Otvorenie a úprava fotiek

Fotky uložené na Chromebooku môžete otvárať a upravovať.

Otvorenie fotky pomocou editora obrázkov

 1. Prihláste sa do Chromebooku.
 2. V rohu obrazovky kliknite na spúšťač Spúšťač a potom šípka nahor Šípka nahor.
 3. Kliknite na položku Súbory Ikona aplikácie Súbory.
 4. Otvorte požadovanú fotku. Môže byť uložená v priečinku Môj disk alebo Stiahnuté súbory.
 5. Dvakrát kliknite na fotku.

Úprava fotiek

Ak si chcete zobraziť zoznam editovacích nástrojov umožňujúcich vykonať základné úpravy fotiek, kliknite na možnosť Upraviť Upraviť.

 • Premenovanie fotky: Kliknite v ľavom hornom rohu na názov príslušného súboru. Nový názov uložíte stlačením klávesa Enter.
 • Automatická úprava jasu a kontrastu: Kliknite na možnosť Automaticky opraviť Automaticky opraviť.
 • Ručná úprava jasu a kontrastu: Kliknite na možnosť Jas Jas.
 • Orezanie fotky na inú veľkosť: Kliknite na možnosť Orezať Orezať.
 • Zmena veľkosti fotky: Kliknite na možnosť Zmeniť veľkosť Zmeniť veľkosť.
 • Otočenie fotky: Kliknite buď na možnosť Otočiť doľava Otočiť doľava, alebo Otočiť doprava Otočiť doprava.
 • Vrátenie alebo opätovné vykonanie zmien fotky: Kliknite na možnosť Späť Späť alebo Znova Znova.

Ak chcete vykonávať pokročilejšie úpravy fotiek, môžete tiež použiť aplikácie, ako napríklad Fotky Google, Pixlr Editor alebo Sumo Paint.

Zobrazenie, tlač alebo odstránenie fotiek

 • Zobrazenie fotiek ako veľkých miniatúr: Kliknite na zobrazenie miniatúr Zobraziť ako miniatúry.
 • Postupné prechádzanie po jednotlivých fotkách: Kliknite na zobrazenie snímok Zobrazenie snímok.
 • Zobrazenie fotiek v prezentácii: Kliknite na položku Prezentácia Prezentácia.
 • Tlač fotiek: Otvorte príslušnú fotku a kliknite na možnosť Tlač Vytlačiť.
 • Odstránenie fotiek: Otvorte príslušnú fotku a kliknite na možnosť Odstrániť Odstrániť.