Spraakgestuurd typen

Op de meeste plaatsen waar je typt, kun je ook tekst opgeven door te spreken. Je kunt zelfs veelvoorkomende leestekens toevoegen als je 'komma', 'punt', 'vraagteken' of 'uitroepteken' zegt.

Belangrijk:

  • Spraak werkt niet als de gesproken taal niet overeenkomt met de taal van het apparaat.
  • Sommige spraakopdrachten worden nog niet ondersteund in talen die van rechts naar links worden gelezen.
 

Spraakopdrachten instellen

  1. Selecteer rechtsonder de tijd of druk op Alt + Shift + s.
  2. Selecteer Instellingen  en dan Toegankelijkheid.
  3. Zet Dicteren aan onder Toetsenbord en tekstinvoer.
  4. Tik of selecteer waar je tekst wilt invoeren.
  5. Selecteer Voorlezen .
    • Je kunt ook drukken op Zoeken  + d of op Launcher  + d.
 

Je tekst bewerken met spraakopdrachten

Als je een opdracht wilt gebruiken, wacht je tot de gesproken tekst uit het vak is gewist en spreek je de opdracht uit.

Gebruik de volgende opdrachten om je tekst te bewerken:

Opdracht Beschrijving
'[woord/zin] typen' Typt de gesproken tekst.
'Alles selecteren' Selecteert alles in het tekstinvoergebied.
'Deselecteren' Wist de selectie.
'Knippen' Kopieert en verwijdert de geselecteerde tekst.
'Kopiëren' Kopieert de geselecteerde tekst.
'Plakken' Plakt tekst vanaf het klembord.
'Het vorige teken verwijderen' Verwijdert het vorige teken of de geselecteerde tekst.
'Ongedaan maken' Maakt de vorige actie voor tekstbewerking ongedaan.
'Opnieuw' Voert de vorige actie voor tekstbewerking opnieuw uit.
'Hulp' Opent een Helpcentrum-artikel voor support.
'Nieuwe regel' Verplaatst de cursor naar een nieuwe regel.
'Naar het volgende teken gaan' Verplaatst de cursor één teken naar rechts.
'Naar het vorige teken gaan' Verplaatst de cursor één teken naar links.
'Naar de volgende regel gaan' Verplaatst de cursor één regel omlaag.
'Naar de vorige regel gaan' Verplaatst de cursor één regel omhoog.
'Annuleren' Dicteren en spraakherkenning stoppen.
'Het vorige woord verwijderen' Verwijdert het vorige woord.
'De vorige zin verwijderen' Verwijdert de vorige zin.
'Naar het volgende woord gaan' Verplaatst de cursor één woord naar rechts.
'Naar het vorige woord gaan' Verplaatst de cursor één woord naar links.
'Naar de volgende zin gaan' Verplaatst de cursor één zin naar rechts.
'Naar de vorige zin gaan' Verplaatst de cursor één zin naar links.
'[woord/zin] verwijderen' Verwijdert het opgegeven woord of de opgegeven zin. Dit werkt alleen als het woord of de zin vóór de cursor staat.
'[woord/zin] vervangen door [woord/zin]' Vervangt het opgegeven woord of de opgegeven zin. Dit werkt alleen als het woord of de zin vóór de cursor staat.
'[woord/zin] invoegen vóór [woord/zin]' Voegt het opgegeven woord of de opgegeven zin in. Dit werkt alleen als het woord of de zin vóór de cursor staat.
'Selecteren van [woord/zin] tot [woord/zin]' Selecteert het gebied tussen twee woorden of zinnen. Dit werkt alleen als het woord of de zin vóór de cursor staat.

Nieuwe dicteeropdrachten gebruiken

Belangrijk: Je kunt deze nieuwe opdrachten alleen gebruiken in het Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans.

Je kunt nu meerdere opdrachten gebruiken om dezelfde actie uit te voeren en natuurlijkere taal gebruiken om tekst te bewerken.

Met 'Naar de volgende letter gaan' en 'Eén letter naar rechts' wordt de cursor bijvoorbeeld naar de volgende letter verplaatst.

Opdracht Beschrijving
'Verwijder alles' Verwijdert alle tekst in het tekstgebied.
'Naar het begin gaan' Verplaatst de cursor naar het begin van het tekstgebied.
'Naar het einde gaan' Verplaatst de cursor naar het einde van het tekstgebied.
'Het vorige woord selecteren' Selecteert het vorige woord.
'Het volgende woord selecteren' Selecteert het volgende woord.
'Het volgende teken selecteren' Selecteert het volgende teken.
'Het vorige teken selecteren' Selecteert het vorige teken.
'Herhalen' Herhaalt de vorige actie.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
false
true
true
208
false
false