Konfigurera virtuella privata nätverk (VPN)

Du kan ansluta till ett privat nätverk med din Chromebook, t.ex. ett nätverk på din arbetsplats eller skola, via en VPN-anslutning (virtuellt privat nätverk). Dessutom är stödet för VPN inbyggt, så du behöver inte installera någon programvara. Det finns inbyggt stöd för vissa typer av VPN och du kan också installera VPN-appar från tredje part.

Inbyggt stöd för VPN

Chromebooks har inbyggt stöd för följande VPN:

 • L2TP via IPsec med PSK
 • L2TP via IPsec med certifikatbaserad autentisering
 • OpenVPN

Tips! Cisco Anyconnect stöds om det är konfigurerat med L2TP över IPSec. Konfigurationsanvisningar för en Cisco ASA-enhet

Konfigurera ett VPN

 1. Logga in på din Chromebook om du inte redan har gjort det.
 2. Klicka på statusfältet längst ned på skärmen där kontobilden visas.
 3. Välj Inställningar.
 4. Klicka på Lägg till anslutning under Internetanslutning.
 5. Välj Lägg till privat nätverk.
 6. Fyll i uppgifterna nedan i rutan som visas. Om du använder din Chromebook inom en organisation kanske du måste få uppgifterna från nätverksadministratören.
  • Serverns värdnamn: Namnet på servern som du behöver ansluta till för att få åtkomst till ditt VPN. Det kan antingen vara IP-adressen eller serverns fullständiga värdnamn.
  • Namn på tjänsten: Det här kan vara vad som helst som du vill kalla anslutningen, till exempel Jobb-VPN.
  • Leverantörstyp: Om du använder en lösenfras eller nyckel utöver ditt personliga lösenord för att ansluta till ditt VPN väljer du L2TP/IPsec + I förväg delad nyckel. Om du använder certifikat som du får av din administratör väljer du L2TP/IPsec + Användarcertifikat.
  • I förväg delad nyckel: Den i förväg delade nyckel är inte ditt personliga lösenord utan en lösenfras eller nyckel som används för att ansluta till VPN.
  • Server CA-certifikat: Välj ditt installerade servercertifikat för VPN i listan.
  • Användarcertifikat: Välj ditt installerade användarcertifikat för VPN i listan. Om du inte har något certifikat installerat visas ett felmeddelande. Följ anvisningarna nedan om du vill installera ett certifikat.
  • Uppgifter om användarnamn för anslutning till VPN.
  • Uppgifter om lösenord för anslutning till VPN.
 7. Klicka på Anslut.

Installera certifikat

Om du behöver certifikat för att ansluta till ditt VPN kanske du måste besöka en särskild webbplats medan du är direkt ansluten till organisationens nätverk, eller så måste du kanske ladda ned och installera certifikaten själv. Du behöver både ett servercertifikat som ges till alla inom organisationen och ett användarcertifikat som är specifikt för dig.

Så här installerar du användarcertifikatet när du har laddat ned det:

 1. Öppna en ny flik i webbläsaren och skriv chrome://settings/certificates i adressfältet.
 2. Klicka på fliken Dina certifikat.
 3. Om du har en .pfx- eller .p12-fil som du vill importera klickar du på knappen Importera och bind till enheten.
 4. I dialogrutan som öppnas markerar du certifikatfilen och klickar på Öppna.
 5. Ange lösenordet för certifikatet när du uppmanas att göra det. Om du inte kan lösenordet kontaktar du nätverksadministratören.
 6. Certifikatet öppnas och installeras i din Chrome-enhet.

Så här installerar du servercertifikatutfärdaren när du har laddat ned filen.

 1. Öppna en ny flik i webbläsaren och skriv chrome://settings/certificates i adressfältet.
 2. Klicka på fliken Auktoriteter.
 3. Tryck på knappen Importera och välj certifikatfilen X.509, som vanligen är en fil med tillägget .pem, .der, .crt, eller .p7b.
 4. I dialogrutan som visas fyller du i information om hur betrodd certifikatutfärdaren ska vara. Inga av tillförlitlighetsinställningarna behöver aktiveras för VPN, så det är lika bra att lämna dem omarkerade.
 5. Certifikatet öppnas och installeras på din Chromebook.

Stöd för VPN via en app

Från och med Chrome 43 finns VPN-appar från tredje part i Chrome Web Store. Du laddar ned och konfigurerar dem precis som vilken annan Chrome-app som helst. Om du är IT-administratör kan du tvinga fram installationen av en VPN-app via administratörskonsolen. Du kan också ladda upp en konfigurationsfil om appen tillåter det med hjälp av API:et chrome.vpnProvider.

Kan jag ha flera VPN-anslutningar samtidigt?

Det finns inte stöd för att ha flera VPN-anslutningar samtidigt. Du kan bara ha en aktiv VPN-anslutning. Du kan dock använda parametern inclusionList för att avgöra vilken trafik som går via VPN och vilken som går direkt via internet.

Använder du Chromebook på jobbet eller i skolan? Kontakta nätverksadministratören om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstår med VPN-konfigurationen.

Casey är Chromebook-expert och har skrivit den här hjälpsidan. Hjälp henne att förbättra den här artikeln genom att lämna feedback nedan.