Ako pracovať súčasne s viacerými oknami a kartami

Úlohy môžete dokončiť rýchlejšie, keď usporiadate poradie okien a kariet alebo ich presuniete na iné miesto.

Rýchle prepínanie okien

Stlačte a podržte kláves Alt. Potom klepnite na kláves Tab, kým sa nedostanete na okno, ktoré chcete otvoriť.

Zobrazenie dvoch okien naraz

 1. V jednom z okien, ktoré chcete zobraziť, kliknite na tlačidlo Maximalizovať Maximize window a podržte ho.
 2. Presuňte okno na šípku doľava alebo doprava Window - dock leftWindow - dock right.
 3. Pri druhom okne postup zopakujte.

Tip: Môžete tiež použiť skratku Alt + [ na presunutie doľava alebo Alt + ] na presunutie doprava.

Otvorenie a zavretie okien a kariet

 • Otvorenie nového okna: Stlačte Ctrl + n.
 • Otvorenie novej karty: Stlačte Ctrl + t.
 • Zavretie okna alebo karty: Vpravo hore kliknite na možnosť Zavrieť. Zavrieť
 • Opätovné otvorenie zatvoreného okna alebo karty: Stlačte Ctrl + Shift + t.

Zmena veľkosti okna

 • Na celú obrazovku: V hornej časti klávesnice stlačte tlačidlo spustenia na celej obrazovke Celá obrazovka (alebo F4).
 • Maximalizovanie okna: Vpravo hore kliknite na tlačidlo Maximalizovať Maximize window.
 • Minimalizovanie okna: Vpravo hore kliknite na tlačidlo Minimalizovať Minimize window.

Zmena poradia kariet, ich presunutie a pripnutie

Súvisiace karty môžete pridať k sebe, prípadne môžete karty presunúť do určitého okna alebo z neho. Ak chcete určitú webovú stránku, ako napríklad web vašej e-mailovej služby, ponechať vždy otvorenú, môžete ju vždy ľahko nájsť tak, že si ju pripnete.

 • Zmena poradia kariet v rovnakom okne: Presuňte kartu myšou na iné miesto v rámci hornej časti okna prehliadača.
 • Presunutie karty do nového okna: Kliknite na požadovanú kartu a presuňte ju myšou mimo okna. Môžete ju vložiť do vlastného okna alebo ju môžete presunúť myšou do iného existujúceho okna.
 • Pripnutie karty na určitom mieste: Kliknite pravým tlačidlom myši na požadovanú kartu a vyberte možnosť Pripnúť kartu. Pripnutá karta sa zobrazí na ľavej strane okna prehliadača a bude menšia.

Ďalšie informácie