoré chcete zobraziť, pridržte tlačidlo Maximalizovať .
 2. Presuňte okno na šípku vľavo alebo vpravo .
 3. Pri druhom okne postup zopakujte.

Tip: Môžete tiež použiť skratku Alt + [ na presunutie doľava alebo Alt + ] na presunutie doprava.

Presúvanie okien medzi monitormi

 1. V okne s prehľadom vyberte okno, ktoré chcete presunúť.
 2. Presuňte ho na monitor, kde ho chcete zobraziť.

 Zmena veľkosti okna

 • Zobrazenie na celú obrazovku: v hornej časti klávesnice stlačte kláves Celá obrazovka Celá obrazovka (alebo F4).
 • Maximalizovanie okna: vpravo hore kliknite na Maximalizovať .
 • Minimalizovanie okna: vpravo hore kliknite na Minimalizovať .

Otvorenie a zavretie okien a kariet

 • Otvorenie nového okna: Stlačte Ctrl + n.
 • Otvorenie novej karty: stlačte Ctrl + t.
 • Zavretie okna alebo karty: vpravo hore kliknite na Zavrieť .
 • Opätovné otvorenie zatvoreného okna alebo karty: stlačte Ctrl + Shift + t.

Zoskupenie kariet

Karty môžete usporiadať do skupín.
 1. Otvorte Chrome Chrome.
 2. Vyberte položku Nová karta Nová karta.
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na kartu a vyberte Pridať do novej skupiny.
  • Ak chcete upraviť skupinu kariet, vyberte vľavo od karty kruh. Môžete:
   • pomenovať skupinu;
   • pridať do skupiny ďalšie karty;
   • odstrániť skupinu.
  • Ak chcete pridať kartu do existujúcej skupiny, presuňte ju do nej.
  • Ak chcete odstrániť kartu zo skupiny, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte Odstrániť zo skupiny.

Zmena poradia kariet, ich presunutie a pripnutie

Súvisiace karty môžete pridať k sebe, prípadne môžete karty presunúť do určitého okna alebo z neho. Ak chcete určitú webovú stránku (napríklad web svojej e‑mailovej služby) ponechať vždy otvorenú, môžete ju vždy ľahko nájsť tak, že ju pripnete.

 • Zmena poradia kariet v rovnakom okne: Presuňte kartu myšou na iné miesto v rámci hornej časti okna prehliadača.
 • Presunutie karty do nového okna: Kliknite na požadovanú kartu a presuňte ju myšou mimo okna. Môžete ju vložiť do vlastného okna alebo ju môžete presunúť myšou do iného existujúceho okna.
 • Pripnutie karty na určitom mieste: Kliknite pravým tlačidlom myši na požadovanú kartu a vyberte možnosť Pripnúť kartu. Pripnutá karta sa zobrazí na ľavej strane okna prehliadača a bude menšia.

Súvisiace články