Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

De datum en tijd instellen

De tijd op uw Chromebook wordt automatisch ingesteld wanneer u bent verbonden met internet.

De datum, tijd of tijdzone zelf instellen of een 24-uurs klok gebruiken:

  1. Log in op uw Chromebook.
  2. Klik op uw accountfoto.
  3. Klik op Instellingen Instellingen en vervolgens Geavanceerd.
  4. In het gedeelte 'Datum en tijd' kunt u:
    • Uw tijdzone selecteren in het menu
    • Overschakelen naar een 24-uurs klok

Casey is Chromebook-expert en auteur van deze Help-pagina. Help haar dit artikel te verbeteren door hieronder feedback achter te laten.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?