Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

De datum en tijd instellen

De tijd op uw Chromebook wordt automatisch ingesteld wanneer u bent verbonden met internet.

Als u echter de datum, tijd en tijdzone zelf wilt instellen of een 24-uurs klok wilt gebruiken, volgt u de onderstaande stappen.

  1. Log in op uw Chromebook.
  2. Klik op het statusgedeelte, waar uw accountafbeelding wordt weergegeven.
  3. Klik op Instellingen > Geavanceerde instellingen weergeven.
  4. In het gedeelte 'Datum en tijd' kunt u:
    • Uw tijdzone selecteren in het menu.
    • Overschakelen naar een 24-uurs klok.

Voer discussies met andere Chromies in Chromebook Central.

Casey is Chromebook-expert en auteur van deze Help-pagina. Help haar dit artikel te verbeteren door hieronder feedback achter te laten.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?