Edytowanie tekstu na ekranie dotykowym

Jeśli na Chromebooku masz włączony ekran dotykowy, możesz edytować tekst palcami.

Dostępne czynności

  • Przesuwanie kursora: dotknij kursora i przeciągnij go w wybrane miejsce w tekście.
  • Otwieranie menu czynności: aby otworzyć menu czynności z opcjami „Wybierz”, „Zaznacz wszystko” i „Wklej”, kliknij dwukrotnie słowo.
  • Aby zaznaczyć 1 słowo: w dokumencie możliwym do edytowania kliknij dwukrotnie słowo, które chcesz zaznaczyć.
  • Zaznaczanie kilku słów: w dokumencie dostępnym do edycji kliknij dwukrotnie pierwsze słowo, a następnie przeciągnij kursor po tekście, aż zostaną zaznaczone wszystkie potrzebne słowa.

Wskazówki:

  • Aby zaznaczyć tekst, przesuń kursor lub przeciągnij po nim palcem. Otworzy się lupa.
  • Aby zaznaczyć słowo, przesuń po nim palcem. Aby usunąć wybór znaku, przesuń palcem w przeciwnym kierunku.
  • Aby otworzyć menu czynności, oprócz dwukrotnego dotknięcia możesz też nacisnąć i przytrzymać słowo.
  • Oprócz dwukrotnego dotknięcia możesz też nacisnąć i przytrzymać słowo. Obie metody powinny działać.
  • Ze względu na niestandardowe funkcje Dokumentów Google te interakcje związane z edytowaniem dotykiem nie działają w Dokumentach.

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne