Pisanie głosowe

W większości miejsc, w których wpisujesz tekst, możesz też wprowadzać go głosowo. Możesz nawet dodawać popularne znaki interpunkcyjne, mówiąc „przecinek”, „kropka”, „znak zapytania” lub „wykrzyknik”.

Ważne:

  • Rozpoznawanie mowy nie będzie działać, jeśli tekst będzie wprowadzany głosowo w innym języku niż ustawiony na urządzeniu.
  • Niektóre polecenia głosowe nie są jeszcze obsługiwane w językach używających zapisu od prawej do lewej.
 

Konfigurowanie poleceń głosowych

  1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę lub naciśnij Alt + Shift + S.
  2. Wybierz Ustawienia  a potem Ułatwienia dostępu.
  3. W sekcji „Klawiatura i wprowadzanie tekstu” włącz opcję Dyktowanie.
  4. Kliknij w miejscu, w którym chcesz pisać.
  5. Wybierz Mów .
    • Możesz też nacisnąć klawisz wyszukiwania  + D lub Menu z aplikacjami  + D.
 

Edytowanie tekstu za pomocą poleceń głosowych

Aby użyć polecenia, poczekaj, aż wypowiedziany tekst zniknie z pola, a potem wypowiedz polecenie.

Aby edytować tekst, używaj tych poleceń:

Polecenie Opis
„Wpisz [słowo/wyrażenie]” Wpisanie wypowiedzianego tekstu.
„Wybierz wszystko” Zaznaczenie całej zawartości obszaru wpisywania tekstu.
„Odznacz” Usunięcie zaznaczenia.
„Wytnij” Skopiowanie i usunięcie zaznaczonego tekstu.
„Kopiuj” Skopiowanie zaznaczonego tekstu.
„Wklej” Wklejenie tekstu ze schowka.
„Usuń poprzedni znak” Usunięcie poprzedniego znaku lub zaznaczonego tekstu.
„Cofnij” Cofnięcie poprzedniej czynności edytowania tekstu.
„Ponów” Ponowne wykonanie poprzedniej czynności edytowania tekstu.
„Pomoc” Wyświetlenie artykułu w Centrum pomocy.
„Nowy wiersz” Przeniesienie kursora do nowego wiersza.
„Przejdź do następnego znaku” Przeniesienie kursora o 1 znak w prawo.
„Przejdź do poprzedniego znaku” Przeniesienie kursora o 1 znak w lewo.
„Przejdź do następnego wiersza” Przeniesienie kursora o 1 wiersz w dół.
„Przejdź do poprzedniego wiersza” Przeniesienie kursora o 1 wiersz w górę.
„Anuluj” Zatrzymanie dyktowania i rozpoznawania mowy.
„Usuń poprzednie słowo” Usunięcie poprzedniego słowa.
„Usuń poprzednie zdanie” Usunięcie poprzedniego zdania.
„Przejdź do następnego słowa” Przeniesienie kursora o 1 słowo w prawo.
„Przejdź do poprzedniego słowa” Przeniesienie kursora o 1 słowo w lewo.
„Przejdź do następnego zdania” Przeniesienie kursora o 1 zdanie w prawo.
„Przejdź do poprzedniego zdania” Przeniesienie kursora o 1 zdanie w lewo.
„Usuń [słowo/wyrażenie]” Usunięcie określonego słowa lub wyrażenia. Działa tylko wtedy, gdy słowo lub wyrażenie znajduje się przed kursorem.
„Zamień [słowo/wyrażenie] na [słowo/wyrażenie]” Zastąpienie określonego słowa lub wyrażenia. Działa tylko wtedy, gdy słowo lub wyrażenie znajduje się przed kursorem.
„Wstaw [słowo/wyrażenie] przed [słowo/wyrażenie]” Wstawienie określonego słowa lub wyrażenia. Działa tylko wtedy, gdy słowo lub wyrażenie znajduje się przed kursorem.
„Zaznacz od [słowo/wyrażenie] do [słowo/wyrażenie]” Zaznaczenie obszaru między 2 słowami lub wyrażeniami. Działa tylko wtedy, gdy słowo lub wyrażenie znajduje się przed kursorem.

Używanie nowych poleceń dyktowania

Ważne: nowych poleceń możesz używać tylko w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim.

Teraz możesz uruchamiać te same czynności za pomocą kilku poleceń i edytować tekst w bardziej naturalnym języku.

Na przykład polecenia „Move to the next letter” (Przejdź do następnej litery) i „Right one letter” (Jedna litera w prawo) powodują przeniesienie kursora na następną literę.

Polecenie Opis
„Delete all” (Usuń wszystko) Usuwa cały tekst z obszaru tekstowego.
„Move to the start” (Przejdź do początku) Przenosi kursor na początek obszaru tekstowego.
„Move to the end” (Przejdź do końca) Przenosi kursor na koniec obszaru tekstowego.
„Select the previous word” (Wybierz poprzednie słowo) Zaznacza poprzednie słowo.
„Select the next word” (Wybierz następne słowo) Zaznacza następne słowo.
„Select the next character” (Wybierz następny znak) Zaznacza kolejny znak.
„Select the previous character” (Wybierz poprzedni znak) Zaznacza poprzedni znak.
„Repeat” (Powtórz) Powtarza poprzednią czynność.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne