Konfigurera virtuella privata nätverk (VPN)

Chromebook kan anslutas till ett privat nätverk, till exempel ett nätverk på din arbetsplats eller skola, genom en VPN-anslutning (virtuellt privat nätverk).

Vissa typer av VPN-anslutningar kan du använda utan att installera särskild programvara på Chromebook. Om du vill använda andra typer kan du installera en VPN-app, till exempel Pulse Secure VPN, SonicWALL Mobile Connect, Cisco AnyConnect, F5 Access eller GlobalProtect.

Obs! Om du använder Chromebook på jobbet eller i skolan och har problem med att konfigurera VPN ber du administratören om hjälp.

Inbyggt stöd för VPN
Chromebook har inbyggt stöd för VPN-anslutningar av följande typ:
 • L2TP via IPsec med PSK
 • L2TP via IPsec med certifikatbaserad autentisering
 • Öppen VPN

Tips! Cisco Anyconnect fungerar om det är konfigurerat med L2TP över IPSec. Läs mer om hur du konfigurerar Cisco ASA-enhet.

VPN-appar

Tillgängliga VPN-appar

Det finns fem VPN-appar i Chrome Web Store och fler kommer inom kort:

Installera en VPN-app

Du laddar ned och konfigurerar dem som vilken annan Chrome-app som helst. Om du är administratör kan du tvångsinstallera en VPN-app med hjälp av administratörskonsolen. Du kan också ladda upp en konfigurationsfil om appen tillåter det. (Appen använder API:et chrome.storage för att läsa konfigurationsfilen och använda den.)

Obs! Det går inte att använda flera VPN-anslutningar samtidigt. Du kan bara ha en aktiv VPN-anslutning. Du kan dock använda parametern inclusionList för att avgöra vilken trafik som går via VPN och vilken som går direkt via internet.

Konfigurera ett VPN

 1. Logga in på Chromebook om du inte redan har gjort det.
 2. Klicka på kontobilden.
 3. Klicka på Inställningar Inställningar.
 4. Klicka på Lägg till anslutning i avsnittet Nätverk.
 5. Klicka på Lägg till OpenVPN/L2TP.
 6. Fyll i uppgifterna nedan i rutan som visas. Om du använder din Chromebook inom en organisation kanske du måste få uppgifterna från administratören.
  • Serverns värdnamn: Namnet på servern som du behöver ansluta till för att få åtkomst till ditt VPN. Det kan antingen vara IP-adressen eller serverns fullständiga värdnamn.
  • Namn på tjänsten: Det här kan vara vad som helst som du vill kalla anslutningen. Exempel: Jobb-VPN.
  • Leverantörstyp: Om du använder en lösenfras eller nyckel utöver ditt personliga lösenord för att ansluta till ditt VPN väljer du L2TP/IPsec + I förväg delad nyckel. Om du använder certifikat som du får av din administratör väljer du L2TP/IPsec + Användarcertifikat.
  • I förväg delad nyckel: Den i förväg delade nyckeln är inte ditt personliga lösenord utan en lösenfras eller nyckel som används för att ansluta till VPN.
  • Server CA-certifikat: Välj ditt installerade servercertifikat för VPN i listan.
  • Användarcertifikat: Välj ditt installerade användarcertifikat för VPN i listan. Om du inte har något certifikat installerat visas ett felmeddelande. Följ anvisningarna nedan om du vill installera ett certifikat.
  • Användarnamn: Dina VPN-inloggningsuppgifter.
  • Lösenord: Dina VPN-inloggningsuppgifter.
  • OTP: Om du har ett OTP-kort eller en VPN-token som genererar engångslösenord genererar du ett lösenord och skriver in det här.
  • Gruppnamn: Namnet på VPN-installationen, om tillämpligt.
 7. Klicka på Anslut.

Installera certifikat

Du kan behöva certifikat för att ansluta till VPN, WPA2 Enterprise-nätverk (t.ex. EAP-TLS) eller webbplatser som kräver ömsesidig TLS-autentisering. I så fall kan administratören be dig att besöka en särskild webbplats medan du är direkt ansluten till organisationens nätverk, eller att ladda ned och installera certifikaten själv.

Du behöver

 • ett servercertifikat som är till för alla inom organisationen
 • ett användarcertifikat som är specifikt för dig.
Installera ditt servercertifikat
 1. Ladda ned servercertifikatet enligt instruktioner från din administratör.
 2. Öppna en ny flik i Chrome Chrome.
 3. Skriv chrome://settings/certificates i adressfältet.
 4. Klicka på fliken Auktoriteter.
 5. Tryck på knappen Importera och välj certifikatfilen X.509, som vanligen är en fil med tillägget .pem, .der, .crt, eller .p7b.
 6. I dialogrutan som visas fyller du i information om hur betrodd certifikatutfärdaren ska vara. Ingen av tillförlitlighetsinställningarna måste vara aktiverade, så vi rekommenderar att du lämnar dem omarkerade.
 7. Certifikatet öppnas och installeras på din Chromebook.
Installera ditt användarcertifikat
 1. Ladda ned användarcertifikatet enligt instruktioner från din administratör.
 2. Öppna en ny flik i Chrome Chrome.
 3. Skriv chrome://settings/certificates i adressfältet.
 4. Klicka på fliken Dina certifikat.
 5. Om du har en .pfx- eller .p12-fil som du vill importera klickar du på knappen Importera och bind till enheten.
 6. I rutan som öppnas markerar du certifikatfilen och klickar på Öppna.
 7. Ange lösenordet för certifikatet när du uppmanas att göra det. Om du inte kan lösenordet kontaktar du nätverksadministratören.
 8. Certifikatet öppnas och installeras på din Chromebook.

Relaterade artiklar