เปิดและแก้ไขรูปภาพ

คุณเปิดรูปภาพที่คุณบันทึกไว้ใน Chromebook และทำการแก้ไขเบื้องต้นได้

เปิดรูปภาพด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chromebook
 2. ที่มุมของหน้าจอ ให้คลิก Launcher Launcher แล้ว ลูกศรขึ้น ลูกศรขึ้น
 3. คลิก "ไฟล์" ไอคอนแอป "ไฟล์"
 4. ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการเปิด โดยรูปอาจบันทึกอยู่ใน "ไดรฟ์ของฉัน" หรือ "ดาวน์โหลด"
 5. ดับเบิลคลิกรูปภาพที่ต้องการเปิด

แก้ไขรูปภาพ

หากต้องการดูรายการเครื่องมือแก้ไขที่คุณใช้เพื่อทำการแก้ไขพื้นฐานให้รูปภาพ ให้คลิก "แก้ไข" แก้ไข

 • เปลี่ยนชื่อรูปภาพ: คลิกชื่อไฟล์ที่มุมซ้ายบน กด Enter เพื่อบันทึกชื่อใหม่
 • ปรับความสว่างและคอนทราสต์โดยอัตโนมัติ: คลิก "แก้ไขอัตโนมัติ" แก้ไขอัตโนมัติ
 • ปรับความสว่างและคอนทราสต์ด้วยตนเอง: คลิก "ความสว่าง" ความสว่าง
 • ครอบตัดรูปภาพเป็นขนาดอื่น: คลิก "ครอบตัด" ครอบตัด
 • ปรับขนาดรูปภาพ: คลิก "ปรับขนาด" ปรับขนาด
 • หมุนรูปภาพ: คลิก "หมุนไปทางซ้าย" หมุนไปทางซ้าย หรือ "หมุนไปทางขวา" หมุนไปทางขวา
 • เลิกทำหรือทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับรูปภาพ: คลิก "เลิกทำ" เลิกทำ หรือ "ทำซ้ำ" ทำซ้ำ

หากต้องการแก้ไขรูปภาพขั้นสูง คุณใช้แอปอย่าง Google Photos, Pixlr Editor หรือ Sumo Paint ได้

ดู พิมพ์ หรือลบรูปภาพ

 • ดูรูปภาพเป็นภาพย่อขนาดใหญ่: คลิก "มุมมองภาพขนาดย่อ" มุมมองภาพขนาดย่อ
 • เลื่อนผ่านรูปภาพทีละรูป: คลิก "มุมมองสไลด์" มุมมองสไลด์
 • ดูรูปภาพในการแสดงภาพสไลด์: คลิก "แสดงภาพสไลด์" แสดงภาพสไลด์
 • พิมพ์รูปภาพ: เปิดรูปภาพแล้วคลิก "พิมพ์" พิมพ์
 • ลบรูปภาพ: เปิดรูปภาพแล้วคลิก "ลบ" นำออก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร