איך לערוך טקסט באמצעות מסך המגע

אם ב-Chromebook פועל מסך מגע, תוכלו לערוך טקסט עם האצבעות.

פעולות שניתן לבצע

  • הזזת הסמן: מקישים על הסמן וגוררים אותו למקום שרוצים לערוך בטקסט.
  • פתיחת תפריט הפעולות: כדי לפתוח את תפריט הפעולות עם האפשרויות 'בחירה', 'בחירת הכול' ו'הדבקה', מקישים הקשה כפולה על המילה.
  • כדי לבחור מילה אחת: במסמך שניתן לערוך, מקישים הקשה כפולה על המילה שרוצים לבחור.
  • כדי לבחור מספר מילים: במסמך שניתן לערוך, מקישים הקשה כפולה על המילה הראשונה שרוצים לבחור וגוררים את הסמן לאורך הטקסט עד שכל המילים הרצויות נבחרו.

טיפים:

  • כדי להתמקד בטקסט, מזיזים את הסמן או גוררים את האצבע לאורכו, ואז תיפתח הזכוכית המגדלת.
  • כדי לבחור מילה, מחליקים את האצבע לאורכה. כדי לבטל בחירה בתו כלשהו, מחליקים בכיוון ההפוך.
  • כדי לפתוח את תפריט הפעולות, אפשר גם ללחוץ לחיצה ארוכה על המילה במקום להקיש הקשה כפולה.
  • אפשר ללחוץ לחיצה ארוכה על מילה במקום להקיש הקשה כפולה. שתי הדרכים יפעלו.
  • בגלל חוויית המשתמש בהתאמה אישית ב-Google Docs, הפעולות האלה לעריכה בהקשה לא פועלות ב-Docs.

מקורות מידע שקשורים לנושא

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי