Wykonywanie wielu czynności dzięki oknom i kartom

Aby wykonywać zadania szybciej, możesz porządkować i przesuwać okna oraz karty.

Szybkie przełączanie między oknami

Naciśnij i przytrzymaj Alt, a następnie klikaj Tab, aż pojawi się okno, które chcesz otworzyć.

Wyświetlanie dwóch okien jednocześnie

 1. W jednym z okien, które chcesz wyświetlić, kliknij i przytrzymaj Maksymalizuj .
 2. Przeciągnij do strzałki w lewo lub w prawo  .
 3. Powtórz w drugim oknie.

Wskazówka: możesz też użyć skrótu Alt + [, by przejść w lewo, lub Alt + ], by przejść w prawo.

Przenoszenie okien między monitorami

 1. W oknie przeglądu wybierz okno, które chcesz przenieść.
 2. Przeciągnij okno na monitor, na którym chcesz je wyświetlić.

 Zmiana rozmiaru okna

 • Wyświetl na pełnym ekranie: w górnej części klawiatury naciśnij klawisz pełnego ekranu Pełny ekran (lub F4).
 • Maksymalizuj okno: w prawym górnym rogu kliknij Maksymalizuj .
 • Minimalizuj okno: w prawym górnym rogu kliknij Minimalizuj .

Otwieranie i zamykanie okien oraz kart

 • Otwórz nowe okno: naciśnij Ctrl + n
 • Otwórz nową kartę: naciśnij Ctrl + t
 • Zamknij okno lub kartę: w prawym górnym rogu kliknij Zamknij 
 • Ponownie otwórz zamknięte okno lub kartę: naciśnij Ctrl + Shift + t

Grupowanie kart

Karty możesz porządkować, używając grup.
 1. Otwórz Chrome Chrome.
 2. Wybierz opcję Nowa karta Nowa karta.
 3. Kliknij kartę prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj do nowej grupy.
  • Aby edytować grupę kart, wybierz kółko na lewo od karty. Możesz:
   • nadać grupie nazwę,
   • dodać do grupy kolejne karty,
   • usunąć grupę.
  • Aby dodać kartę do istniejącej grupy, przeciągnij ją tam.
  • Aby usunąć kartę z grupy, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń z grupy.

Zmiana kolejności, przesuwanie i przypinanie kart

Możesz połączyć powiązane karty oraz przenieść kartę do okna lub poza nie. Jeśli chcesz, by dana strona była zawsze otwarta, np. poczta, możesz ją przypiąć, by łatwo było ją znaleźć.

 • Zmiana kolejności kart w jednym oknie: przeciągnij kartę w inne miejsce wzdłuż górnej krawędzi okna przeglądarki.
 • Przenoszenie karty do nowego okna: kliknij i przeciągnij kartę poza okno. Możesz otworzyć kartę w osobnym oknie lub przeciąć ją do innego okna.
 • Przypinanie karty: kliknij kartę prawym przyciskiem myszki i wybierz Przypnij kartę. Przypięta karta pojawi się po lewej stronie okna przeglądarki i będzie mniejsza.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?