Uzyskiwanie dostępu do innego komputera za pomocą Pulpitu zdalnego Chrome

Dzięki Pulpitowi zdalnemu Chrome możesz uzyskać z komputera lub urządzenia mobilnego dostęp do plików i aplikacji na innym komputerze przez internet.

Na komputerze Pulpit zdalny Chrome jest dostępny w internecie. Aby uzyskać dostęp zdalny do innego komputera z urządzenia mobilnego, musisz pobrać aplikację Pulpit zdalny Chrome.

Konfigurowanie dostępu zdalnego do swojego komputera

Możesz skonfigurować zdalny dostęp do komputera Mac albo komputera z systemem Windows lub Linux.

 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. Na pasku adresu wpisz remotedesktop.google.com/access.
 3. W sekcji „Skonfiguruj zdalny dostęp” kliknij Pobierz Pobierz
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, by pobrać i zainstalować Pulpit zdalny Chrome.

W celu uzyskania dostępu do Pulpitu zdalnego Chrome konieczne może być podanie hasła do komputera. Może też pojawić się prośba o zmianę ustawień zabezpieczeń w Ustawieniach.

Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z Pulpitu zdalnego Chrome w Linuksie.

Aby używać Pulpitu zdalnego Chrome na Chromebooku, dowiedz się, jak udostępnić komputer komuś innemu.

Udostępnianie komputera innym osobom

Swój komputer możesz zdalnie udostępnić innym osobom. Oznacza to, że uzyskają one pełny dostęp do Twoich aplikacji, plików, e-maili, dokumentów i historii.

 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. Na pasku adresu u góry wpisz remotedesktop.google.com/support i naciśnij Enter.
 3. W sekcji „Uzyskiwanie pomocy” kliknij Pobierz Pobierz.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, by pobrać i zainstalować Pulpit zdalny Chrome.
 5. W sekcji „Uzyskiwanie pomocy” wybierz Generuj kod.  
 6. Skopiuj kod i wyślij go do osoby, której chcesz zezwolić na korzystanie z komputera.
 7. Gdy ta osoba wpisze kod dostępu w witrynie, zobaczysz okno dialogowe z jej adresem e-mail. Kliknij Udostępnij, by przyznać tej osobie pełny dostęp do komputera.
 8. Aby zakończyć sesję udostępniania, kliknij Zatrzymaj udostępnianie.

Kod dostępu działa tylko raz. Jeśli udostępniasz swój komputer, co 30 minut będzie pojawiać się prośba o potwierdzenie, że nadal chcesz to robić.

Jak uzyskać zdalny dostęp do komputera

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. Na pasku adresu u góry wpisz remotedesktop.google.com/access i naciśnij Enter.
 3. Kliknij Połącz, by wybrać odpowiedni komputer.
 4. Wpisz kod PIN wymagany do uzyskania dostępu do innego komputera.
 5. Wybierz strzałkę, by się połączyć.

Dla Twojego bezpieczeństwa wszystkie sesje pulpitu zdalnego są w pełni szyfrowane.

Kończenie sesji zdalnej

Po zakończeniu zamknij kartę, by zatrzymać sesję. Możesz też wybrać opcje Lewy nawias ostrokątny  a potem Rozłącz.

Usuwanie komputera z listy

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. Na pasku adresu u góry wpisz remotedesktop.google.com/access i naciśnij Enter.
 3. Obok komputera, który chcesz usunąć, kliknij Wyłącz połączenia zdalne kosz.

Udzielanie pomocy zdalnej 

 1. Jeśli ktoś udostępnił Ci swój kod dostępu zdalnego, możesz zdalnie oferować pomoc.
 2. Otwórz Chrome na komputerze.
 3. Na pasku adresu u góry wpisz remotedesktop.google.com/access i naciśnij Enter.
 4. Wpisz kod w sekcji „Udzielanie pomocy” i kliknij Połącz.

 

Używanie Pulpitu zdalnego Chrome w Linuksie

Krok 1. Pobierz i skonfiguruj Pulpit zdalny Chrome

Pobierz aplikację Pulpit zdalny Chrome. Upewnij się, że używasz jej najnowszej wersji.

Krok 2. Zainstaluj pakiet Debian dla komponentów hosta

64-bitowy pakiet Debiana możesz pobrać stąd.

Krok 3. Utwórz sesję pulpitu wirtualnego

Jeśli masz Ubuntu 12.04, przejdź od razu do kroku 4.

 1. W katalogu /usr/share/xsessions/ znajdź plik .desktop swojego preferowanego środowiska pulpitu.
  • Na przykład w środowisku Cinnamon jest plik o nazwie „cinnamon.desktop”, zawierający polecenie gnome-session --session=cinnamon
 2. W katalogu głównym utwórz plik o nazwie .chrome-remote-desktop-session z tą zawartością:
  • exec /usr/sbin/lightdm-session "<TWOJE_POLECENIE>"
 3. Zastąp <TWOJE_POLECENIE> poleceniem znajdującym się na końcu pliku .desktop:
  • W przykładzie dla środowiska Cinnamon poprawne polecenie to exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=cinnamon'
  • Pulpit Unity wymaga dodatkowego kodu. Pełne polecenie wygląda tak: DESKTOP_SESSION=ubuntu XDG_CURRENT_DESKTOP=Unity XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/$(id -u) exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=ubuntu'
 4. Zapisz plik o nazwie „.chrome-remote-desktop-session”.

Krok 4. Zezwól na połączenia zdalne

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. Na pasku adresu u góry wpisz chrome://apps i naciśnij Enter.
 3. Kliknij Pulpit zdalny Chrome Aplikacja Pulpit zdalny Chrome.
 4. W sekcji „Moje komputery” kliknij Rozpocznij.
 5. Kliknij Włącz połączenia zdalne.
 6. Wpisz dwukrotnie kod PIN, a potem kliknij OK.
 7. Zamknij okno potwierdzenia.

Usuwanie Pulpitu zdalnego Chrome

Windows
 1. Usuń aplikację z każdego komputera, na którym chcesz usunąć dostęp Pulpitu zdalnego Chrome:
  1. Otwórz Panel sterowania a potem Programy a potem Dodaj/Usuń programy.
  2. Znajdź aplikację „Pulpit zdalny Chrome”.
  3. Kliknij Usuń.
Mac
 1. Na każdym komputerze, na którym chcesz usunąć dostęp Pulpitu zdalnego Chrome, odinstaluj aplikację:
  1. Znajdź aplikację „Program do odinstalowywania hosta Pulpitu zdalnego Chrome”.
  2. Uruchom ją i kliknij Odinstaluj.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problemy z Pulpitem zdalnym Chrome, wypróbuj te czynności:

 • Aby móc udostępniać komputer lub uzyskiwać do niego dostęp, musisz mieć połączenie z internetem. Jeśli strona nie otwiera się, sprawdź ustawienia sieciowe na komputerze.
 • Pulpit zdalny Chrome mogło zablokować oprogramowanie antywirusowe. Jeśli występują problemy z używaniem Pulpitu zdalnego Chrome, upewnij się, że program antywirusowy zezwala na:
  • wychodzący ruch UDP,
  • przychodzące odpowiedzi UDP,
  • ruch przez porty TCP 443 (HTTPS) i 5222 (XMPP).
 • Jeśli komputer, do którego próbujesz uzyskać dostęp, jest połączony z siecią w pracy lub szkole, sieć może nie zezwalać na udzielanie dostępu innym osobom. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.
 • Upewnij się, że używasz najnowszej wersji Chrome lub systemu operacyjnego Chrome.

Pozostałe problemy zgłoś na Forum pomocy Chrome.

Udoskonalanie Pulpitu zdalnego Chrome

Potrzebujemy informacji, które pomogą nam udoskonalić Pulpit zdalny Chrome, dlatego zbieramy i przechowujemy w postaci anonimowej niektóre dane o opóźnieniach w sieci i czasie trwania sesji.

Aby dowiedzieć się więcej o Pulpicie zdalnym Chrome, zapoznaj się z Informacjami na temat ochrony prywatności w Chrome i Polityką prywatności Google.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?