Nastavení data a času

Pokud jste připojeni k internetu, Chromebook nastaví čas automaticky.

Změna nastavení data a času:

 1. Přihlaste se do Chromebooku.
 2. Vpravo dole vyberte čas.
 3. Vyberte Nastavení Nastavení.
 4. Přejděte dolů a vyberte Rozšířená nastavení.
 5. V části Datum a čas postupujte takto:
  • Chcete-li ručně vybrat časové pásmo, vyberte Časové pásmo  a poté Vybrat ze seznamu  a poté šipka dolů Šipka dolů.
  • Chcete-li přepnout na 24hodinový formát, zapněte Použít hodiny s formátem 24 h.
  • Volitelné: Za účelem zvýšení přesnosti nebo používáte-li síť VPN, Chromebook může vyhledat vaši polohu podle sítí Wi-Fi a datových sítí. Vyberte Časové pásmo  a poté Nastavit automaticky a poté šipka dolů Šipka dolů a poté K určování polohy používat Wi-Fi nebo mobilní sítě .

Jak Chromebook zjišťuje vaši polohu

Chromebook vyhledává vaši přibližnou polohu pomocí IP adresy. Tento údaje se odesílá službám určování polohy Google, které odhadnou vaše časové pásmo. Pokud vyberete možnost Nastavit automaticky podle přesné polohy, Chromebook odešle také údaje o okolních sítích Wi-Fi a datových sítích (pokud v Chromebooku máte datový tarif). Na základě těchto údajů bude Chromebook moci určit polohu přesněji.