איך להשתמש בלחצן של שולחן העבודה הווירטואלי ב-Chromebook

השם של שולחן העבודה הווירטואלי מאפשר לכם:

 • למצוא את כל שולחנות העבודה הווירטואליים כדי להתרכז בשולחנות העבודה הרלוונטיים
 • לעבור במהירות בין שולחנות עבודה וירטואליים
 • לארגן במהירות שולחנות עבודה וירטואליים

יצירת שולחן עבודה וירטואלי חדש

 1. במדף ב-Chromebook, לוחצים על הלחצן של שולחן העבודה הווירטואלי.
 2. כדי ליצור שולחן עבודה וירטואלי חדש, בוחרים באפשרות הוספה.
 3. אתם יכולים להזין שם לשולחן החדש או להשתמש בברירת המחדל 'שולחן עבודה וירטואלי #' כשהתו # הוא מספר השולחן הזה.

חשוב לדעת:

 • ניתן לשנות שם של שולחן עבודה וירטואלי, וגם לארגן מחדש, לסגור ולמזג שולחנות עבודה וירטואליים: בוחרים בשם של שולחן העבודה הווירטואלי ומעבירים את העכבר מעל התמונות הממוזערות.
 • שולחנות העבודה הווירטואליים השמורים מופיעים בתפריט של שולחנות העבודה הווירטואליים ב'שולחן העבודה נשמר למועד מאוחר יותר'.

הצגה או הסתרה של שולחן עבודה וירטואלי

 1. כדי להציג או להסתיר שם של שולחן עבודה וירטואלי, לוחצים לחיצה ימנית על המדף או על שם השולחן הרלוונטי.
 2. בוחרים באפשרות הצגת השם של שולחן העבודה הווירטואלי או באפשרות הסתרת השם של שולחן העבודה הווירטואלי.

כדאי לדעת: כשהמדף מופיע בצד:

 • כדי לראות את השם המלא של שולחן העבודה הווירטואלי, מעבירים את העכבר מעל האות הראשונה בשם השולחן.
 • לשולחן עבודה וירטואלי עם שם מותאם אישית, מופיעה האות הראשונה של שם השולחן.
 • בברירת המחדל של שם של שולחן עבודה וירטואלי מופיע '#(מספר השולחן)'.

מקורות מידע שקשורים לנושא

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי