Wykonywanie wielu czynności dzięki oknom i kartom

Aby wykonywać zadania szybciej, możesz porządkować i przesuwać okna oraz karty.

Szybkie przełączanie między oknami

Naciśnij i przytrzymaj Alt, a następnie klikaj Tab, aż pojawi się okno, które chcesz otworzyć.

Wyświetlanie dwóch okien jednocześnie

 1. W jednym z okien, które chcesz wyświetlić, naciśnij i przytrzymaj Maksymalizuj Maximize window.
 2. Przeciągnij do strzałki w lewo lub w prawo Window - dock leftWindow - dock right.
 3. Powtórz w drugim oknie.

Wskazówka: możesz też użyć skrótu Alt + [, by przejść w lewo, lub Alt + ], by przejść w prawo.

Otwieranie i zamykanie okien oraz kart

 • Otwórz nowe okno: naciśnij Ctrl + n
 • Otwórz nową kartę: naciśnij Ctrl + t
 • Zamknij okno lub kartę: w prawym górnym rogu kliknij Zamknij Zamknij
 • Ponownie otwórz zamknięte okno lub kartę: naciśnij Ctrl + Shift + t

Zmiana rozmiaru okna

 • Wyświetl na pełnym ekranie: w górnej części klawiatury naciśnij klawisz pełnego ekranu Pełny ekran (lub F4).
 • Maksymalizuj okno: kliknij Maksymalizuj Maximize window w prawym górnym rogu.
 • Minimalizuj okno: kliknij Minimalizuj Minimize window w prawym górnym rogu.

Zmiana kolejności, przesuwanie i przypinanie kart

Możesz połączyć powiązane karty oraz przenieść kartę do okna lub poza nie. Jeśli chcesz, by dana strona była zawsze otwarta, np. poczta, możesz ją przypiąć, by łatwo było ją znaleźć.

 • Zmiana kolejności kart w jednym oknie: przeciągnij kartę w inne miejsce wzdłuż górnej krawędzi okna przeglądarki.
 • Przenoszenie karty do nowego okna: kliknij i przeciągnij kartę poza okno. Możesz otworzyć kartę w osobnym oknie lub przeciąć ją do innego okna.
 • Przypinanie karty: kliknij kartę prawym przyciskiem myszki i wybierz Przypnij kartę. Przypięta karta pojawi się po lewej stronie okna przeglądarki i będzie mniejsza.

Dowiedz się więcej

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?